söndag 31 oktober 2010

Garanterade nyemissioner och aktieägare


I augusti månad skrev jag några rader om Eniro och deras då skriande behov av pengar för att säkerställa bolagets överlevnad och omställningsförmåga. I min kalkyl då utgick jag från att bolaget behövde 2mdr i nya friska pengar. Nu när bolagets nyemission har annonserats så har nyemissionsbeloppet blivit satt till 2,5Mdr och jag ber om ursäkt för felräkningen (men det försvinner väl en hel del miljoner i kostnader för själva emissionen kan jag tro). Man annonserar i sin kvartalsrapport också att bolaget nu tappar omsättning i stor takt -15% eller något och det är nog bara att inse att telefonkatalog som fenomen i form av en fysisk bok är död och begraven och det återstår nog bara för aktieägarna att sjunga psalm 249 på begravningsgudstjänsten under nästa år.

Precis som i psalmen så vilar allt nu nu i faderns (=bolagets banker) händer för Eniro och dess barn (=aktieägarna) har nog skäl att änglas då. För det är en delikat situation av fröjd och smärta som nu väntar detta prövade sällskap, på dess ovissa vandringsstig.

Eniro har idag ett börsvärde på knappt 700Mkr och skall ratta in 2,5Mdr i nytt kapital. Det är ur bolagets synvinkel ingen lätt situation att genomföra i en handvändning. Om jag räknar rätt så måste aktieägarna slanta upp ung. 15kr i kontanter per aktie man idag äger i Eniro. Fast i matematikens värld så kommer dessa 15 kr för delas ut på kanske 7-8 nyemitterade nya aktier förstås. Säkerligen finns det många nuvarande ägare som helt sonika inte har råd och kanske är vi här vid pudelns kärna. Eniro har ingen huvudägare. Ingen ägare äger mer än 7% och lite ironiskt så är bolagens större ägare idel fondbolag till precis samma banker som står för bolagets skulder....

Man kan också se det ur den synvinkeln att dagens aktieägare styr ung. över 20% av bolaget. Resten av "ägandet" ligger hos de som garanterar nyemissionen (läs de banker som lånat ut pengar till Eniro). Jag tror att Eniro är en av de riktigt stora huvudvärkarna hos de svenska bankerna där man nu både äger och har lånat ut pengar. Det är ingen slump att såväl Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank och Handelsbanken garanterar nyemissionen. Jag tror heller inte man är speciellt bekväm i situationen att man står inför dilemmat att man kan använda sina egna fondbolag för att ev. minska risken för kreditförluster i bankerna. Etiskt korrekt? Men hur man än vänder sig så har man rumpan bak och Eniro ligger redan idag i bankernas famn och det är därifrån som man ev. kan lyfta sig.

Men räkna med att det nu finns många som räknar på Eniro som man skulle ha sagt på tidningen affärsvärldens skvallersida. Är det någon gång som Eniro bör skaffa sig en ny stark huvudägare av kött och blod så är det väl under denna nyemission. Jag är övertygad om att bankerna som garanterar nyemissionen och tillika genom sina fondbolag också är de som skall stoppa in pengar om man utnyttjar sin företrädesrätt är beredda att släppa sin ägarandel om man får tillbaka lite pengar av det man lånat ut säkerligen agerar man idag aktivt för att så skall ske. Räkna med att det kan bli rejält stor omsättning i teckningsrätter och aktier när så kommer ske. Vem vet, kanske det vänder nu för Eniro? Trots allt finsn det ju verksamheter i Eniro som tjänar pengar.

Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

3 kommentarer:

 1. Du glömmer några viktiga fakta.

  Anledningen till nyemissionen är inte att Eniro går speciellt dåligt, man har trots allt ett positivt kassaflöde på dryg 900 Mkr de senaste 12 månaderna. Anledningen är ju att man inte tjänat nog med pengar för att försvara den goodwill som lånen kräver. Alltså, Eniro efter nyemission är ju ett sunt företag. Skuldsättningen är t.o.m. under det långsikta mål som Eniro har man skulle alltså teoretiskt sett kunna börja dela ut pengar igen redan efter detta (de lär väl dock avvakta 1-2 år får man hoppas).

