torsdag 20 september 2007

En stjärna har fallit


Ett av börsens allra mest framgångsrika företag de sista 10 åren kom idag med en vinstvarning och "slaktas" på börsen. Markarydsföretaget Nibe är idag ingen munter historia för sina aktieägare. Nibe är ett av bolagen jag ägt aktier i längst tid men med en liten insats. De senaste åren har jag inte köpt mer aktier till följd av den höga värderingen, aktieutdelningar har tagits till andra investeringar och bolaget är det minsta aktieinnehavet för mig, nu är det dock ännu lite mindre.

Nibes utveckling har varit makalös sedan börsintroduktionen, företaget har bara växt, växt, växt och med något litet undantag alltid med goda marginaler. Tillväxten har varit oregelbunden sett till de tre ben som Nibes tillväxt har vilat på. Ibland så har villavärmedivision dragit tillväxten, ibland har värmeelementen stått för de största framgångarna och för något år sedan skördade brasvärmen de största framgångarna. Nibe har gått från att vara en mindre svensk tillverkare av oljepannor och andra produkter till att vara en i europa medelstor tillverkare av högkvalitativa och energieffektiva värmesystem, en resa väl värd att beundra.

I år har det kommit in grus i maskineriet tillväxttakten räknar man med att hamna på 10% samtidigt som resultatet beräknas bli 10% sämre än förra året. Några förvärv har inte genomförts alls i år vilket är det som kanske mest talar om med vilken osäkerhet Nibe ser på marknadssituationen.

Det är flera faktorer till varför problemen radar upp sig för Nibe just nu. För Villavärme så har den svenska markanden blivit lite mättad och tillväxttakten har gått ned vilket expansionen i Europa inte har kunnat kompensera för samtidigt har konkurrensen ökat betydligt och konsumenterna har blivit mer prismedvetna. Man har i år även haft ett tillfälligt problem av att man har tillverkat allt för mycket produkter i relation till förväntad efterfrågan och får igenom detta en stor lageruppbyggnad, produkter som nu måste reas bort eller kraftiga produktionsneddragningar resten av året. För värmeelement möter man idag en i grunden bra industrikonjunkturiv vilket syntes främst i första kvartalet resultat som var mycket bra men samtidigt har råvarukostnaderna ökat kraftigt vilket man inte lyckats överföra till kunderna, i denna del av företaget är man även en underleverantör med prispressande kunder som gärna köper in i stora volymer trenden går mot att denna typ av produktion allt mer hamnar i länder med en låg kostnadsnivå Nibe har heller ingen direkt marknadsledande ställning på detta område vilket gör att man måste vara en lågkostnadsproducent. Brasvärme är i år den största besvikelsen och här möter man idag en tuff marknadssituation då allt färre köper bolagets produkter. Problemen är både av tillfällig art t.ex. förra året fick konsumenter i tyskland stora bidrag till inköp av kaminer av olika slag men även minskad tillväxt till följd av lite mer fundamentala faktorer som att villaägare idag har lite mindre slantar över till täljstenskaminer när huspriser och räntor stigit ganska kraftigt. Även om marknaden är tuff för brasvärme skall man komma ihåg att just Nibe är ett av de företag i branschen som drabbats minst tillföljd av nedgången. För konkurrenterna t.ex. Jötul är fallet än värre. Det kan mycket väl vara så att Nibes varumärken som ex. Contura tar marknadsandelar just nu även om tillväxten är negativ.

Det är intressant att läsa lite om vad Nibe skrev i sina rapporter för några år sedan när konverteringsbidraget infördes på den svenska markanden. Jag hade själv förmånen att träffa den karismatiske VDn Gert-Erik Lindqvist personligen på en aktiesparträff (träffat han fler gånger sedan dess) i samband med införandet av konverteringsbidraget i Sverige och ställde frågan om det fanns risker med bidraget också? Konverteringsbidraget såg han som både positivt och negativt. Det positiva var givetvis att efterfrågan på bolagets pellets och bergvärmepumpar skulle öka betydligt den närmsta tiden, risken låg några år fram i tiden med en kanske ökad konkurrens av lågkvalitéprodukter och en viss bubbeleffekt på villavärmemarknaden de närmsta åren sedan följt av en form av tillfällig mättnad av marknaden. När vi nu är några år fram i tiden kan man helt klart konstatera att han hade helt rätt i sin analys.

Det försämrade marknadsläget för tillväxeten av bolagets produkter i kombination med sämre lönsamhet möter Nibe med rationaliseringar och neddragningar. Man har kommunicerat att 100 personer måste sägas upp i Markaryd, tillverkningen måste rationaliseras så att man sparar råvaror (speciellt rostfritt stål). Det är verkligen inga roliga beslut att ta speciellt för ett företag som Nibe som betytt så mycket för en ort som Markaryd. Tyvärr är nog detta rätt väg att gå för att få ett långsiktigt välskött och lönsamt företag även om det är ett mycket hårt slag för Markaryd. Agerar man inte nu kan problemen bli än värre i framtiden, jag tycker detta är rätt beslut.

Men hur ser det ut för Nibe på längre sikt?
Nibes vision är att bli ett värmeföretag i världsklass för att nå dit har man väldigt enkla och lättförståliga ekonomiska mål. År 2011 skall man omsätta 10 Mdr, tillväxten skall över en konjunkturcykel vara 20% per år, häften av tillväxten skall utgöras av organisk tillväxt och andra halvan skall utgöras av kompletterande förvärv. Nibe skall över tiden ha ett rörelseresultat på 10% av omsättningen. Den finansiella strukturen skall vara väl avvägd och soliditeten skall vara över 30%. Till aktieägarna skall man årligen utbetala 30% av vinsten i utdelningar över tiden, Räntabiliteten skall övertiden vara över 20%. Jag tror att många aktieägare och analytiker idag ställer sig frågande till om Nibe verkligen lyckas med dessa målsättningar framgent även om har lyckas uppfylla detta med råge tidigare över tiden. Själv har jag stor tilltro till ledningen och företaget men hyser kanske vissa tvivel för marknaden man verkar på. Lyckas man däremot omsätta 10Mdr med god marginal år 2011 kan rörelsevinsten per aktie bli så god som 11-12 kr... år 2011 i och för sig. Men siffrorna skvallrar en del om vilka målsättningar bolaget har.

Även om Nibe nu fallit med över 20% och 40% i år är det bara inse att Nibe tvyärr inte en riktigt billig aktie ännu idag vilket man varnär jag köpte mina aktier men om kursen fortsätter falla ner genom golvet till en rimlig nivå så kommer jag att köpa mer Nibeaktier för i grunden är Nibe ett högkvalitativt och välskött svenskt industriföretag. Dagens reaktion liknar i mångt och mycket kursreaktionen på HMs vinstvarning år 2000, ett välskött, högkvalitativt och men alldeles för högt värderat bolag som kommer med en rejäl besvikelse och får tillfälliga problem, kursen dyker på kort tid 30% sedan inser många att bolaget fortfarande är för högt värderat och aktien faller än mer fram till dess att bolaget återigen blir riktigt billigt, lite opopulärt men fortsätter växa som man gjort tidigare. Det är inte osannolikt att Nibe går samma visa till mötes.

Vid tillfällen som dessa måste man agera med huvudet kallt. Sett till mig själv kan jag konstatera det bästa teoretiska vore om jag hade sålt mina aktier tidigt i våras och kanske köpt tillbaka nu. Men å andra sidan har jag även på dagens kursnivå mer än väl dubblat min investering på ett antal år vilket varit en bra investering. Historien med HM lär oss att de stora vinnarna var de långsiktiga som satt kvar med sina HM aktier i hela fallet och när bolaget återigen blev rimligt värderat köpte mer aktier och iår återigen har sett HM kursen upp på höga kursnivåer tillsammans med ständigt växande utdelningar.

När det gäller aktier är det min uppfattning att långsiktighet alltid lönar sig och har man bara köpt högkvalitativa aktier vid någorlunda rätt tillfälle är det egentligen bara att fråga om tid och bra sittfläsk för att få en bra avkastning inte det faktum att man säljer aktier vid rätt tillfälle som avgör avkastningen. Att detta resonemang å andra sidan kräver ett stort mått av uthållighet och "förmåga" att se sina aktier göra stora hopp upp och ner i pris och kanske se hela aktieportföljen sjunka med hälften ja det är bara en bieffekt.

För att ta ett fritt utvecklat citat från en duktig skribent på Privata affärers forum (Björn).
Köp aktier i bra företag när dom är billiga sedan behöver man inte bry sig.

8 kommentarer:

 1. Hej!

  Långsiktigt tror jag mycket på NIBE. Rätt produkter rätt marknader. För min del är raset ett ypperligt köptillfälle.

  SvaraRadera
 2. Nej, tror mitt nick är "ulvsby" där.

  SvaraRadera
 3. Jag sitter också med en del Nibe sedan ett par år tillbaka och har inga som helst planer med att sälja. Håller med om att det kanske vankas köpläge snart om kursen fortsätter att falla.
  Vad spelar detta hack i uppgångskurvan för roll om de lyckas med sina mål 2011?
  tror det långsiktigt blir en fin investering.

  SvaraRadera
 4. Hej Christoffer,
  Bra analys av Nibe! Nibe har hangt med ganska lange i min portfolj inklusive arets resa nedat (-40%). Jag hade lite saljtankar i varas men kom aldrig till skott. Samtidigt, Nibe ar ett valskott foretag som har flyttat fram sina marknadspositioner steg for steg och har intressanta produkter som borde ha framtiden for sig nar energipriset stiger hela tiden. Jag har ocksa en valdigt bra uppgang i Nibe trots raset och hoppas pa "H&M effekten". Ibland maste helt enkelt en aktie ta paus och lata omsattningen vaxa ikapp sa att vardering blir mera attraktiv.

  Det positiva ar att man faktiskt raknar med att vaxa 10% i ar. och att man pga av den minskade vinsten sjosatter ett kostnadsreduceringsprogram.

  Det negativa ar att utlandsforsaljningen av varmepumpar inte lyckats kompensera for den minskade forsaljningen i Sverige. Forhoppningsvis kommer dock den Europeiska marknaden igang. Manga av mina kollegor/vanner fran tex Tyskland/Holland har inte hort talas om bergvarme. Det finns en jattemarknad i Europa men den har inte kommit igang annu. En anledning ar kanske att eldningsolja/diesel ar valdigt dyrt i Sverige pga diverse skattesatser och att motsvarande i andra lander ar lite lagre och pay-off tiden pa varmepumpar fortfarande inte tillrackligt attraktiv. Med ett allt hogre oljepris borde Nibes produkter bli mer attraktiva.

  Kul att du traffat Gert-Eric Lindqvist, han verkar kompetent och kunning. Har sjalv haft e-mail konversation med Gert-Eric och deras utvecklingsavdelning. Jag foreslog att de skulle utveckla en produkt fungerar som air-cond och samtidigt varma tappvatten. En produkt for den asiatiska marknaden. Har i Malaysia har man ofta en Air-cond enhet (sk split units) och dessutom en vattenberedare i varje badrum och kok. Min ide vore att ha en centralt placerad enhet som fixar allt. Var lagenhet har 4 st A-C samt 4 st varmvattenberedare. Ett hus eller stora lagenheter kan ha det dubbla och det slukar massor med energi. Svaret var dock att man for tillfallet satsar pa EU marknaden men att det finns planer pa expansion aven utanfor EU. Jag far val utveckla den sjalv tillsammans med nagot kinesiskt bolag...:-)

  Jag behaller mina Nibe och bevakar Europa forsaljningen. Verkar den komma igang okar jag garna innehavet.

  SvaraRadera
 5. AA

  Det kanske är svårt att sälja produkter som tillverkas dyrt i Sverige till ett lågkostnadsland utan att ha produktion där.

  SvaraRadera
 6. Hej

  Jag har köpt Nibe nu när dem gått ner så mycket. Jag tror det är rätt, dem bör resa sig!

  SvaraRadera
 7. Hej och hå,

  första gången på din blogg och tänkte jag skulle fördjupa diskussionen kring Nibe eftersom jag har jobbat för ett konkurrerande bolag. Värmepumpsmarknaden (ej luft/luft)i europa kan i princip delas in i fyra segment:

  1) Brine/Water geo (bergvärme etc) nybyggnation
  2) Brine/Water geo renovering
  3) Air/Water nybyggnation
  4) Air/Water renovering

  Störst marknad för dessa fyra segment är Frankrike, Sverige, Tyskland. Frankrike är till största delen luft/vatten och renoveringsmarknad. Tyskland både luft/vatten och vatten/vatten men till största delen nybyggnation. Sverige är till största delen vatten/vatten och renovering. Generellt för dessa marknader (som ihop står för 80% av euoropeiska marknaden)är att luft/vatten växer och vatten/vatten står still. För att ytterligare fördjupa det hela så innebär teknologi bytet även ett byte av route to market. Vatten/vatten kräver en mer djupare förståelse och erfarenhet och har därför dominerats av märken som har sålt direkt till certifierade återförsäljare (typ IVT och Thermia).Luft/vatten som är lättare att installera kan säljas via grossistsidan (som Nibe gör). Utöver detta så är naturligtvis luft/vatten billigare att installera eftersom man slipper borra (tex extremt dyrt i Tyskland eftersom hålena måste fyllas). Dvs potentiella marknaden för Nibe borde vara bra i framtiden. Nackdelen med luft/vatten är att det är en teknologi som passar luftkonditioneringsföretagena perfekt, dessa har stora skalfördelar gentemot Nibe. Som exempel kan nämnas att Daikin har åtminstone 10 lobbyister som kämpar för att luft/luft och luft/vatten skall anses som förnyelsebar energi av EU jämfört med existerande europeiska värmepumpsbolag som tillsammans kanske kan räkna ihop till 1 max 2 som jobbar för detta. Med andra ord kommer luft/vatten att snabbt närma sig vitvaruindustrin och jag tvivlar på att Nibe kan vara framgångsrika långsiktigt.

  SvaraRadera

MediaCreeper