onsdag 11 juni 2008

Dessa HandelsbanksfarbröderEn av förra veckans snackisar var att två äldre farbröder inom Handelsbankssfären gick ut i media och kritiserade den stora fokuseringen på koldioxidutsläpp som ett miljöproblem. Dessa båda herrar vid namn Per-Olof Eriksson och Sverker Martin-Löf anser att koldioxidutsläppen inte alls skulle vara något stort problem och vi skulle kunna bränna upp hur mycket olja vi vill utan att detta skulle vara något problem tvärt om bara bra då det skulle gynna växtligheten. Istället för att straffbeskatta koldioxidutsläpp så skulle vi fokusera på de verkliga miljöproblemen som t.ex. rent vatten och svält i världen.

När jag läser artiklar som dessa måste jag säga att jag blir mycket besviken. Sverker Martin-Löf och Per-Olof Eriksson har gjort stora insatser för svenskt näringsliv tillbaka i historien. Eriksson är en av dem som är en bidragande orsak till Sandviks framgångsrika position idag samt att han också suttit som styrelseledamot i flera andra framgångsrika företag som t.ex. AssaAbloy. Martin-Löf behöver säkerligen ingen extra presentation men han har i alla fall varit VD i SCA (idag styrelseordförande) och dessutom flera tunga styrelseposter i svenskt näringsliv. I Högsta grad en person som delaktig i flera företag som jag själv har aktier i och båda herrarna förtjänar att få uppskattning för sina god insatser för svensk industri. Men i denna fråga är dom ute på hal is. Jag tror också att inte minst många som arbetar med CSR frågor inom SCA och Sandvik i högsta grad blir besvikna. I ett internationellt perspektiv så är SCA och Sandvik duktiga på dessa frågor med hållbar utveckling. T.ex. SCA rankas idag av WWF som en av världens mest framgångsrika internationella storföretag på miljö och hållbar utveckling och häromdagen fick dom en utmärkelse som en av världens bästa storföretag på att hantera etiska frågor. Tyvärr så lär mediebilden bli en annan när styrelseordföranden går ut och kritiserar beskattning av koldioxidutsläpp.

Givetvis är det viktigt att fokusera på alla typer av miljöproblem. Rent vatten håller jag med herrarna är ett mycket stort problem som vi kanske borde fokusera mer på. Men en i stort sett enad forskarvärld är överens om att klimatförändringar och "global warming" till följd av utsläpp från förbränning av fossila bränslen troligtvis är det kanske bland de allra största problemet som mänskligheten står inför. Kommer människorna fortsätta leva i harmoni och med nuvarande levnadsätt när polarisar smält, havsnivåer stiger, starka strömmar som golfströmmen kanske ändrar riktning, hela länder kanske översvämmas. I vart fall så lär miljöproblemen som dessa vara ett av de största hoten mot världsekonomin och bland de viktigaste arbetsinsatserna för denna fråga lär göras av min egen generation. Spännande i vart fall.

I Svensk och många gånger också i internationell miljölagstiftning så har man anammat de sk. "polluter pays principle"(PPP) dvs den som skitar ner skall var den som betalar. Har man t.ex. som fabrik släppt ut giftiga kemikaler i omgivningen så skall ägarna till fabriken och dess verkställande ledning kunna ställas till svar för vad dom gjort och dömas för t.ex. miljöbrott. Man har också t.ex. tagit vissa mindre steg internationellt för att anamma denna princip i kombination med att fokusera på de större miljöproblemen. Mest känt för detta kanske är det sk. Kyotoprotokollet där man internationellt (USA, Kina och ryssland undantaget tyvärr) enades om att minska utsläppen från fossila bränslen. PPP innebär givetvis att utsläpp av koldioxid är en miljöpåverkande aktivitet som i sin tur då företagen bör betala för att inte lämna över en skuld till kommande generationer.

Större omställningar som detta medför är definitivt smärtsamma inte minst för företag som Sandvik och SCA. Men även bör man tänka att det innebär uppoffringar och avbräck för SCA och Sandviks konkurrenter.xt Med vad herrar handelsbanksdirektörer kanske inte uppmärksammar är att om våra svenska företag blir mer framgångsrika med t.ex. begränsningar av koldioxidutsläpp så är detta som något på sikt kommer bli en konkurrensfördel och något som man kommer tjäna pengar på. Sån tur var verkar i alla fall enligt mig både SCA och Sandvik vara framgångsrika i sitt miljöarbete och båda företagen har kunnat sälja utsläppsrätter och på så sätt fått betalt för att minska utsläppen och kanske kommer SCA i framtiden kunna få betalt för en nettotillväxt i sin egen skog som i högsta grad binder mycket koldioxid.

