tisdag 3 juli 2007

Ditt och datt om rabatt på investmentbolag

Att äga aktier i ett Investmentbolag är oftast en bra sparform för en långsiktig investerare under förutsättning att investmentbolaget är välskött och har förhållandevis låga kostnader och att maninte köper aktierna vid helt fel tillfälle.

Det pågår ständigt en debatt om rabatt eller premie på aktiekursen i förhållande till substansvärdet. Hur stor denna rabatt skall vara, om ett bolag är köpvärd bara för man har en rabatt på låt säga 25% och så vidare. Läser man tidningar som affärsvärlden, privata affäer och liknande återkommer dom ofta till i sina analys att rabatten är si och så innehaven ser hyfsade ut och då måste ju aktien vara köpvärd/säljvärd/behållvärd.

För att slå fast det direkt så avgörs ett investmentbolags långsiktiga framgång inte av storleken på rabatten idag. Den långsiktiga framtida utvecklingen beror istället på hur bra affärer som investmentbolaget gör. Bolag som gör mycket framgångsrika investeringar kommer att få en bra utveckling oavsett vad rabatten/premien är idag. Från år 2000 då börsen nådde sin näst senaste topp kan man exempelvis jämföra investmentbolagen Öresund och Industrivärden. Öresund gick då tungt in i fastighetsaktier, blankade Ericssonaktier och satsade på små industribolag typ Nobia. Industrivärden hade en stor exponering mot Ericsson, Skandia, Sandvik och Handelsbanken mm. Även om Industrivärden hade en klart större rabatt än Öresund (över 30% i jämförelse med ung 10%) så utvecklades Öresund ändå klart bättre de kommande 5 åren pga av att man haft mer rätt i sina investeringar och därför kunde öka sitt substansvärde bättre.

På kort sikt kan däremot rabatten spela stor roll för avkastningen. Återigen kan Öresund tjäna som exempel. Under 2007 har Öresund haft en negativ utveckling för aktien trots att substansvärdet ökat i bättre takt än börsens index. Den dåliga utvecklingen kan förklaras av att Öresund vid ingången av 2007 handlades med en premie på ca. 20% vilken idag i stort sett blivit utraderad och aktien handlas återigen runt substansvärdet mao har aktien blivit billigare.

Men det finns en faktor som gör rabatten på investmentbolag intressanta för långsiktiga investerare även om rabatten består i framtiden. För att förstå denna fördel måste man förstå skattereglerna som investmentbolagen har. Investmentbolag har två former av skattepliktiga intäkter dels aktieutdelningar och dels en schablonskatt som beräknas ung. som en kapitalförsäkring. Schablonskatten beräknas på lite olika sätt beroende på hur stor ägarandel investmentbolaget har i innehavsbolagen. Kortfattat kan man säga att det är billigare för investmentbolagen att äga större andel (mer än 10%) av innehavsbolagen. I gengäld är kursvinster och inlösenprogram hos innehavsbolagen skattefria för investmentbolaget.

För att undvika trippelbeskattning (innehavsbolagen betalar skatt, Investmentbolaget betalar skatt och aktieägaren till investmentbolaget betalar skatt på utdelningar och reavinster) så tillåts investmentbolag att dra av den egna utdelningen till aktieägarna. I praktiken så gör de allra flesta investmentbolag så att man betalar ut lika mycket i aktieutdelning som man själv måste skatta för. På så sätt kan investmentbolaget kvitta ut alla skattekostnader om man inte har en helägd rörelse. På lång sikt blir då följden av detta att alla aktieutdelningar som investmentbolaget får skickas vidare till aktieägarna. Tar vi exempelvis Industrivärden som idag handlas med en rabatt på drygt 20% innebär detta att priset man betalar är 80% av aktieinnehavet men man får 100% av alla framtida aktieutdelningar. Mao ökar direktavkastningen från dessa aktier med 20%. Just denna skillnad kan förklara till varför Industrivärden över tiden ung. har gått 1-3% bättre per år än börsens index trots att man är väldigt följsam mot aktieindex.

Tänk dock på att det blir ett års förskjutning på utdelningarna dvs aktieutdelningarna som Industrivärden tog emot under år 2007 blir en skattepliktig inkomst under 2007. Genom att betala ut lika mycket i utdelning för 2007 (utbetalas under våren 2008) kvittas detta ut. Gissningsvis så kommer exempelvis Industrivärden att betala ut 5,5kr per aktie i nästa utdelning pga de goda utdelningar som man fick i våras. Pengar som man nu investerat i ytterligare aktier där man hoppas på att nästa års aktieutdelningar kan betala denna latenta skatteskuld.

Väldigt attraktiv blir situationen om de mottagna aktieutdelningarna ökar stadigt för varje år som går. Detta betyder då att investmentbolaget över tiden har råd att köpa mer aktier utan att äventyra den finansiella ställningen samtidigt som man kan betala mer i aktieutdelning till sina egna aktieägare oavsett om börsen går upp eller ned. Inlösenprogram som te.x. i Industrivärdens fall med Sandvik och Volvo ger utrymme för en förbättrad situation för investmentbolaget och mer investeringar eller minskad skuldsättning (ökat substansvärde i vilket fall som helst förhoppningsvis) dock i detta fall utan att de egna aktieägarna får större aktieutdelning.

Att äga aktier i investmentbolag är ingen spännande tillvaro men är en bättre sparform än aktiefonder om man är långsiktig och investerar i välskötta investmentbolag. Industrivärden är en av dessa.

