måndag 4 augusti 2008

Industrivärdens aktiehandel på krita, allt mer besvärligt

Idag var det Industrivärdens tur att presentera sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet och denna rapport är ett skolexempel som visar på problemet med att handla aktier på krita. För ung ett år sedan så började Industrivärden handla aktier i Volvo för stora summor samtidigt som man stöttade SSAB med en nyemission vid förvärvet av IPSCO. För Industrivärden var detta stora affärer och de stora inköpen gjordes med lånade pengar genom ett längre obligationslån som man tog upp strax innan förvärvet. Summasummarum var att man kunde utöka sin aktieportfölj med fler SSAB och Volvo aktier fast i gengäld var man tvungen att börja betala ränta på lånet. I det läget så var skuldsättningen i Industrivärden förhållandevis låg till en skuldsättnings till knappt 15%. Industrivärden hade också bra kontroll på sitt operativa kassaflöde dvs de flesta innehaven förväntades öka sina aktieutdelningar och Industrivärden kunde på så sätt få ett visst anstånd med att betala ut den egna aktieutdelningen. Huruvida man gav sig in en maktkamp med Christer Gardell som året innan köpt in sig stort i Volvo eller om man såg ett gyllene köpläge i just Volvo låter jag vara osagt.

Inlägg för ett år sedan

Ganska lagom till Industrivärden sedan hade handlat sina aktier började aktiemarknaden så sakteliga vända ned och har i mångt och mycket varit ganska kraftigt fallande sedan dess med en börs som har gått ned ung. 40%. Givetvis har detta drabbat en skuldsatt aktör som Industrivärden dubbelt dvs lånen är lika höga (något lägre till följd av det operativa kassaflödet) med aktieportföljen vänt ned. Hävstången i denna belåning medför att det egna kapitalet i Industrivärden fallit i skarpare takt än vad portföljen egentligen motiverade. Industrivärdens substansvärde har därför gått ned i högsta grad väsentligt och i samma takt som substansvärdet har gått ned har också Industrivärdens skuldsättning gått upp och befinner sig idag över 20% vilket i alla fall tidigare var Industrivärdens maxtak för hur hög skuldsättning man kan tänka sig. En skuldsättning på 20% är i och för sig kanske inte någon direkt dunderhög skuldsättning som knappast medför att bolaget är överbelånat men dock medför att det kanske inte är dags att dra på sig mer skulder och öka risknivån i portföljen. Dessutom riskerar man ju högre skuldsättning i fall aktiemarknaden skulle vända ned.

Industrivärdens VD sade idag att han tyckte att det inte var någon direkt fara för skuldsättningen och han tyckte också att Industrivärdens innehav var mycket lågt prissatta på börsen oh har defakto en direktavkastning som ligger klart högre än låneräntan på obligationslånet som ligger på 4,6% i alla fall 4-5 år till. Så det var bara att vänta på att aktiemarknaden "skulle nyktra till" så skulle prissättningen på aktierna återgå till normalläge vilket skulle vara en bra bit högre än dagens nivåer. Kanske har den gode Herr Nyrén rätt i att börsen generellt det är lågt värderad men i ett sådant läge skulle man ju gärna önska att Industrivärden kunde köpa mer aktier, dagens skuldsättning gör detta i mångt och mycket omöjligt och enda chansen till större förändringar av portföljen är om Industrivärden väljer att sälja aktier för att köpa något annat. Knappast något läge man vill vara i om man vill köpa aktier.

Industrivärdens investmentbolagskollega Investor har i mångt och mycket gjort precis tvärt om mot Industrivärden då man sålt av stora poster aktier under de senaste 1,5 åren. Många gånger dessutom till priser betydligt högre än börskurser. Idag så sitter Investor med en mycket stor nettokassa på knappt 15Mdr som kan komma väl till pass för att utöka sina investeringar de kommande åren. Industrivärden lär säkerligen nu dras med skuldsättning under en ganska lång tid. Hur skulle man då kunna lösa upp denna knut? Nyemission är fullkomligt uteslutet med hänvisning till substansvärdesrabatten. Däremot kanske det ligger nära tillhands att Indsutrivärden väljer att söka upp en ny ägare för något av innehaven. Kanske säljer man Ericsson till Investor som kanske skulle må bra av en dominerande huvudägare. Kan dock bli budplikt situationer i sådana fall. Kanske blir SSAB eller Munters uppköpta? Ett annat alternativ är att man väljer att sälja aktier till sin egen Huvudägare Lundbergs genom att Lundbergs köper upp sig i t.ex. Sandvik eller Handelsbanken. Eller att Holmen köper upp t.ex. tryckpappers verksamheten i SCA som då kan välja att dela ut pengar till Industrivärden genom ett inlösenprogram som kan minska ned skuldsättningen.

Som mindre småsparare tycker jag vi kan lära oss ganska mycket på denna historia. Handlar man aktier för lånade pengar finns det alltid en risk att detta medför att möjligheterna att köpa mer aktier i fall aktiemarknaden "blir på fyllan" blir allt mer begränsade. Dessutom så tenderar ju också räntenivåer att gå upp samtidigt som aktiemarknaden går ned vilket kan göra situation än med prekär likt de gjort för Industrivärden och Mats O Sundqvist t.ex.

5 kommentarer:

 1. Hur ser du på Industrivärdenaktien som investering idag (ca 75 kr)? Tycker de har fina bolag i portföljen och att få dem till rabatt är utmärkt.

  Är skuldsättningen ett skäl att avstå?

  SvaraRadera
 2. Intressant inlägg. Jag kom att tänka på familjen Perssons förkärlek för att ha en ordentlig krigskassa. Det kanske inte en helt riktig parallell, men att sitta på kontanter i tider av oro är oftast rätt. Förmodligen vet Investor vad de vill och sitter nu bara och väntar på rätt tillfälle. Det är den som sitter på en bra kassa nu som har essen. Det skall bli intressant att se vad som händer.

  SvaraRadera
 3. Anonym>> Överlag måste jag ändå medge att jag är långsiktigt positiv till Indsutrivärden som aktieinnehav äve neom dte kanske inte framgick av detta i inlägget.

  Det är lätt att lägga allt för mycket fokus på skulderna men studerar man Industrivärdens portföljbolag så är det många mycket fina bolag varav många också är förhållandevis lågt prissatta. Skulle börsen vända upp de kommande åren så blir skulderna istället en trevlig hävstång och substansvärdet komme rutvecklas bättre än portföljen.

  Det finns en stor skillnad mellan Indsutrivärden och Investor som sällas belyses och det är att fler av Investor innehav är högt skuldsatta och bara nettoskuldsättningen i operativa investeringar är betydligt högre än kassan som Investor sitter på.

  Industrivärden å sin sida må ha en ganska hög skuldsättning i Industrivärden. Men å andra sidan så är Indsutrivärdens bolag oftast mycket väl stadda i kassan och har "traditionella balansräkningar" vilket borgar för kontinuitet i utdelningar som i sin tur sedan året efter delas ut till Industrivärdens ägare.

  Men man bör dock vara ödmjuk till det faktum att Industrivärden det senaste året gjort dåliga affärer enligt mig.Man har tagit för mycket risk i fel situation och det är tvecksamt om bolaget portfölj går så värst mycket bättre än index. rabatten gör dock aktien till ett bra alternativ på lång sikt.

  SvaraRadera
 4. Charlie> Jo HM är i högsta grad synnerligen välskött. är lite dåligt insatt i just HM men dom är väl idag obelånade på nettonivå?

  SvaraRadera
 5. Jag har en fråga kring att äga Industrivärden som du eller någon läsare kanske kan hjälpa mig med. Varför ska man äga industrivärden när de främst får inkomster av utdelningar från de underliggande bolagen. De säljer ju sällan av från sitt innehav och gör kursvinster. Är det inte då bättre att direkt äga de underliggande bolagen och därmed slitta de kostnader som industrivärden har för att sköta innehaven. I nuläget är de ju även ganska skuldsatta samt att de inte har gjorde de bästa köpen på senare tid.

  SvaraRadera

MediaCreeper