lördag 19 juni 2010

Aktiebolaget Ryska juridikfonden

En kväll denna vecka så var undertecknad inbjuden till en sk. Placerings/reklam -kväll där man som åhörare fick för sig presenterat ett antal olika företag som hade sina idéer om hur man kunde förvalta sina surt förvärvade pengar på ett så klokt som sätt som möjligt. Som ni säkert förstår så gick undertecknad inte dit för att i första få investeringsförslag utan givetvis för att det var gratis mat. En stor och god salamibeprydd chibatta serverades tillsammans med ett glas rödvin, vad mer kan man begära? Möjligtvis att stolarna inte var så bekväma.

Ett av företagen som var där och presenterade sig var Realfonder/Jibréus & Ölvestad Alternativa Investeringar AB ett bolag som säljer andelar i riskkapitalfonder som investerar i reala tillgångar. Två av deras ”fonder” presenterade sig, Realfond Ryssland och Realfond Skog. Dessa fonder är ju inte direkta fonder utan helt sonika riskkapitalfonder i form av aktiebolag där det finns en klausul som säger att bolaget skall upplösas inom X antal år. Aktieägarna avsäger sig inflytande (företaget styrs på riskkapitalmanér av ett managementbolag som tar ut en avgift från bolaget och en andel av realisationsvinsten när bolaget likvideras.

Först av allt så finns det många sympatiska inslag i dessa fonder dels är det trevligt att ”fonderna” tillgängliggör reala investeringar i små andelar för en allmänhet. Som småsparare är det inte helt enkelt att kasta upp miljontals kronor att köpa hyreshus, ett vindkraftverk, skogsegendomar, jordbruksmark och liknande. Fonderna medför att fler delar på insatserna mot att man i gengäld får betala förhållandevis hutlösa avgifter till försäljare och managementbolag. En annan sak som är trevligt är att realfonder verkar utan belåning dvs det finns ingen finansiell hävstång utan tillgångar köps kontant. Du som andelsägare ”äger” mao då en obelånad tillgång (såvida du inte har skulder själv). Gott så.

De närmast groteska avgifterna (2,5% courtage,+0,5%/0,8% förvaltningsavgift+20% av vinsten överstigande +15%/SSVX) i ”fonderna” borde givetvis förtjäna ett inlägg alena men idag så tar vi och skippar detta och uppmuntrar läsarna att tänka själv. Vi tar istället och skriver om företaget/fonden realfond ryssland.

Realfond Ryssland affärsidé är att köpa jordbruksmark utanför Moskva. Inte för att primärt driva jordbruk och odla havre utan för att driva en tillståndsprocess för att omklassificera marken till tomtmark för småhusbyggande och sedan sälja antingen villa/fritidstomter till allmänheten eller som ett projekt med färdiga tillstånd till ett byggbolag. Fonden/företaget hoppas på så sätt under en 3-4 års period uppnå en årlig avkastning om 40-50%. Ja du läste rätt, per år. Detta under förutsättning att dagens priser förblir intakta och att man lyckas med omklassificeringsprocessen på utsatt tid. Om man ser till riskerna så ligger dessa i dels att processen kan bli fördröjd, i värsta fall lyckas man inte alls och får sälja marken som jordbruksmark igen, man kanske inte får sålt sina tomter, tomtpriserna kanske rasar osv osv. God maximal potential om allt går fort men synnerligen gott om potentiella svarta svanar.

Upplägget sker i form av ett aktiebolag som enligt avtal skall likvideras inom några år. Allmänheten får lov att köpa B-aktier helt utan rösträtt (dock rätt till kapitalet givetvis) medan företaget styrs av ett managementbolag som löpande fakturerar bolaget enligt förutbestämda kostnader och en prestationsbaserad avgift vid avslut. Managementbolag satsar också egna pengar och består av ett antal individer som gjort detta förr (bla. IKEAs gamla marketableringsansvarig om jag förstod saken rätt) Snarlikt de flesta riskkapitalfonder men med mycket mindre insatser, i detta fall 55 000kr och riktat mot allmänheten.

Personligen har jag lite svårt att se på vilket sätt detta är en realinvestering?

Man köper i och för sig jordbruksmark men avkastningspotentialen ligger inte alls i någon realavkastning i form av skörd, timmer, hyra, levererad elkraft eller olja. Nej avkastningen ligger enligt mitt sätt och se på saken helt i juridiken, en juridikfond. Man investerar i förvaltarnas juridiska kompetens i den ryska halvkorrumperade administrationen att bedriva tillståndsärenden. Så varför inte byta namn till Aktiebolaget Ryska juridikfonden?

Undertecknad har inget som helst samröre med Realfonder och har inga pengar investerade i dessa företag

4 kommentarer:

 1. Skrev själv ett inlägg för ett tag sedan om realfond skog och dess rejält optimistiska avkastningsmål. I mina ögon är varken dem eller avkastningsmålen för 'ryssland' det minsta realistiska, och avgifterna äter dessutom upp en stor del av kakan. Jag håller mig borta.

  SvaraRadera
 2. Reala investeringar ar trevliga, men med de dar avgifterna skulle jag halla mig borta aven om det inte hangde pa rysk juridik.

  Sjalv pysslar jag med reala investeringar utan nan mellanhand i mark och fastigheter i Vastafrika, vilket later riskfyllt, och ahum ar det ocksa. Om riskerna kan man lasa har: http://hotelivory.wordpress.com/2010/05/18/risks-part-1/

  SvaraRadera
 3. Apropå fonder ...

  Är intresserad av att investera i Ryssland.

  East Capital, HQ, Swedbank tar alla en förvaltningsavgift på SKYHÖGA 2.4-2.5% per år!!

  Är det någon som vet hur jag investerar billigt i Ryssland? Tänker mig maximalt 1% i förvaltningsavgift!

  SvaraRadera
 4. Man kan köpe ETF'er som täcker Ryssland, och det finns även en registrerad på den svenske börs. Det er bättre likviditet om du köper ETF'er på en större börs, exempelvis på Frankfurt Xetra.

  SvaraRadera

MediaCreeper