onsdag 30 juli 2008

Några ord om dagens börsförlorare


Låskoncernen AssaAbloy tillhör en av dagens besvikelser på börsen och skälet till detta är säkerligen att bolaget återigen aviserar ett strukturprogram av engångskaraktär samt att man flaggar för något lägre tillväxt under 2008 och 2009. Syftet med programmet är att bolaget återigen skall se över strukturen på bolagets produktionsanläggningar främst i sk. Högkostnadsländer. Några egentliga fel på bolaget resultat är det egentligen inte frågan om utan det är ett ganska förväntat resultat med en ganska svår marknad i Europa och USA, något förbättrade marginaler överlag, en god tillväxt i t.ex. Kina och, en dollar som drar ned vinsten i kronor räknat och några små problemområden. Sammantaget gör detta att vinsten per aktie ökar i måttlig takt med ett par procent sedan fjolåret vilket var ganska väntat. När det gäller det lite mer ljumna framtidsutsikterna har detta givetvis sin grund i den allt mer avsvalnande amerikanska konjunkturen.

Det svaga ekonomiska utvecklingen i USA och i vissa delar av västeuropa påverkar självklart bolaget negativt då nybyggnationer sjunker allt mer framförallt på bostadssidan (Assa är ganska lite exponerad mot detta) men även också på den kommersiella sidan. Men i grund och botten har Assa en mycket stabil verksamhet som i övervägande del handlar om eftermarknad och en ökad säkerhetmedvetenhet i samhället. Assa är det i särklass mest globala företaget inom sin nisch men då säkerhetsnivån överlag ligger betydligt lägre i te.x. Asien och Afrika än den gör i EU och USA så leder detta till att en övervägande del av försäljningen hamnar i den "gamla ekonomin" även om t.ex. bolaget gärna är ivriga att berätta om att t.ex. mer än hälften av samtliga hotellrum och idrottsanläggningar i Peking vid OS kommer vara skyddade av AssaAbloy produkter detta medför en måttlig tillväxt idag. Det som jag tycker är desto mer imponerande är hur bolaget kan ha så starka marginaler som man har i dagsläget i framförallt USA. Mycket verksamhet som har att göra med fastigheter i USA i alla former har sett kraftigt sjunkande marginaler och avtagande tillväxt. Trots den bromsande tillväxten i USA så visar ändå Assa marginaler på över 20% med bruttomarginaler på mer än det dubbla. Vilket säger en hel del om hur starkt varumärket AssaAbloy är och hur stabil verksamheten trots allt är.

Personligen är min uppfattning att bolaget gör rätt när man idag prioriterar främst tre områden som jag uppfattar det. Ökad lönsamhet framför hög tillväxt, ökad satsning på teknikutveckling samt kompletterande förvärv. När det gäller lönsamhetssatsningar framför offensiv tillväxt tycker jag detta är synnerligen klokt i ett läge där ekonomin bromsar. God lönsamhet är alltid A och O i något sämre tider sedan kan man då med fördel använda denna styrka som lönsamheten skapar för att expandera när ekonomin återigen hämtar sig särskilt viktigt med lönsamhet är det om man köpt mycket bolag vilket Assa verkligen gjort. Bolaget satsar också offensivt på teknikutveckling på bolagets produkter en satsning som jag också kan känna sympati för då detta på lång sikt förhoppningsvis kan hjälpa till att driva den organiska tillväxten och göra att kunderna vill byta upp sig till högre säkerhetsnivåer. En god produktutveckling håller också konkurrenter på behörigt avstånd. Då AssaAbloy i mångt och mycket helt saknar globala konkurrenter medför ju detta också att Assa globalt kan sprida bra säkerhetslösningar vilket Assas framförallt lokala konkurrenter har svårt att klara av. Låsmarknaden präglas som sagt mycket av konservatism och standardprodukter som gäller för olika marknader och kan Assa skapa högre produktvärde gärna också produkter med mindre råvaror är detta något som långsiktigt kommer gynna aktieägarna.