Så farbröder Eriksson och Martin-Löf, är det inte snart dags att börja stämpla ut från kontoret och låta nya krafter ta över

På bild, Kosteröarna förra sommaren, en miljö att vara rädd om

11 kommentarer:

 1. Jag håller helt med som du kanske förstår. Kände också stor besvikelse.

  SvaraRadera
 2. Nja, Per-Olof har väl redan stämplat ut?

  Sen förstår jag inte din besvikelse riktigt, dom redovisar helt enkelt en åsikt?

  SvaraRadera
 3. Dom redovisar inte bara sin åsikt, utan istället sin felaktiga syn på vetenskapliga fackta. Mycket oklokt. Bra Cristofer

  SvaraRadera
 4. Tja piskan viner ofta över de som presenterar den icke politiskt korrekta lösningen. Koldioxidfrågan är tydligen något som gemene man är expert på. Den vanligaste källan till denna outtömliga visdom är säkert Sveriges största tidning (Aftonbladet) eller den "oberoende" televisionen. Stämmer det eller inte? Inte vet jag, jag har exakt 0 poäng på området (likt 99% av alla andra tyckare).

  I den bemärkelsen att det PR-mässigt dåligt att gå emot PK-normen håller jag dock med. Att det skulle ha någon större inverkan på SCA eller Sandvik tror jag dock inte. Att antyda att detta är ett skäl till avgång är direkt löjeväckande.

  SvaraRadera
 5. För en gångs skull så tycker jag inte att du visar anspråk på att inneha nyanserad eller realistisk bild av händelseförloppet Stockman. Jag kan inte erinra mig om att detta har hänt innan. Stundtals får du det nästan att låta hemskt att de ser vattenfrågan som ett viktigare problem att lösa än koldioxidfrågan, varvat med direkt definitiva formuleringar om problem som med dina egna ord handlar om att en forskarkör "i stort sett (...) är överens (...) [om att] 'global warming' (...) troligtvis är det kanske bland de allra största problemet som mänskligheten står inför"

  Jag är absolut inte för någon som helst inskränkthet i klimatfrågan, men det i princip ingen vill erkänna är att klimatförändringar är och har varit en naturlig del av vår planet så länge som den har funnits. Naturen är extremt duktig på att balansera sig själv, och även om jag tänker lämna den delen av diskussionen här, så vill istället jag snabbt resonera kring följande:

  Ifall vi kan konstatera att klimatförändringar (oavsett hur mycket vi minimerar mänsklig påverkan) kommer att vara en del av jordens naturliga skede, så ligger inte lösningen i att människan försöker anpassa naturen efter sig själv, det handlar om att anpassa sig till naturen. Ifall man leker med elden blir man bränd, och om man bosätter sig under eller på gränsen till under havsytan i ett enormt deltaområde är det inte särskilt konstigt om ens hus helt plötsligt flyter bort (hej bangladesh). Vi kommer få fortsätta flytta, arter kommer fortsätta att utrotas (hint: över 90% av alla arter som någonsin har funnits på jorden har utrotats. Vi har inte dödat ALLA) OCH VI KOMMER, HUR HÅRT VI ÄN FÖRSÖKER, ALDRIG KUNNA STOPPA KLIMATVARIATIONER. Att lösa de problemen som klimatförändringar kommer att innebära i framtiden handlar om mänsklig anpassning till naturen och inte tvärtom.

  För det andra. Vi kommer alltid behöva leva med klimatförändringar. Vi är så illa tvingade, i alla fall fram tills någon hippi från grön ungdom har uppfunnit världstermostaten. Rent vatten dock, är en direkt ekonomisk fråga för västvärlden som vi har enkla lösningar på. Att inte mer fokus ligger på direkt hälsorelaterade frågor som giftiga utsläpp med de effekter de har på såväl luft samt vattensystem tycker jag är skamligt, och att dessa direktörers artikeln har skapat så stor uppståndelse på helt fel punkter ser jag som direkt olyckligt.

