lördag 7 juli 2007

Priset på pengar ökar

En mycket tydlig trend idag i Sverige och i världen i stort med vissa undantag är att priset på vår viktigaste råvara stiger, priset på pengar.

Att räntan stiger i Sverige är fullt naturligt i denna starka konjunktur där arbetsmarkanden ser bättre ut än på länge, löneökningarna blir hyffsat stora, penningmängden i samhället (m3 måttet) ökar kraftigt samtidigt som bostadsmarkanden är glödhet. Sverige har numera ett inflationsmål på 2% vilket är mycket bra och ger ett mycket stabilit och robust samhälle där lågkonjunkturerna förhopppningsvis inte blir så djupa. Det är riksbankens uppgift att anpassa styrräntan så att inflationen ligger stabilit runt 2%. Sista åren har inflationen i Sverige legat lågt, i början av år 2004 låg den faktiskr runt 0%. Just nu ser det ut som inflationen är något stigande och ligger idag på 1,7%. Det kan tyckas lågt och att därför inte riksbanken behöver höja räntan. Men vi behöver bara gå tillbaka så kort tid som till år 2001 för att se att inflationen i årstakt på kort tid (månader) kan öka från 1,5% till 3%. Jag tycker riksbanken därför gör rätt som höjer räntan. Jag är lite mer "hök" än riksbanken och hade nog gärna sett att vi legat lite högre i räntan just nu än vi gör för att hålla inflationen runt 2% även om ett år eller två.

Jag tror man skall akta sig för att prognostisera hur hög kommer räntan bli. Själv tillhör jag kritikerna till att riksbanken som numera presenterar troliga räntebanor för några år framåt. Risken som jag ser med dessa räntebanor är att många använder dessa prognoser som kalkyler på investeringar och bostadsköp. Om Riksbanken måste kraftigt höja sina prognoser är det många som kommer känna sig "lurade" av riksbankens löften. Jag tror det kostar mer än det smakar med dessa osäkra räntebanor.

Klas Eklunds senaste kommentar om räntan i Privata affärer

För läsaren av denna blogg torde kanske inte vara intresserad av räntan i sig utan hur detta påverkar våra investeringar. Därför snabbt över till aktiemarknaden.

Högre räntor påverkar aktier på många olika sätt. Den viktigaste faktorn är påverkan i den bakomliggande industriella utvecklingen. För alla företag som är belånade får ökade räntor ett direkt genomslag på sista raden där ökade räntekostander minskar vinsten. Mest tydligt blir detta för högt belånade företag som te.x. högt belånade fastighetsbolag. Skulle räntan gå upp kraftigt kommer detat slå oerhört hårt mot fastighetsbolagen som idag många och mycket äger fastigheter med ganska låg direktavkastning. Börjar de långa obligationslånen klättra över 5,5% blir det ingen rolig tillvaro för många av börsens fastighetsbolag.

Ökade räntor ställer även till det i investeringskalkylerna. Alla företag är i behov av att göra större och mindre investeringar. När man räknar på dessa investeringar tar man alltid hänsyn till kapitalkostnaden och om investeringen på så sätt blir lönsam. Under perioden 02-05 var det många företag som underinvesterade pga att tillgångspriserna (t.ex. maskiner, fastigheter, råvaror, mm) steg kraftigt samtidigt som många satt fast i kalkyler om ett tidigare högre räntelläge. Företagen räknade då ut att många investeringar skulle blivit olönsamma och avstod. Framsynta företag (framför allt Private Equity) ändrade sina kalkyler och sänkte sina avkastningskrav pga av ränteläget, investerade och fick sedan en extra skjuts pga av att räntan sjönk till botten och vinsten blev bättre än förväntat på investeringarna. Idag sitter vi i en kanske omvänd situation där många företag idag har börjat räkna med lägre avkastningskrav medan räntan stiger. Det finns såldes en risk att företag (inte minst Private Equity företagen) gör olönsamma investeringar pga att räntan bli högre än i kalkylerna.

En tredje faktor som påverkar aktiemarknaden är att avkastningen på "riskfria" investeringar ökar. Idag kan man investera i statsobligationer som ger en ränta på runt 4,6% på 4-10 år. För att det skall löna sig att investera i aktier måste aktier såldes avkasta mer än detta. Aktiemarkanden "prissätts" till viss del efter räntemarknaden och en låg ränta betyder ofta att det är rimligt med högre p/e tal och en högre ränta leder till att p/e talen måste justeras ned så att aktiemarknaden behåller sin riskpremie genetemot riskfria investeringar. Det är lite oroande att p/e talet ökat lite samtidigt som räntan stigit (mindre riskpremie). Personligen tycker jag att ett p/e tal på 15-16 i ex. verksatdssektorn (6,6-6,25% i effektiv avkastning) är klart rimliga i dagens läge men det börjar bi många bolag som är prissatta klart högre idag och det går bra så länge räntan håller sig på dagens nivå eller att vinsterna fortsätter att öka så bra som dom gjort. men men...

Investeringsideér i aktier på denna information? Lågt belånade bolag som lätt kan höja priserna i takt med inflationen.

Den öppna investeraren ser också att det öppnas andra investeringsmöjligheter av högre räntor och stabil inflation. Många obligationer börjar nu bli mer attraktiva.
Säkra bankobligationer på 3-4 år har snart en avkastning på 5%, korta räntefonder runt 3,5%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper