onsdag 9 december 2009

Värde for dummies

Det är två begrepp som ständigt och jämt ibland förväxlas och ibland likställs som båda varit omnämnda en hel del gånger på denna blogg.

Tyvärr är dessa begrepp inte riktigt samma sak även om det i många fall har klara beröringspunkter.

Pris när det gäller investeringar brukar inte vara så komplicerat det är helt enkelt vad något kostar, idag. Sandviks aktie kostar (enligt min mobiltelefon just nu 84,4kr) och skulle jag hoppa av tåget och lägga beslag på en bostadsrätt, eller fyra paket saffran (rackarnas rävrumpa vad saffran har blivit dyrt i år förresten!) så skulle den också ha ett pris som köpare och säljare är överens om. Priser styrs således av utbud och efterfrågan, rädsla och girighet, upplevda behov och upplevt behov av att sälja.

Men vad är värdet? I vissa fall är det synnerligen komplicerat att fastställa värdet, vad är t.ex. saffran i lussekatterna värda? Hade det inte gått lika bra utan? Vad är en fin sjöutsikt värt? Är värdet högre på dyrare värmeljus?

Andra saker har oftast en mycket stark koppling mellan pris och värde, det är sällan man kan köpa 100-lappar för 70kr så att säga.

När det gäller värdet och priset på ett företag/aktie kan det skifta mycket. En aktie är enbart en andel av ett företags egna kapital, varken mer eller mindre. Låt säga lite hypotetiskt att du idag skulle starta ett aktiebolag och sätta in 100 000kr i aktiekapital med syfte att starta ett miljövänligt energibolag. Då du också har synnerligen goda bankontakter så kamrén på sparbanken går med på att låna ut 32Mkr till bolaget mot en inteckning och pantsättning av ett 2 MW vindkraftverk som du tänker sätta upp på din mark. Hastigt och lustigt så står ditt verk där på marken, hur mycket är det företag värt? Givetvis 100 000kr då banken äger nästan alla tillgångar. Ditt företag blir inte värt med pengar för att du lånar pengar och du blir inte rikare för att du med lånade pengar köper ett litet slott.

På ett bättre ”begagnat” företag där man kan handla aktier på börsen så är också det bakomliggande värdet just det egna kapital i balansräkningen, men vilket också är en sanning med modifikation. Ett företag kan vara synnerligen framgångsrikt och lönsamt ett annat synnerligen olönsamt. Men grunden utgår ändå från det egna kapitalet. Det kanske mest intressanta nyckeltalet är kanske sedan avkastning på eget kapital och avkastning på sysselsatt kapital. Detta nyckeltal talar om räntan på ”bankontot aktie i företag X”. Då ett företag är en synnerligen riskfylld tillgång så vill man ju ha en bättre ”ränta” på aktier än på bankboken (där det egna kapitalet inte kan minska, annat är realt sett) om ett företag uthålligt och i genomsnitt genererar 7% på det egna kapitalet så kanske en rimligt prissättning just är det egna kapitalet, Om det genererar uthålligt 14% på det egna kapitalet så kanske 2 gånger det egna kapitalet osv. Genererar det enbart 1% i avkastning så långt under det egna kapitalet och egentligen borde läggas ned då företaget inte med lönsamhet kan låna pengar.

På några års sikt så är det såldes viktigt att man inte betalar för mycket för det egna kapitalet i relation till avkastningen företaget genererar. Helst snorbilligt givetvis. För en mycket, mycket långsiktig investerare så spelar faktiskt inköpspriset mindre roll det som däremot blir mycket viktigare är den långsiktiga avkastningsförmågan på företaget.

Så håll gärna koll på det där med pris och värde. Det finns också mycket stora dolda värden. Vad hade dryckesföretaget Coca-Cola varit värt om man varit utan sitt varumärke?

8 kommentarer:

 1. not:
  Ikeas värmeljus brinner bäst för pengarna. Duni håller i värmeljusbranchen och säljer allt från skitljus (där en tredjedel av värmeljuset ligger var, då veken brunnit upp)till bra ljus med brinntid upp till 6 tim.
  Bara ren info.
  God fortsattning Stockman.

  SvaraRadera
 2. ang området så hade jag häromdagen en diskussion med en vän om hur usla IKEAs värmeljus hade blivit och att det nu ofta är stearin kvar i ljusen när dom slockar.

  ICAs värmeljus lyfte hon fram som mycket bättre.

  SvaraRadera
 3. Är det första energibolaget verkligen värt 100 000 SEK? Med 100 000 SEK kan man förvisso starta sitt eget aktiebolag, men om man inte har kontakter med banken mm kan man förmodligen inte resa ett vindkraftverk. Värdet på energibolaget med ett vindkraftverk och med skulder motsvarande vindkraftverket är på så sätt större än det egna kapitalet. Banken har lånat ut till företaget, inte till dig. Troligtvis skulle banken vara lite mer restriktiv, men det är ett bra exempel på att det ofta utan att man tänker på det skapas goodwill-poster i ett företag. Ett annat värde som kan skapas i ett företag är ett team av duktiga anställda.

  För övrigt så tror jag att det är farligt att räkna för mycket på historisk avkastning när man investerar i ett företag. Omvärlden förändras och de produkter som har varit lönsamma under långa perioder kan helt plötsligt, på grund av förändrad konkurrentsituation, ändrad lagstiftning, teknikskiften mm, vara olönsamma. Ett exmpel är de basstationer som Ericsson snart slutar tillverka i Gävle.

  Charlie

  SvaraRadera
 4. Mina personliga kriterier för att se om en aktie är köpvärd.

  Grundade på Benjamin Graham.

  Regler för värdering av vanliga aktier.

  1.Det bedömda värdet bestäms genom att beräkna intjäningsförmågan, bedöma en lämplig multipelfaktor och justera om nödvändigt, för tillgångsvärden.

  2.Intjäningsförmågan ska normalt bestå av en bedömning av genomsnittlig vinst för dom kommande fem åren.

  3.Ovanstående bedömning ska grundas i första hand på omsättning och rörelsemarginal. Utgångspunkten i beräkningen ska vara någon period tillbaka i tiden som man bedömer som representativ för både dåliga och bra konjunkturer.

  4.När siffror från tidigare år tas in i kalkylen, justeras dom för senare års förändringar i kapitalisering.

  5.Multipeln ska avspegla beräknade långsiktiga förändringar i vinsterna. En multipler om 12 är lagom för aktier med neutrala framtidsutsikter, högre och lägre tal måste grundas på bedömningar av köparen. I alla utom dom mest exceptionella fallen skall multipeln inte vara högre än 20 och inte mindre än 8.

  6.Om substansvärdet är mindre än intjäningsförmågan gånger multipeln. Bör intjäningsförmågan reduceras. Ta bort 25% av den del av intjäningsförmågan som överstiger dubbla substansvärdet.

  7.Om det egna kapitalet minus goodwill överstiger intjäningsförmågan gånger multipeln, kan man räkna upp intjäningsförmågan med 50% av överskottet, för att ge det slutgiltiga uppskattade värdet.

  8.När extraordinära förhållanden råder skall sådana resultat läggas till eller dras ifrån det uppskattade värdet, för att inte värdet ska påverkas av dessa onormala förhållanden.

  9.Vid beräkning av eget kapital tas enbart förlust absorberande delar med, så kallat kärnprimärkapital.

  10.Ju mer spekulativ situationen är för aktien, av vilken anledning som det än må vara, ju mindre kan man praktiskt förlita sig på det beräknade värdet man kommit fram till.

  11.Uppskattade värden skall enbart tas som en slutgiltig beslut att köpa eller sälja en aktie om marknadspriset över eller understiger värdet med minst 40%, i annat fall ska det ses som ett komplement i investerings beslutet.

  SvaraRadera
 5. Nja, energibolaget är värt 32.1 MSEK, men betingar ett pris om 100 000 kronor vid eventuell försäljning.

  SvaraRadera
 6. Värdet vid en försäljning är 100000. Priset kan vara något helt anat.

  SvaraRadera
 7. Saffran:
  Det var en dålig skörd i Iran i år/slutet på 2008.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/dalig-skord-i-iran-ger-dyrare-saffran_2123605.svd

  Även SVT har nämnt det:
  "Orsaken till chockhöjningen är att skörden i Iran, varifrån den mesta saffran kommer, slog fel ännu en gång efter flera dåliga år i rad. När saffranskrokusen skulle blomma i fjol var det alldeles för kallt, 25 minusgrader, så att blommorna frös."
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/dalig-skord-i-iran-ger-dyrare-saffran_2123605.svd


  Påminner om guld idag, snordyrt att framställa och bra inflationshedge. Går heller inte att producera hur som helst (Afghanistan ska börja odla saffran nu vilket kommer påverka priset.). Vad kostar guldet om 2 år?

  SvaraRadera
 8. Vindbolagets värde beror naturligtvis på hur mycket el vindkraftverket kan producera per år, priset man kan få ut för denna el, hur många år man kan producera, samt kostnaderna för produktionen, inkl nödvändiga investeringar, samt riskerna kring att dessa antaganden är fel. Om vindmätningarna slog fel och kraftverket inte kan producera tillräckligt för att täcka kapitalkostnaden så kommer man behöva sälja bolaget. Då kommer man förmodligen inte få ut 32.1mkr, eftersom en stor del av de pengarna gått till kostnader för att transportera och sätta upp kraftverket... Snarare kommer det kosta extra att montera ner det och skeppa iväg delarna. Värdet beror helt på de framtida kassaflöden bolaget kan generera och om den inte kan det så beror det på vad man kan sälja tillgångarna för idag eller i framtiden.

  SvaraRadera

MediaCreeper