onsdag 4 juni 2008

Hur illa är det ställt för bankirerna?

Bilden är aktiekursen för SEB 1988-2008 (källa Avanza)

Att bankerna går mot sämre tider tror jag idag de flesta är överens om idag samtidigt som detta mer och mer hal blivit en form av konsensus uppfattning så har givetvis också bankernas akiekursen åkt utförsbacke på börsen och såväl t.ex. SEB som Swedbank har idag fått halverade kurser gentemot för ett år sedan. Frågan man då givetvis ställs inför är, hur illa är det ställt och kommer svenska banker drabbas lika hårt som många europeiska och amerikanska banker.

Banker är generellt sett inte lätta att analysera och man behöver ta hänsyn till en mängd faktorer då det är en riskfylld verksamhet speciellet när dte börjar kärva till sig. Analysen bör illehålla allt från en hyffsad prognos om den makroekonomiska utvecklingen som i högsta grad på verkar bankerna. Bankerna långsiktigtiga och uthålliga vinstnivå i förhållande till makroekonomin. Kvalitén på lånestocken, hur uthållig provisionsnettot är och inte minst en faktor som i högsta grad har blivit aktuell just nu, hur kvalitén är på det egna kapitalet dvs om banken har nåra lik i garderoben utöver kreditförlustrisker. Börjar det gå på tok för en bank så kan en alvarlig situation lätt utvecklas till en "livshotande" precis som det gjorde för den amerikanska banken Bear Stearns och frågan är om inte det börjar krisa till sig för vissa andra banker också "over there" Leman Brothers verkar t.ex. ha det lite skralt i kassan liksom bolåne banken Countrywide. Personligen så tror jg inte vi sett sista bankoffret.

När det gäller bankanalyser är frågan om inte farbror staten som både är "överhuvud" (riksbanken) och kontrollorgan för banksektorn (finansinspektionen) är bland de bästa analytikerna. I går så släppte t.ex. riksbanken en sk. stabilitetsrapport (2008:1) dvs en översikt om hur det ser ut just nu för bankerna och de finansiella systemen i Sverige, det tål att slå en blick på. Även om det är en förhållandevis ljus bild så är det ändå ingen direkt munter läsning om man säger så.

Riksbanken har också gjort div. stresstest på storbankerna dvs hur banken skulle klara sig om läget blev betydligt värre än idag. Ett av stresstesten innebär t.ex. att banken drabbas av att 5% av banken utlåning hamnar på obestånd. Vi skulle kunna jämföra detta med om ett para större fastighetsbolag som är banken kunder inte har råd att betala sina lån. Faktum är att en enskild händelse som detta skulle slå bort en stor del av bankens årsvinst och det skulle också givetvis slå hårt mot bankens egna kapital. Mn det viktigaste är att bankerna trots allt skulle klara av sådana svårigheter och det kan behövas då riksbankens ser risker på den kommersiella fastighetsmarknaden främst av et skälet att riskpremierna är låga dvs intäkterna från fastigheter i relation till fastighetspriserna. Och självklart håller jag med riksbanken att det är lite otäckt att när avkastningskraven i stort sett är mindre än räntenivåerna. Det kräver defensiva fastighetsbolag som i värst fall klarar av hyresminskningar. Situationen på privatbostäder är inte riktigt lika mycket berört i stabilitetsrapporten mer än att bankerna är förhållandevis aggresiva med lånevilligheten och det faktum att svenskarna idag tenderar att prioritera bostadskostnader i högre utsträckning än tidigare. Men fortfarande är det på de sättet att arbetsmarknad och löneutveckling är ganska stabilt god i Sverige idag. Men det finns värre marknader….

En faktor som riksbanken denna gång har specialgranskat är bankernas exponering mot baltikum där såväl Swedbank som SEB i högsta grad är verksamma. Resultatmässigt så är det Swedbank som har störst exponering där nästan en tredjedel av resultatet kommer från Baltikum och även en str del av utlåningen finns. Här ser situationen helt klart mer ogynnsam ut. Inflationen är idag mycket hög, lönespiralen är högt upptrissad och därigenom minskar balternas konkurrenskraft avsevärt med en klart minskad BNP tillväxt mot tidigare, valutor som faller och allt mer tilltagande bytesbalansunderskott. Detta i ett läge där kreditexpansionen varit stark de senaste åren. Inget direkt drömläge för en kontorschef så at säga.

Så börjar det snart bli köpläge på bankaktier? De rullande nyckeltalen börjar ju bli allt mer attraktiva även om det säkerligen är så att bankernas intjäning kommer kapas ordentligt. Sedan skall i också komma ihåg att det varinte allt för många år sedan som man faktiskt kunde köpa t.ex. SEBs aktie för under en tia…som synes på SEB kursutveckling sedan 1988. Men långsiktigt är välskötta banker allt som oftast en god investering.

4 kommentarer:

 1. Hur stor del av bankernas inkomster kommer från fondförvaltning?

  Min tanke är att intäkterna därifrån väldigt snart kommer komma under dramatisk prispress.

  Bankerna tar ju inga direkta risker här, i alla fall inte i proportion till det investerade kapitalet, och kostnaderna är ju bara för personalen.

  Jfr tex swedbank robur där (lite hårddraget...) 3 pers drog in 2 miljarder kr 2007.

  Det är inte sund marknadsekonomi. Därför håller jag mig ifrån bankaktier så länge (bortsett från lite lundbergs)

  SvaraRadera
 2. hej christoffer hur vore det om du tar upp ämnet nyemissioner det skulle vara intressant o se exempel och höra dina tankar om detta ....

  Trucknisse....

  SvaraRadera
 3. Jag kommer personligen att handla på mig bankaktier så snart jag har kapital. Jag har ju redan Swedbank men sneglar på de övriga.
  Vilken bankaktie tror du är den "bästa"?

  //KM

  SvaraRadera
 4. Karriärmorsan> Skulle jag investera i bankaktier skulel jag titta noggrannt på kreditförluster samt sk. osäkra fordringar idag

  osäkra forsdringar är individer som inte på 60 dagar betalat va dman avtalat med banken i ränta och armortering.

  och i dessa tal skiljer dte mycket mellan bankerna.

  Vi börjar med Swedbank som har osäkra fordingar på 0,16% av kreditstocken och 0,1% kreditförluster.

  SEB har det betydligt värre med 0,2% osäkra fordringar idag och 0,13% kreditförluster.

  handelsbanken har en stabilare verksamhet och har idag 0,09% i osäkra fordringar och 0,03% i kreditförluster.

  Lågriskvalet skulle i sådana fall vara SHB men man bör tänka på att satmligt svenska storbanker idag har ett betydlöigt bättre läge än många andra internationella banker.

  jag tror alla bankerna har möjlighet att nu expandera.

  SvaraRadera

MediaCreeper