måndag 15 juni 2009

Lundbergs av idag

Jag skall avsluta temat om Lundbergs genom ett avslutande inlägg om Lundbergs av idag. Som sagt är bilden inte entydig om Lundbergs som ett gott och välskött bolag. Under 90-talskrisen tvärt om var bolaget ett av bolagen som drabbades mycket hårt och kommer vi nu se en repris på detta? Även om den ekonomiska utvecklingen helt klart är mycket alvarlig så finns

Lundbergs av idag består av dels det helägda egna fastighetsbolaget med ett substansvärde obelånat på ca. 9Mdr. Kopplat mot detta innehav finns sedan en skuldsättning som ligger på ca. 3,1Mdr eller lite drygt en tredjedel av värdet. Kassaflödet är dock helt okej för att vara fastighetsbolag. Den andra delen av fastighetsinnehavet är ett stort aktieinnehav i Hufvudstaden som har kommersiella fastigheter i centrala Stockholm och Göteborg. Här finns det givetvis risk att höjda avkastningskrav resulterar i nedskrivningar med finansieringen är konservativ och utgör ca. 20% av fastighetsvärderingen och med got kassaflöde. Några kapitaltillskott lär nog inte behövas utan nuvarande utdelningar skall nog kunna behållas även i ett mycket pessimistiskt scenarie och ger Lundbergs en löpande ränta på knappa 4% om året plus positivt kassaflöde i Hufvudstaden ex. utdelningar. Dessa två innehav står för ca. halva substansvärdet i Lundbergs. Stabilt, tryggt och betydligt mer konservativt än andra börsnoterade fastighetsbolag. Lundbergs har inte åkt med i lånekarusellen på senare år utan man har konsoliderat verksamheten och nettosålt.

Den andra halvan av Lundbergs utgörs av en börsportfölj med Holmen som största innehav. Holmen är konservativt skött men det finns nog ändå anledning till att vara lite småkonservativ till detta innehav. Utvecklas konjunktur dåligt under lång tid kan det komma att behöva kapitalillskott men företaget är i grunden hyfsat lågt värderat. Sedan finns ett innehav av Industrivärden aktier, innehavet är ju som det är och ger god rabatt på rabatt. Industrivärden har däremot idag en ansträngd finansiell situation någon nyemission lär dock inte komma i fråga. Den höga belåningen kommer dock ge Indsutrivärden lite lägre direktavkastning de kommande åren då låneräntor ”äter upp” en del av kassaflödet.

Sedan så finns det ett 1,6Mdr innehav i Handelsbanken. Bank är ju nästan omöjligt att ha någon uppfattning om, men hitills verkar det ändå som om Handelsbanken klarar av denna kris helt okej i alla fall relativt. Sedan finns det ett antal industriföretag i portföljen med Cardo, Husqvarna och Sandvik och teknikhandelsbolaget Indutrade. Sedan byggbolaget NCC som jag själv är lite skeptisk till när det gäller deras finansiella situation.

Lundbergs av idag har betydande finansiella muskler det är en viktig sak att komma ihåg. Man har ett konservativt mål om att skulder inte skall utgöra mer än halva fastighetsinnehavet och aktieportföljen skall vara obelånad. Skulle man gå upp till denna gräns så innebär detta att Lundbergs har ca. 1,4Mdr i ”krigskassa” att stötta börsportföljen med eller köpa fler aktier för. Det kan vara lite intressant om än inte mer än hypotetiskt att titta på någon form av maximal gräns för hur mycket investeringar som kan göras. Man kan t.ex. då tänka sig att fastighetsbolaget skuldsätts till samma nivå som t.ex. Fabege och börsportföljen skuldsätts till 30%.

I denna extrema situation skulle detta innebära att Lundbergs skulle kunna köpa aktier för 8,9Mdr så några tvivel om finanserna kan nog inte finnas idag. Men det troliga är nog att Lundbergs fortsatt sköts konservativt och försiktigt och där investeringar sker måttfullt. Någon ny 90-talskris för Lundbergs är nog inte direkt trolig. Lundbergs skulle istället kunna dra nytta av kraftiga värdefall på tillgångar.

En intressant punkt att lägga lite tankekraft på är att en stor skillnad gentemot 90-talskrisen är att Fredrik Lundberg och hans familj byggt upp en stor förmögenhet utan för investeringsbolaget Lundbergs. Han äger nu som privatperson betydande aktieinnehav i de bolag som ingår i Lundbergs. Industrivärden är en av dessa bolag. Som privatperson äger Lundbergs 4,5M aktier plus då hans båda barn som också äger miljontals aktier i Industrivärden. Räknar man samman de innehav som finns i sfären” är ägarandelen av Industrivärden ca. 20%. Fascinerande att en privatperson på några år kunnat bygga upp denna stora maktposition i ett bolag som Industrivärden.

Så vad kommer då hända i framtiden? Fördjupas samarbetet mellan SHB sfären och Lundbergs eller går dom olika vägar i strukturaffärer? Kommer Holmen delta i strukturaffärer? Det återstår att se om hur framtiden ser ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper