torsdag 7 februari 2008

Varumärkesbyggande by Swedish Steel


Stålföretag är bland det mest farliga man kan investera i som aktieägare. Stålföretag har en historik av ständigt återkommande cykler med ömsom hög och låg lönsamhet. Fantastiska tider kan följas av katastrofala och låg lönsamhet kan plötsligt vändas till tider av mycket bra avkastning på investerade pengar och stort värde för aktieägarna. Själv har jag i ett antal år ägt aktier i SSAB eller Swedish Steel som företaget använder som internationellt namn. Men varför investerade då jag som är så försiktig av mig i ett stålföretag?

När jag köpte aktierna vilka inte var speciellt många till en början skall jag villigt erkänna att jag inte kunde direkt mycket om stålföretag i allmänhet eller SSAB i synnerhet. Det helt och fullt ut en ”mattematisk” investering där det fanns ett klart större underliggande värde i företaget än vad bolagets aktiekurs då visade. Men med tanke på att aktiekursen ökat flera gånger sedan dess och sista halvårets nära nog halvering av kursen är det nog frågan om man inte skulle ha sålt aktien i somras. Men som sagt har jag en klar svaghet i att jag ofta på gott och ont behåller aktier. I SSAB fall tecknade jag mig också för min andel i nyemissionen som man genomförde i samband med köpet av det Kanadensiska bolaget IPSCO.

SSAB presenterade sitt årsbokslut häromdagen och precis som i fallet SCA så tror jag att de mesta tankarna om detta bokslut går att läsa om i affärsmedierna så, om ni vill se på siffrorna direkt står dessa finna i de flesta större affärstidningarna och i bolagets rapport. Kortfattat kan man säga att bolaget fortsätter att leverera ett mycket bra resultat även om osäkerheterna för framtiden är större än vanligt med en stor låneskuld att beakta i och med köpet av IPSCO. Men det är glädjande att se att bolaget marginaler fortfarande är på topp samt att produktionsvolymerna på bolagets mer lönsamma produkter ökar. Som det ser ut just nu är det ingen fara på taket och förvärvade IPSCO kan med dagens lönsamhet helt och fullt ut bära de finansiella kostnaderna för förvärvet och dessutom utöver detta tillföra lite vinst till SSAB även om priset på bolaget helt klart var högt. De mediespekulationer som finns om att SSAB skalll sälja rördivisionen inom IPSCO tror jag det finns mycket sanning då detta innehav enligt nyemissionsprospektet skulle strategiskt övervägas då det egentligen var den den övriga produktionen som SSAB ville åt och där synergieffekterna kan hämtas hem. Däremot kommer troligtvis inte SSAB göra någon reavinst på denna ev. försäljning då många priser gått ned sedan i somras. Men SSAB skulle vinan mycket på en sådan försäljning enligt mig då mycket av skulden skulle bantas bort ner till SSAB målsättning om en nettoskuldsättning mellan 0 och 30% mot över 100% idag.

Det svenska delen av Swedish steel (”gamla SSAB”) är ett mycket välskött företag vill jag påstå. Bolaget är stålbranschens motsvarighet till Scania och man är en av världens lönsammaste stålbolag och detta visade sig tydligt under perioden 01-02 då många av världens stålföretag gick med förlust medan SSAB visade i alla fall hyffsad vinst. I takt med konjunkturen har såväl stålbolagen i allmänhet ökat avkastningen rejält och SSAB är med sina toppmarginaler fortsatt bäst i klassen. Jag tycker vi skall vara ordentligt stolta över att ett av världens allra mest lönsamma stålföretag har sin produktion i Sverige med höga skatter, arbetskraftkostnader, el, transport och allt vilket visar på att bolaget är synnerligen välskött.

Sedan Industrivärden tog över huvudägandet i SSAB har bolaget bedrivit en konsekvent nischstrategi som kortfattat går ut på gå bort från produktion där andra stålföretag tillverkar produkter och istället satsa så hår det går på några få utvalda nischer där SSAB kan ta en globalt ledande startageti. Tron är att detta leder till högre marginaler, mer uthållig lönsamhet och att man faktiskt kan bygga upp en form av varumärken på en ”bulkprodukt” som stål.

Man förtjänat att titta lite närmare på några av dessa världsledande varumärken.

Mest ”känt” är produkten HARDOX som är världens bästa slitplåt som används exempelvis på grävskopor, lastbilsflak, krossar etc. I relationen mellan slitstyrka och vikt finns det idag ingen produkt som har lika bra egenskaper som HARDOX. Byter man ut exempelvis ett lastbilsflak till HARDOX så kan man lasta mer då produkten är lätare och dessutom kommer bränsleförbrukningen på lastbilen sjunka sett i relation till lastens storlek då hela lastbilen blir lättare. Grävskopror kan lika så lasta mer och hålla längre. Et starkt produkterbjudande från Swedish Steel.

En annan produkt är ARMOX som är en världens bästa skyddsplåtar. Produkten används i bankvalv, skottsäkra bilar, värdetransporter osv. Produkten har fö att vara stål mycket goda marginaler.

TOOLOX är en världsledande produkt som finns i många av AtlasCopco och Sandviks produkter och är ett höghållfast verkstygsstål med mycket bra egenskaper.

Jag tycker denna nischstrategi och varumärkesbyggande är en mycket intressant att följa och jag tycker ledningen gör ett bra arbete där ovanstående produkter utgör en allt större del av SSAB försäljning.

SSABs varumärken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper