onsdag 6 augusti 2008

Aktieutdelning från investmentbolagI samband med att Investmentbolag släpper sin andra kvartalsrapport så brukar man allid kunna med någorlunda säkerhet räkna ut vad årets aktieutdelning kan komma tänkas bli dvs den aktieutdelning som delas ut våren 2009. Industrivärden t.ex är som sagt ett rent investmentbolag med idel börsnoterande aktier som tillgångar och man omfattas då fullt ut av skattereglerna för svenska investmentbolag som jag skrivit om i tidigare blogginlägg för ung ett år sedan och då istället använde Öresund som exempel.

De svenska reglerna för fonder och investmentbolag finns för att aktieägare inte skall trippelbeskattas utan "bara" dubbelsbeskattas dvs först så betalar ett bolag skatt på dess vinster och sedan så betalar aktieägarna skatt på aktieutdelning vilket betyder att en utdelad vinstkrona först beskattas med 28% i bolagsskatt och sedan 30% i utdleningsskatt. Om det då finns en fond eller Investmentbolag mellan aktierna och dess ägare så skulle ju detta betyda att vinsterna trippelbeskattades om investmentbolagen beskattades. Därför är det på så vis att rena investmentbolag slipper att betala skatt så länge man själv i egen utdelning delar ut minst det skattepliktiga beloppet dvs ett svenskt investmentbolag kan inte samla vinster på hög (då måste man skatta). I det skattepliktiga beloppet för investmentbolag finns följande:

* intäktsräntor är skattepliktiga medan utgiftsräntor och förvaltningskostnader är avdragsgilla
* mottagen utdelning är skattepliktig medan lämnad utdelning är avdragsgill
* realisationsvinster på aktier är skattefria men i gengäld beskattas en schablonintäkt, som uppgår till 1,5 procent av aktieportföljens marknadsvärde vid beskattningsårets ingång. Schablonintäkt utgår inte för näringsbetingade aktier, som utgörs av onoterade aktier samt marknadsnoterade aktier för vilka innehavet motsvarar minst 10 procent av röstetalet. För att marknadsnoterade näringsbetingade aktier skall exkluderas ur underlaget för schablonintäkt krävts att de innehafts i minst ett år.

Vad medför nu detta för Industrivärden den kommande utdelningen?

Vi börjar med schablonintäkten på 1,5%. Då Industrivärden mestadels äger aktier där man äger mer än 10% av röstetalet men under år 2007 köpte upp sig kraftigt i Volvo där man inte äger så mycket aktier så beräknas schablonskatten för år 2008 på 13% av aktieportföljen enligt Industrivärdens egen information på deras hemsida. Vid ingången av år 2008 uppgick aktieportföljens storlek till 65 844Mkr. Vilket då betyder att Schblonskatten blir ung 128Mkr.

Sedan måste vi ta med inkommande aktieutdelningar och andra intäktsräntor. Här tar vi hjälp av Q2 rapporten där man i resultatrapporten kan läsa att Industrivärden har fått utdelningar på 2908 Mkr på detta skall vi sedan lägga aktieutdelningen från Hemtex på ett par miljoner dvs ung. 2910 Mkr kommer Industrivärden få i inkommande utdelningar. Några direkta inkomsträntor blir det inte att tala om då bolaget är ganska häftigt belånat.

Sedan tillkommer då avdragen som vi måste räkna av dessa 3038Mkr. Det första avdraget är den ränta som Industrivärden betalat sina lån. Första halvåret uppgick räntan till 252 Mkr så vi kanske kan gissa att ränteutgifterna på helåret hamnar på kanske 520Mkr om det inte görs några större förändringar i portföljen. Sedan skall vi också räkna av dels kostnaderna för förvaltningen dvs lön till de anställda, pensioner, julbord, styrelsemöten och kopieringsmaskiner som Industrivärden gör av med samt nettoresultatet av den korta handeln (som drivs i ett dotterbolag som är rörelsedrivande i värdepappershandel). I år så har man ju gjort förluster på trejdingen vilket medför att det är en kostnad på 38Mkr hitllis i år så vi får nog räkna med att de dystra tiderna fortsätter och detta på helåret ger kostnader på 80Mkr på helåret.

Kalkylen ser då ut så här:

Inkomster och schablon: 3038Mkr

Avdrag: 600 Mkr

Utdelningspliktig summa: 2438Mkr

Antal aktier: 386,271 Miljoner aktier

Utdelningspliktig summa per aktie: 6,31 kr per aktie

Mao så tror jag att Industrivärden kommer höja aktieutdelningen till nästa år med ungefär +20%(!) så man slipper betala skatt och skälet för detta är främst den goda direktavkastningen från Volvo där man köpt mycket aktier som överstiger låneräntan och då höjer det utdelningspliktiga resultatet samt också det faktum att Handelsbanken som är ett av Industrivärdens största innehav gjorde en extra utdelning till följd av försäljningen av SPP. Med tanke på de skakiga tiderna och osäkra konjunkturutsikterna där kanske aktieutdelningar måste sänkas i framtiden så tror jag att Industrivärden kommer hålla kvar sin ordinarie utdelning på 5kr per aktie men däremot så kommer man till kommande årstämma föreslå aktieägarna att rösta för en extra utdelning om 1kr eller kanske 1,25kr per aktie dvs en sammantagen utdelning på ung 6kr på aktie. Idag ger detta en direktavkastning på över 7% på C-aktien till följd av rabatten. Förutsättningen för att denna höga utdelning skall bibehållas även 2009,2010 osv kräver att innehavsbolagen ökar sin ordinarie utdelning de kommande åren. Främst gäller detta de största innehaven som får störst effekt på Industrivärden dvs. Sandvik, SHB, SSAB, SCA, Ericsson och Volvo. Med tanke på Industrivärdens skuldsättning så tror jag det kan bli ett visst tryck från deras sida att portföljbolagen skall vara ganska friskosta med utdelningar. I Ett sådant läge är det bra att majoriteten av Industrivärdens innehav är bra stadda i kassan.

Aktuellt substansvärde på aktien är idag ung. 106-107 kr och substansrabatten är därmed ung 23%.

7 kommentarer:

  1. Hoppas det stämmer men du brukar ju gissa bra det skulle ju ge bra klirr i kassan.
    Hoppas på liknande skriverier om våra andra stora investmentbolag

    SvaraRadera
  2. Visst var det väl så att Industrivärden faktiskt inte slussade alla utdelningar vidare till aktieägarna förra året, utan bolaget behöll ett ganska stort belopp som man använde till skuldamortering och därmed utsatte för beskattning? Kanske minns jag helt fel.

    SvaraRadera
  3. nej tvärt om, man delade ut mer än man erhöll minus låneräntor. 197Mkr kr för mycket exakt. Låneräntorna var ganska saftiga på hösten då de mesta av volvo aktierna köptes efter utdelning vilket drog ned de utdelningsplitiga resultatet.

    på så sätt drog man på sig ett förlustavdrag vilket teoretiskt sett leder till att man inte måste dela ut exakt så mycket som man skall iår.

    SvaraRadera
  4. Okej. Det var en analys på placera.nu som vilseledde mig. Det står att Industrivärden i år mottagit 700 miljoner kr mer än den egna utdelningen och att det beloppet per automatik går till amortering av nettoskulden.

    http://www.avanza.se/aza/press/press.jsp?article=41020

    SvaraRadera
  5. Jo det är rätt det som står där. dvs utdleningen för år 2007(som vidareutdelas under våren 2008) är mindre än mottagna utdelningar för år 2008 som i sin tur delas ut våren 2009....

    Dvs om innehaven ständigt höjer utdelningarna får investmentbolaget alltid en viss skattekredit då inkommen utdelning i samband egen utdlening blir större och därmed en amortering som "gäller" i ett år.

    skulle det däremot vara så att innehaven sänker sina utdelningar blir det inte lika roligt då ökar skuldsättningen i det operativa kassaflödet.

    SvaraRadera
  6. Mer information finns på följande länk med exakta uträkningar

    industrivärdens hemsida/investor relations/skatteregler

    http://www.industrivarden.se/templates/Page____188.aspx?epslanguage=SV

    SvaraRadera
  7. Tack för väldigt intressant information!

    SvaraRadera

MediaCreeper