7 kommentarer:

 1. Bra att du lyfter fram detta alldeles för få svenskar har aktier om folk visste hur enkelt det är att sätta ihop en stabil portfölj med investmentbolag istället för storbankernas sverigefonder.
  Jag har ca 40% investmentbolag som bas i min aktieportfölj dessa är tänkt att ligga still med i ett bra tag inga försäljningar bara köp

  SvaraRadera
 2. Intressant inlägg, speciellt delen om hur beskattningen. Det var nyheter för mig.

  Vad tror du om Investor? Jag har länge funderat att sätta en slant i Investor, men efter turerna med EQT så vet jag inte riktigt om det är en bra investering längre.

  mvh Charlie

  SvaraRadera
 3. Intressant inlägg. Har tidigare inte sett investmentbolag som något alternativ eftersom jag sett dem mer eller mindre som aktiefonder. Det finns ju en administrativ kostnad på vägen - löner till anställda i investmentbolaget. Kanske ska jag tänka om lite grand och komplettera min portfölj.

  SvaraRadera
 4. Charlie>> Jag skall villigt erkänna att jag inte är något stort fan av Investor. Jag har en symbolisk summa placerade i Investor aktier i en IPS försäkring mest dock för att "hänga med" och få årsredovsningen hem brevlådan. Man lär sig mycket på att vara investor ägare. I och för sig har dom aktierna också nästan gått upp 100% så det var väl en hyffsad mindre investering dessutom.

  Investor lider enligt mitt sätt och se på saken av ett antal problem men har givetvis också ett flertal möjligheter.

  Den första invändningen jag har är att man har oerhört många investeringar speciellt inom IGC. Storleken på IGC investeringarna är väldigt små i förhållande till hela Investor och avkastningen från dessa spelar i stort sett ingen roll överhuvudtaget. Förvaltningskostnaderna på dessa investeringar är på tok för höga dessutom. Investor försvarar sig med att man skaffar sig kunskap om ny teknik vilket är viktigt i och för sig.

  En annan invändning är det dåliga kassaflödet i de operativa investeringarna. Detta beror framförallt på att 3 förlorar en massa pengar. Lösansamma investeringar har ätits upp av att man hela tiden har fått skicka pengar till tre. Pengar som kunde varit aktieutdelningar istället. Pengar som i sin tur inte har givit någon avkastningen heller. Om däremot tre i framtiden blir ett mycket lönsamt bolag är givetvis situationen mycket bättre. Då skall rabatten ned. Jag är även positiv till köpet av Mölnlycke. Visst betalade man dyrt men en stabil halvägd kassako är i mångt vad Investor har saknat sista sedan länge.

  Kärninvesteringarna är väl som dom är. Vissa tycker jag om vissa tycker jag inte om. Tippar på att dessa utvecklas ung som index. SEB är nog bästa valet av dessa enligt mitt sätt att se på saken Många har jag ingen direkt analys klar för mig. Ser positivt på att man sålt av VM data och nu OMX och att man i högre utsträckning koncentrerar portföljen det ger förutsättningar för bättre avkastning. Jag personligen har inga större invändningar mot förvaltningskostanderna för kärninvesteringar. Föredömligt att ha gjort styckning av Elux och inlösenprogrammen.

  Och så EQT. Visst har dom gjort både bra och dåliga investeringar men mestadels bra avkastning runt 20% per år. Men det är väldigt svåranalyserat med tanke på alla former av fondinvesteringar mm. Jag själv tycker inte om att anställda på investor och "kärngänget" kan investera direkt i fonderna medan vi andra investorägare får en betydligt sämre avkastning pga av extra kringkostander. Öppenhen runt EQT är noll och intet. Ur aktieägarperspektiv tycker jag det har varit mycket bättre om EQT investeringarna hade varit inom ett helägt PE företag motsv. Ratos istället för alla dessa obegripliga fonder. Givetvis otänkbart, men det hade varit ett jäkla lyft.

  Själv har jag sedan flera år tillbaka valt kombinationen Industrivärden+Ratos istället för Investor. Då får man en bra börsportfölj och en bra förvaltning av PE investeringar. Tycker forfarande detta är en bättre investering är investor trots att Ratos inte är billigt längre.

  SvaraRadera
 5. Tack för en bra sida med bra diskution, jag kommer att återvända hit med både information & frågor. Varför öppnar du inte en chatt?
  /TopFlite

  SvaraRadera
 6. Öppnar ett chatt??

  Kan man göra det? är en total nolla internet och datorer tyvärr.

  Tar gärna emot tips på hur man skulel kunan göra då.

  SvaraRadera
 7. Hi !.
  You may , perhaps very interested to know how one can collect a huge starting capital .
  There is no initial capital needed You may start to get income with as small sum of money as 20-100 dollars.

  AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
  The firm incorporates an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

  Its head office is in Panama with offices around the world.
  Do you want to become an affluent person?
  That`s your chance That`s what you really need!

  I feel good, I started to get real money with the help of this company,
  and I invite you to do the same. If it gets down to choose a proper partner utilizes your funds in a right way - that`s the AimTrust!.
  I earn US$2,000 per day, and my first investment was 500 dollars only!
  It`s easy to get involved , just click this link http://cipemyzi.virtue.nu/azinolu.html
  and go! Let`s take our chance together to get rid of nastiness of the life

  SvaraRadera

MediaCreeper