  För övrigt är det intressant hur ingen som jag sett kritisera artikeln har orkat eller brytt sig om att angripa någon av direktörernas röda tråd eller försökt att ta sig till de faktiskt legitima klimatforskningskängorna som utdelas. Frågan om klimatet är alldeles för infekterad, och så fort någon frågar efter uppföljning av klimatforskningskritiska resonemang blir man antydd till att vara miljöhatare eller bakåtsträvare. Det är synd, när frågan verkligen är viktig och tål att diskuteras på ett nyanserat plan.

  Mitt syfte är inte att låta förbannad, även om en viss morgontrötthet samt en viss uppgivenhet gällande ämnet som sådant säkerligen kan ha ändrat min ton något.

  Mvh David

  SvaraRadera
 6. Kanske var jag lite väl svart eller vit och självklart kunde jag nyanserat bilden något bättre. Jag vill inte kasta skit på Eriksson och Martin-löf som personer utan deras i detta fall underliga åsikter.

  Huvudproblemet är att många skiljer på miljöaspekter och ekonomiska aspekter. Det är idag allmänt vedertaget av en enad forskarvärld att klimatutvecklingen är ett problem som kommer ställa vår livsstil på enorma påfrestningar. Mao är det de ekonomiska aspekterna som jag betydligt mer rädd om än om koldioxidhalten i si eller så många PPM och detta hänger ihop.

  Börjar vi idag inte förbereda oss för förändringarna så kommer företag och stater få mycket stora överlevnadsproblem i framtiden.

  Det håller då inte att sticka huvudet i sanden och säga att koldioxutsläpp spelar ingen roll och dte är bara att anpassa sig till förändringarna. Äldre generationer kommer defakto lämna över en enorm skuld (både miljömässigt och i ekonomiska termer) till 80-90 talister. Börjar vi idag inte hantera dessa problem dvs ta betalt för miljöpåverkade aktiviteter så lär det bli större omställnigsproblem.

  Precis som i fotboll. Kan man har vilken åsikt som helst om man var offiside eller inte men till syvende och sikt.

  personligen anser jag att miljöproblemen skall hanteras med ekonomiska styrmedel (piskor och morötter). Detat leder till att t.ex. höga oljepriser och skatter gör att folk byter ut sin oljepanna i huset, köper mindre bil, kör mindre osv...och detta är då även miljömässigt rätt.

  Skulle man ta bort alla ekonmiska styrmedel så leder detta till en betydligt mer volatil samhälssutveckling med stor risk för massarbetslöshet, samhällskollapser, katastrofer osv.

  SCA och Sandvik har alla möjligheter att bli synnerligen effektiva i sin klimatpåverkan och på så sätt

  Typ exemplet på hur fel det kan bli är Sveriges historiskt sett låga elpriser vilket gjort att svensk industri, inte minst skogsindustrin där man till följd av de historiskt låga elpriserna gjort heroiskt korkade investeringar som att göra sig av med elförsörjningar och tillverkningsmetoder som drar alldeles för mycket el. (Tänk Rottneros...)

  http://www.va.se/nyheter/2008/06/12/insider-klimatforskaren/

  Preparatus Supervivet!

  SvaraRadera
 7. Hejsan,
  Intressanta debatter har :)

  Jag tycker att Per-Olof Eriksson och Sverker Martin-Löf uttalande var en "frisk" flakt i miljodebatten som blvit alldeles for enkelsparig.

  Det var ju faktiskt ju inte sa hemskt lange sedan forskarkare var overens om att vi gar mot en ny istid. Nu ar det global warming som ar pa modet. Vem vet, det kanske svanger igen, vissa saker pekar at ena hallet, och andra saker pekar i den andra riktingen. Mera koldioxid okar tillvaxten och darmed koldioxidupptagningen men darmed inte sagt att mera koldioxid ar positivt utan bara att fragan ar enormt komplex.

