tisdag 13 maj 2008

Råvarupriser ner eller räntor upp?


Efter en fantastisk kajaktur i Norra Vätterns skärgård med underbart väder är det ju lätt att det går några dagar mellan varje inlägg...

På svenska dagbladets internetsida så publicerades häromdagen en mycket intressant artikel ang. dels råvarupriser och dels räntenivåerna. Artikeln är intressant och väl värd att skriva ett inlägg om.

Historiskt sett har det varit ett mycket starkt samband mellan obligationspriser och utvecklingen för råvaror som grupp. Enkelt formulerat så har den normala reaktionen varit att om råvarupriserna går upp så medför detta att inflationen stiger vilket i sig innebär att räntenivåerna stiger och därmed sjunker obligationer i värde (ökad effektiv ränta). Senaste året så har råvarupriserna utvecklas mycket starkt och det har varit kraftiga uppgångar på såväl metaller, som olja som jordbruksprodukter.

Dessa råvaror används sedan i vår produktion av kylskåp, livsmedel och för att fylla tanken i bilen och jag tror att de allra flesta har upptäckt att priserna på dessa varor stigit ganska mycket och följaktligen så har inflationen varit i stigande trend ett bra tag. Den normala reaktionen på ett sådant scenarie har historiskt varit att obligationer sjunker i värde och den effektiva räntan från dessa obligationer stiger. Så har defacto inte skett, tvärt om så har obligationer stigit i värde och räntenivåerna från obligationer har sjunkit, speciellt gäller detta USA där räntenivåerna idag är lägre än inflationstakten vilket är ganska anmärkningsvärt.

Varför har det då blivit på detta sätt? Där stigande inflation inte verkar leda till högre räntor vilket är en synnerligen vedertagen sanning.

Det finns säkerligen flera olika förklaringar till varför detta inträffar nu. Mycket tack vare en stark världsekonomi och därigenom ökande råvarupriser i kombination med finansiell turbulens vilket lett till riskaversion och därmed lägre räntor. Det största bakomliggande ”orsaken” torde vara de stora obalanserna i världsekonomin där vi idag har stora spänningar. Vi har geografiska områden som USA och EU där tillväxten i ekonomin idag är avtagande i kombination med många gånger hårt skuldsatta stater, företag och privatpersoner. Detta är en motverkande kraft som normalt sett skulle betyda mindre efterfrågan på råvaror och mindre inflationstryck i ekonomin.

I många andra länder däremot som t.ex. Kina, Indien många länder i Sydamerika är det idag gasen i botten och tillväxten i ekonomin är mycket stark. Med stark efterfrågan på råvaror, ökande tillgångspriser och inflationstendenser lite varstans i ekonomin. Detta är faktorer som är rakt emot och är inflationsdrivande och där räntenivåerna kan tänkas öka, enkelt uttryckt.

Hur skall man då som investerare agera i detta läge?

I mångt och mycket handlar det om att välja sida om vilken kraft som är den starkaste idag. Dvs kommer USA och EU avmattade ekonomi leda till en avmattad världsekonomi? I så fall är det säkerligen på så sätt att det håller på att byggas upp en råvarububbla som kan brisa med fallande priser när tillväxten avtar. Det andra positiva sceneriet är en form av ”omvänd asienkris á la 1997-1998” dvs där en del av världsekonomin ”kraschar” men i slutändan hjälps upp av andra delar av världsekonomin. Då för 10 år sedan var det Asien och Ryssland som hade stora tillväxtproblem och hög skuldsättning vilket ledde till att vissa länder till slut inte kunde betala räntan på sin statsskuld och man fick helt enkelt ställa in betalningarna t.ex. Ryssland. Men när den amerikanska och stora delen av EUs ekonomi gick för högtryck så omvandlades dessa länder många gånger till starka exportmarknader (t.ex. Sydkorea och Samsung) och fick hjälp av stigande priser på vissa råvaror (t.ex. Brasilien och Petrobras) och tillväxten återkom ganska snabbt.

Tror man på ett negativt scenario så kan en god investering säkerligen vara att vara väl stadd i kassan och framförallt se till så att man har så låga lån och låga levnadskostnader som möjligt det man möjligtvis kan glädja sig åt är att räntenivåerna förhoppningsvis förblir låga men med högre arbetslösahet. Men om vi ser ett positivt scenario där Kina och Indien drar upp USA och EU så är frågan om inte aktier i amerikansk exportindustri kan vara en bra investering då dollarns fall har gjort den allt mer konkurrenskraftig på ett internationellt plan. Det man då bör passa sig för är att det är högst troligt att räntorna kan stiga rätt ordentligt.

En knäckfråga kan säkert vara om det börjar bli ordentlig valutaturbulens.

Men min personliga åsikt är dock att INTE investera pga av bakomliggande makrofaktorer utan för att den enskilda företaget är värt att investera i hur än makrofaktorer påverkar bolaget.

Artikeln på e24.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper