söndag 26 juni 2011

Avanza goes skatteparadis?

Den svenska beskattningen av kapitalförsäkringar är på förslag att förändras vid årsskiftet. Kortfattat innebär det någon tiondels högre schablonskattesats, sedan en förändring där skatteundrandragande dvs att man ska flytta ut och in pengar från en kapitalförsäkring hindras genom komplicerade beskattningar av insättningar(!). Detta innebär exempelvis stora problem för den som korttidshandlar via ett kreditkonto mot kapitalförsäkring då skattesatsen blir hög. Inget som direkt berör den genomsnittlige kapitalförsäkringsägaren (mer än ca. 2 tiondels högre årlig schablonskatt) men jag kan förstå att det väcker frustration hos aktiva trejders som handlar aktier på krita.

Det finns såklart problem med denna skatteförändring och regeringens förslag är kanske inte helt genomtänkt och viss utvecklingspotential finns (ett komplement kan ju exempelvis vara Annie johanssons förslag om ett grundavdrag på kapitalinkomster som skulle kunna komplementera regeringens förslag om investeringssparkonto synnerligen väl). Jag är personligen till viss del kritisk mot förslaget men man ska inte överdramatisera storleken på förändringarna.  Men man ska ha klart för sig att förändringen till viss del kommer till pga att kapitalförsäkringar har varit en plats för diverse skumraskaffärer både ur skattesynpunkt och insiderproblematisk mm.

Avanza Bank är en av bankerna som gissningsvis har flest aktiva svenska kunder som ibland belånar sin kapitalförsäkring och det skulle nog bli en hel del oreda i kundkretsen då flera kunder skulle drabbas av lite högre skatteuttag till följd av den förändrade beskattningen av kapitalförsäkringar. De flesta svenska banker tillåter inte belåning av kapitalförsäkringar. Avanza var själv också en av de första bankerna som erbjöd belånade kapitalförsäkringar så troligtvis är deras marknadsandel i denna kundkrets mycket stor.

Du ska nu alltså läsa mellan raderna och inse att Avanza kommer tappa mycket intäkter för att dom byggt upp en affärsmodell med att tjäna rejält med pengar genom att kunderna gör belånade värdepappersaffärer i kapitalförsäkringar och det är denna affärsmodell som är hotad genom en skatteförändring. Man kan ju göra en jämförelse med bilindustrin och där regeringen beslutar om ett nytt avgaskrav som inte Volvo PV lever upp till i sina bilar.

Niklas Storåkers som är VD för Avanza bank är så förargad över dessa förändringar att han likt många andra gnälliga företag hotar med att flytta utomlands med sitt livbolag (det som är ägare av kundernas innehav i kapitalförsäkringar). Syftet är då att springa runt det svenska regelverket kring förändringarna på något invecklat sätt och låta kunderna fortsätta med belåning till nuvarande villkor..

Personligen anser jag Avanza Bank vara ute på rejäl gungfly när det gäller att flytta ut sitt livbolag till någon söderhavsö. Jag skulle nog tippa att de politiska riskerna ökar för kunder inte minst då EU regler kring skatt på finansiella transaktioner rycker närmare och det kan då bli dyrt att ha ett livbolag utanför EU. Hade jag varit finansmarknadsminister och hade haft ett möte med Avanza så hade jag läxat upp bankdirektören rejält och skickat tillbaka honom med orden att han nog mer skulle se över affärsmodellerna i sin bank än ägna sig åt politik och skatteplanering på hög nivå precis som Volvo PV får lov att anpassa sig till nya avgaskrav.

Återigen visar sig att det finns problem med kapitalförsäkringar kontra ett ägande av värdepapper. Du som kund äger ingenting annat än värdet på din försäkring. Värdepappren i din försäkring förfogar en bank som t.ex. Avanza (förlåt Avanza Pension AB) över.  Detta livbolag ligger du som kund i händerna på och kanske flyttar dom en dag utomlands med dina aktier i "tryggt förvar". Vill du sedan byta bank så måste du avyttra varenda värdepapper och flytta kontanter från ditt livbolag till en ny bank. (Äger man värdepapper så flyttar man värdepapper från den ena till den andra kontoförande banken på någon bankdag)  Vem vet, och hur står det egentligen till med Avanzas förteckningar över kundernas värdepappersinnehav?

Nu är jag beredd på rejält med kritik, skattehöjningen på kapitalförsäkringar är ju inte ett populär sak bland läsare av denna blogg kan jag tro. Vill då påminna om att jag inte skriver specifikt om själva skatteförändringen utan om Avanza Bank klumpliga sätt att anpassa sig till förändringen.

Glad midsommar förresten!

21 kommentarer:

 1. Hej Christoffer,

  Du gör tyvärr en felaktig analys. Dagens statslåneränta är väldigt låg. Vid beräkning av den framtida skatten bör man räkna på en normaliserad statslåneränta kring 5 %.

  Det innebär en skattehöjning om 0.375 %. På en aktieportfölj värd 1 mkr blir det 3 750 kronor om året. Har du en aktieportfölj värd 6 miljoner kr blir din skattehöjning 22 000 kr - alltså mer än hela ditt jobbskatteavdrag. Det är ingen liten höjning!