  Hursomhelt haller jag med dig att skatter ar effektiva styrmedel men de skall forstass vara bra utformade. I Holland behovde man for lange sedan betala fastighetskatt utifran husets langd mot gatan. Resultatet blev smala och hoga hus. Att ha hog skatt pa miljofarliga saker ar forstass generellt vettigt eftersom det driver fram battre och effektivare losningar. Samtidigt maste man ha koll pa icke onskvarda sidoeffekter. Nar Sverige okade tobaksskatten enormt mycket tidigare exploderade internethandel av "taxfree" cigaretter som skickades in via brev. Staten blev snabbt tvungen att sanka skatten igen eftersom folk fortsatte att kopa cigaretter men staten forlorade skatteintakter. Den hoga bensinskatten i Sverige har inte avhallit svenskarna att kora Europas tyngsta bilar. Att ha tuffa miljokrav ar bra men far samtidigt inte medverka till att den svenska industrin flyttar till Kina eller andra lander (antingen direkt eller indirekt via outsourcing) for att slippa skatter. Det vore varken bra for miljon (globalt sett) eller den svenska ekonomin. Spelreglerna maste mao vara hyggligt jamnlika. Samtidigt som vissa lander ar i "service stadiet" medans andra mitt emellan jordbruks och industri stadiet vilket gor att det trots allt kanske inte kan hanteras helt jamnlikt. En mycket knivig fraga som exemplevis USA, Australien & Japan tog upp nar de inte stod bakom Kyoto protokollet. USA, tillsammans med England och Sverige ar i princip de enda landerna som minskat sina CO2 utslapp. De flesta lander som har slutit upp bakom protokollet hat fortsatt okat sina CO2 utslapp. Tyvarr ar nog Kyoto protokollet en ren skrivsbordsprodukt och dess resultat ganska klent.

  Kyoto Protokollets syfte ar att begransa utslappen av vaxthusgaser (CO2 plus ytterligare 5 vaxthusgaser). Merparten av CO2 kommer nog fran forbranning av fossila branslen, men aven manniskor, djur och mark avger stora mangder CO2.

  Ett allmant hogre pris pa vara naturresurser ar nog den basta morot for att optimera anvandningen av resurserna. Det ar nog inte omojligt att marknadskrafterna ar bast lampad att losa fragan at oss?

  SvaraRadera
 8. "Det är idag allmänt vedertaget av en enad forskarvärld att klimatutvecklingen är ett problem som kommer ställa vår livsstil på enorma påfrestningar."

  Cristofer, det är just den myten som verkar ha fått fäste i svenskarnas medvetande, kanske på grund av den ensidiga mediarapporteringen.

  Här är en länk till ett upprop som ifrågasätter, signerad av 31.000! amerikanska vetenskapsmän:

  http://www.petitionproject.org/

  SvaraRadera
 9. Jag vet: Jag tycker det verkar finnas en hel del tveksamheter till den sidan. Här finns lite wikipedia-info. Exemepelvis verkar det tveksamt hur de verifierat underskrifternas autenticitet och extremt tveksamt att de härmade typsnitt och annat i någon artikel de bifogade från början, så det såg ut som om den publicerats i någon peer-reviewed facktidning fast den inte var det.

  SvaraRadera
 10. finanskvinnan,
  det är möjligt att det finns tveksamheter, det var bara ett exempel. Hursomhelst är det ju inte en total förfalskning.
  Som också framgår av Wikipeidaartikel finns det flera liknande petitioner. Min poäng var bara att visa att det inte råder total enighet.

  I New York i våras hölls en stor klimatkonferens med forskare från hela världen som uttalade stor skepticism - naturligtvis förbigicks det med tystnad i svenska media.

  Det finns också en petition i USA som stödjer FN - undertecknad av ansedda klimatforskare som bl.a. Bruce Springsteen och Britney Spears:-).

  SvaraRadera
 11. För ett par månader sen hörde jag en debatt på p1 mellan sverker och någon politiker angående energipriser.

  Visst, sverker har en åsikt och ett ansvar för sina företag, det respekterar jag ju förstås.

  men problemet var att sverker helt saknade förmågan att argumentera, då i första hand lyssna och möta argumenten. Han behandlade helt enkelt sin (i mina ögon kompetenta) motståndare med förminskande arroganta kommentarer och höjt tonläge.

  jag misstänker att det går till på samma sätt i styrelserummen på sca, där grabbarna grus med "rätt" åsikter säkert blir påhejade, medan kvinnor och anställrepresentanter säkert blir nedtryckta i skorna.

  en styrelseordförande som inte kan lyssna tycker jag är mycket olycksbådande.

  äger trots allt en del sca pga all skog. Men skulle vara mycket mer positiv med en bättre styrelseordförande.

  SvaraRadera

MediaCreeper