  När det gäller intäktsfallet så är ju detta givetvis stort men det är ju väldigt starkt påverkat av den sammanslagning av säljkårer som skedde under första kvartalet. Vi har ju nu fått veta att nästan INGENTING såldes under denna period beroende på detta.

  Papperskatalogerna blir en allt mindre del av verksamheten. Mindre än hälften av försäljningen härrör ju numera från denna. Man har alltså kommit mycket långt i sin transformation "från offlineberoende till onlinemöjligheter" och effekten av "nya Eniro" har ju inte ens synts än.

  Så, ett år till med negativ tillväxt är ju enligt prognosen att vänta innan detta långsiktiga transformationsarbete är helt genomfört och det vänder till positiv tillväxt.

  Givetvis kan man ha olika tro om detta men att lokalt sök på internet och mobilt är en stor och växande marknad och att marknadsledande (i Sverige, Norge och Danmark) Eniro har ett gyllene läge att lyckas är ju säkert iallafall.  Så, kortsiktigt är det ju svårt att veta vad som händer. Svängigt lär det ju bli när fonder med sina jätteinnehav ska besluta hur de ska göra inför nyemissionen. Långsiktigt är det ju dock med denna otroligt låga värderingen ett väldigt bra case. Sedan så har det ju varit mycket prat om att det är en så stor nyemission, att man ska gå in med 16kr/aktie. Dock ska man ju tänka på att folk ju faktiskt var villiga att betala drygt 100kr/aktie för några år sedan (antal aktier då var samma som nu eftersom det genomfördes en omvänd split efter NE 2009), detta med en nettoskuld 5 mrd kr större än nu dessutom. Så stor skillnad har det ju inte blivit i kassaflöde ändå sedan dess.

  SvaraRadera
 2. Anledningen til att Eniro genomför en nyemission är att bolaget som man redan kommuncerat inte uppfyller sina konvergenskrav för sina syndikerade lån. Konvergenskraven är i dett fallet kopplat till bolagets förelseresultat ex. engångsposter.

  Samtidigt var det lite detta jag ville göra sken av i bloggposten som du skriver. Eniros problem är först och främst skuldsättningen inte verksamheten. Skulle Eniro varit skuldfritt hade ingen nyemission behövt genomföras.

  Som investeringsalternativ bör Eniro värderas utifrån Enterprise value dvs börsvärdet plus nettoskulden, inte enbart börskursen då blir det fel då så oerhört mycke av bolagets överlevnadsförmåga ligger i händerna på banker.

  Enligt mitt sätt att se på saken har Eniro (i och med att man inte uppfyller konvergenskraven) överrumplats i snabbheten som bolaget måste ställas om och det löpande kassaflödet har inte räckt för att beta av skulder i takt med att bolagets rörelseresulat minskar.

  SvaraRadera
 3. Ja, det är sant att nedgången i intäkter skedde så snabbt att inte längre den goodwill man hade kunde försvaras och att detta gjorde att en nyemission måste till.

  Verksamheten går ju dock bra även om den inte är så sensationellt bra som för några år sedan. Kassaflödet är starkt och efter nyemission så är det ju en helt annat läge. Ett bolag med starkt kassaflöde och låg skuldsättning.

  Givetvis är det också EV man ska se till. Nedgången blir dessutom ännu mer markant om man ser på detta mått. För bara några år sedan var EV 30 mrd kr (11mrd i lån 19 mrd i börsvärde). Nu är EV cirka 7 mrd kr.

  Eniro har alltså värderats ner med 12 mrd kr på bara några år. Detta trots att man fortfarande har ett helt ok kassaflöde på nästan 1 mrd kr.

  SvaraRadera

MediaCreeper