  Skattehöjningen tas dessutom ut på första sparkronan, vilket innebär att samtliga över 1 miljon svenskar med kapitalförsäkring får se sin skatt höjd från årsskiftet.

  Därtill innebär kontot att även insättningar beskattas. Är det rimligt att en insättning skall kosta kring 4 promille av kapitalet? Är det rimligt att belåning och blankning blir ekonomiskt omöjligt med det nuvarande förslaget?

  Det som är allvarligt är att SAMTLIGA svenska riksdagspartier vill höja kapitalskatten. Från oppositionen finns även krav på att införa en förmögenhetsskatt OVANPÅ investeringssparkontot.

  Tänk dig följande framtid: Förmögenhetsskatt om 1 %, ISK-skatt om 1.7 % från första sparkronan, inflation om 2 %, fondavgifter om 2 %. I en sådan framtid kommer en välbärgad portfölj behöva en avkastning om 6.7 % om året enbart för att bevara köpkraften! Går portföljen upp 10 % har köpkraften enbart ökat 3.3 %, medan köpkraften minskar 16 % om portföljen går ned 10 %.

  Införandet av investeringssparkontot får sålunda stora och långtgående konsekvenser för en stor del av Sveriges befolkning. Det blir avsevärt svårare att uppnå en reell avkastning på börsen.

  SvaraRadera
 2. Christoffer,

  Här är ett tänkvärt räkneexempel om hur ISK slår mot en långsiktig aktieportfölj:

  En idag 25-årig kvinna ärver 1 miljon kronor som hon investerar i en ISK. Skatten blir cirka 3 750 kr högre första året jämfört med dagens kapitalförsäkringar, därtill tas en insättningsavgift ut om cirka 4 000 kr. Första året en total skattehöjning om 7 750 kr, och varje år därefter en permanent högre skatt omkring 0.375 % om året i snitt jmf dagens skattesystem.

  Om kvinnan lever till 85 år och investerar pengarna i aktier som långsiktigt ger 11.3 % avkastning om året, hur många miljoner kronor kommer det nya investeringssparkontot att kosta henne jämfört dagens regler för skatt.

  Svaret är långt över 10 miljoner kronor. Enbart första årets avgifter kostar henne över 2 miljoner kronor i utebliven värdeökning.

  En högre skatt om 0.4 % per år blir alltså över åren en mycket hög skattesats.

  SvaraRadera
 3. Trejders klarade sig i gamla världen med depåkonto, där belåning och blankning är tillåtet fullt ut. Och 30% beskattning av vinsten och avdragsbara förluster.

  Så trejderserna kommer nog att finnas kvar. De får betala lite mer i skatt bara. Istället för att, som resan varit med om 100% uppgång senaste två åren och betalat på investeringen 1 000 000 kr och då 1 000 000 kr i VINST ca 14 000 kr i skatt på två år får de i stället betala i ett vanligt depåkonto 300 000:-

  Jo, nog är det synd om de stackarna...

  SvaraRadera
 4. Jag köper helt och hållet ditt resonemang att skatten höjs med en årlig schablon om 0,375% (det som jag slarvigt skrev "några tiondels procent). Detta är förstås beklagligt.

  Detta innebär dock inte en ökning av kapitalskatterna då kapitalförsäkringar inte ligger under inkomstsskattelagen utan är avkastningsskatt på försäkringarssparande. Kapitalskatten är 30% sedan början av 90-talet och är är det ingen förändring alls. Jag hade gärna sett att denna skatt sänktes till exempelvis 20% samt ett grundavdrag på kanske 5-10 tusen kronor.

  Det är absolut ingen som tvingar dig att äga en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto för den delen heller. Du kan alltid välja att direktäga.

  Den enda förändring som uppkommit är att direktägande har blivit något mer förmångligt (efter årsskiftet 2012) i relation till KF/ISK.

  SvaraRadera
 5. Lite Off-topic kanske men...

  Vad är det egentligen som hindrar att man flyttar sina aktier i en kapitalförsäkring hos försäkringsbolag A till en KF hos försäkringsbolag B?

  Varför skall man behöva sälja om man vill flytta från KF till KF?

  Rent legalt borde ju detta vara OK vad jag förstår.

  Skulle vara väldigt bra för konkurrensen om bolagen började erbjuda detta, men förmodligen är det ingen som vill...

  SvaraRadera
 6. En skattehöjning på 0,375% innebär att skatten höjs med ca 37,5%. Inte så liten höjning i min bok...

  Dock tycker jag det ät fel att skylla en normalisering av statslåneräntan på regeringen.

  SvaraRadera
 7. Jag vet:
  (kortfattat, ej hänsyn tagen till in/uttag)
  Vid en statslåneränte på 5%

  Gamla regler: 5*0,27=1,35%
  Nya regler: (5+0,75)*0,3=1,725%

  För ett innehav på 1 Mkr innebär detta att den årliga avkastningsskatten ökar från 13500kr till 17250kr dvs en årlig skattehöjning på 3750kr per miljon, 312kr i månaden.

  Skattehöjningen bli vid detta läge ca. 28%

  SvaraRadera
 8. Dom som har 2% i fondavgifter bör fundera över vad dom sysslar med.

  Själv betaler jag totalt 0,25% i fondavgifter och har direkt-ägande i fonder der min portfölj er diversifierad. Investerar ej i KF, ej heller i det nya investeringssparkonto nesta år.

  Då jag investerar lång-siktig er den nye fondskatten fordelaktig för meg. Vad bra at svensk-registrerade fonder, då specielt räntefonder, inte måste gi utdelninger för at unngå dubbeltaxering. Trevlig skattekredit som kan förränta seg i 20-30 år till jag går i pension. Med tur er då kapitalskatten lägre enn dagens 30%.

  SvaraRadera
 9. Nu är du ute och cyklar. Det är allmänt kännt och bevisat att lägre skatter leder till högre välfärd.

  De enda som tjänar på högre skatter i längden, är politiker som kan ta ut högre löner, bättre pensioner och böttre förmåner.

  Därför är det extra viktigt att både personer och företag säger ifrån när sådana dumma ideer förs på tal.

  Lek nu med tanken att alla sveriges finansföretag hotar att lämna landet. DET skulle ge effekt (får man hoppas)!

  Om det inte görs, kommer sveriges medborgare och företag, att sakta men säkert få se högre och högre skatter, till sveriges liknar sovjet eller kuba.

  SvaraRadera
 10. "Nu är du ute och cyklar. Det är allmänt kännt och bevisat att lägre skatter leder till högre välfärd."

  Historielöst och felaktig. Arbeter du på Timbro?

  SvaraRadera
 11. Nej det gör jag inte, men det är förvånande att svenskar inte inser fakta. Eller tycker du kanske att sovjetunionen, kuba, nord korea m.fl. öststatsländer med 100% skatt lyckades bra?

  Så klart inte. Man kan dessutom jämföra USA som rört sig mer och mer åt vänster, med Kina som rört sig mer och mer åt höger. I vilket land har levnadsstandarden ökat mest? Kina naturligtvis.

  Men så länge inte sveriges befolkning inser det, kommer sverige fortsätta att rasa på alla välfärdslistor, skolorna blir sämre, vi får mer bilbränning, superentreprenörer som Niklas Zennström fortsätter att bygga företag utanför sverige, välutbildade unga svenskar flyttar utomlands.

  Så ja, historiskt och logiskt är det bevisat att lägre skatter medför högre levnadsstandard och ett välmående samhälle.

  SvaraRadera
 12. Du måste arbete på Timbro.

  SvaraRadera
 13. När en skatt på aktiehandel infördes i Sverige 1984 ledde den till att transaktioner flydde Sverige till New York och London.

  SvaraRadera
 14. Du räknar säkert helt rätt, Christoffer.
  Jag hänvisade till "Investeringssparkontos" kommentar där han både räknade med den faktiska skattehöjningen, och den som blir en följd av att statslåneräntan går upp. Men hur som helst en skattehöjning på 28%, vilket jag tycker är mycket. Avstår från att i övrigt kommentera det, då inlägget inte hade fokus på detta.

  Tycker att Storåker agerar adekvat som Vd.

  SvaraRadera
 15. För övrigt har jag fortfarande inte fattat det där med skatt på insättning.

  SvaraRadera
 16. Skattenivån som sådan och att det sker avläsning 4ggr per år har jag inga problem med. Det jag vänder mig mot är systemet med skatt på insättningarna. Förslaget gynnar hävstångsprodukter jämfört med en vanlig belånad investering. Tycker att det är fel att skattesystemet ska driva över sparare till mer komplicerade produkter./Johan

  SvaraRadera
 17. Svar till Du vet: Det är bl a det som är tanken att folk inte ska fatta hur det fungerar, för då kan ingen protestera förrän eländet redan är genomfört och då får vi sitta där och betala.

  Vi har för övrigt redan idag indirekt en schablonskatt i vanliga depåer då fonderna är tvungna att dela ut varenda år. Hos tex avanza blir utdelningarna automatiskt återinvesterade så pengarna som är skattade och klara ser du aldrig röken av utan att tvingas skatta en gång till...

  SvaraRadera
 18. Mattias,

  självklart fattar jag hur det fungerar. Jag menade att jag inte fattar hur man tänkt. Det är väl det vanliga, antar jag, politiker anser sig veta bättre än skattebetalarna hur deras pengar skall användas...

  SvaraRadera
 19. Tyvärr verkar nya investeringskonto bli en flopp för investerare/spekulerare. Det jag läst om förslaget imponerar inte. Krångligt och komplicerat. Känns socialistiskt. Men var är att vänta i socialismens land Sverige.

  Regeringen - tillbaks till ritbordet!

  \Thaman

  SvaraRadera
 20. Att både Avanza och nu även Nordnet uttryckt tankar kring att flytta en del av verksamheten till utlandet låter olyckligt.

  Vi får se om hur den slutgiltiga utformningen av det nya kontot landar. Kanske blir någon ytterligare förbättring där?

  SvaraRadera

MediaCreeper