När det gäller kompletterande förvärv så har ju AssaAbloy alltid varit ett förvärvsvilligt bolag som i mångt och mycket har förvärvat den position man har idag på den globala marknaden utifrån ett svenskt och ett finskt ursprungligt bolag. Idag med den marknadsposition som bolaget har handlar det kanske inte lika mycket om att förvärva volym på samma sätt som tidigare utan mer göra kompletterande förvärv inom nya segment, nya geografiska områden samt vissa former av teknikkunnande som är intressant på lång sikt. Förvärvet av Bodean som är Kinas största låstillverkare måste dock ses som ett bra långsiktigt steg att vara med på en förmodat god utvecklingsäkerhetsmarknaden i kina. AssaAbloy är ett ganska dollarkänsligt bolag då stora delar av bolaget intäkter skall räknas om till svenska kronor. I jämförelse med fjolåret tappar bolaget t.ex. flera procent i omsättning och vinst till följd av en allt svagare dollar. Däremot påverkas inte bolaget marginaler då Assa har produktionsanläggningar i respektive marknad där man finns. Många andra bolag har många gånger t.ex. produktion i Sverige och Europa och försäljning i USA i ett sådant tappar ett företag konkurrenskraft utöver lägre marginaler. I AssaAbloys fall har man bättre skydd mot större valutasvängningar även om det är tråkigt när siffrorna skall räknas om.

Bland analytiker och kommentarer runt bolaget märker man att många har börjat tröttna på bolagets alla fleråriga besparingspaket och nu när ytterligare 700-800 Mkr skall avsättas under hösten till ett sådant så kanske det inte är så konstigt att marknaden rynkar på näsan och sätter en lägre värdering på bolaget. Samtidigt måste man med facit i hand konstatera att de senaste programmet varit ganska framgångsrikt och marginalerna kryper sakta men säkert upp och avkastningen på kapitalet förbättras med tiden i långsam takt. Bolaget har dock långsiktiga målsättningar som är högre än idag och når man upp till dessa inom några år medför detta att bolagets vinster kommer öka i snabbare takt än försäljningen samt att även utdelningarna kan tänkas bli mer frikostiga med tiden. Enligt mig gör Assa rätt när man i detta osäkra makroläge prioriterar lönsamhet som sagt. För min del får man gärna avsätta lite pengar idag om det leder till förmodade marginalförbättringar som gör att framtidens vinster ökar betydligt.

AssaAbloy är säkerligen inget kortsiktigt klipp på börsen då det egentligen saknas triggers och i mångt och mycket är ganska tråkigt eller vad man nu skall säga. Många andra bolag värderas likt Assa ganska lågt men det är min uppfattning att ett företag med Assas kvaliteter långsiktigt är bra aktie att äga, på lång sikt. Bolaget har en synnerligen stark marknadsposition och varumärke (hur många kan nämna lås som inte finns i Assakoncernen?), goda och uthålliga marginaler och en förmodad bra avkastning på kapitalet som sysselsätts och därtill att fysisk säkerhet präglas av mängder med kravstandarder och liknande medför detta att det runt företagets marknad finns stora "skyddsmekanismer" som förhindrar konkurrens framförallt på det globala planet. Det finns skäl att vara långsiktigt positiv anser jag.

På bild, Närkeslätten sedd från klätterklippan vid Rosendal där jag var häromdagen

2 kommentarer:

  1. Spännande när du gör en djupdykning på ett särskilt företag och analyserar kursförändringen. Bra insikt och välskrivet. Tack ska du ha.

    SvaraRadera
  2. Ha ha, måste berätta om den kära handelsbanken och deras analysavdelning. Igår kom det ut en analys efter bolagets rapport med slutsatsen att man skulle MINSKA i aktien......idag kommer en ny uppdaterad rapport och i deras excelfiler så verkar det nu som AssaAbloy är ett företag man skall KÖPA aktier i.

    Kul med manodepressivitet på börsen.

    //Anders

    SvaraRadera

MediaCreeper