onsdag 7 januari 2009

äganderätt

För säkert över ett år sedan läste jag en artikel om länderna som över väldigt långa tidsperioder (hundratals år) haft den allra bästa utvecklingen vad avser respektive lands börs och den ekonomiska utvecklingen i stort.

Utan att direkt ha artikeln framför mig och kunna redogöra för vad som stod i den men ett antal saker som var mycket intressant. För det första slog man bort myten att länderna med den högsta BNP tillväxten skulle utgöra den bästa grogrunden för aktieplaceringar, inte alls i själv verket så hade länderna med den högsta BNP tillväxten många gånger en högst medioker avkastning på sin börs sett över lång tid. Men inte heller är det så att länder med mycket dålig BNP tillväxt är en bra investering givetvis. Den bästa grogrunden var en jämn och lugn BNP utveckling i kombination med lägre inflation. Dvs ung som vi i Sverige haft det de senaste 100 åren.

Vad var då annars receptet för en god långsiktig avkastning?

Det var egentligen ganska logiska slutsatser men ändå något som diskuteras mycket sällan. Istället odlas fortfarande myten om att hög tillväxt ger hög avkastning. En viktig faktor är att man skall undvika att vara med i krig den är ingen bra faktorer för god långsiktig aktieavkastning om man däremot hamnar i krig så skall man se till att vara på den vinnande sidan. Att vara tysk aktieägare i början av 1900-talet var ingen höjdare om man säger så. En annan viktig faktor är demokrati. Ett diktatoriskt styre är inget bra tecken om man vill göra investeringar. En stark äganderätt är också av allra största betydelse självfallet då man inte direkt få någon god avkastning om staten förstatligar företag, exaporierar fastigheter eller marktillgångar på löpande band. Tänk bara om någon annan skulle komma och hugga ned din skog eller ta över ditt hus!

Just äganderätt är något som för oss svenskar är av stort historiskt intresse när det gäller företag. I slutet av 1800-talet var ett av Sveriges största företag företaget BraNobel (en förkortning av Bröderna Nobel). BraNobel hade ca. 50 000 anställda och var ett svensktägt bolag och ett av de allra största företagen alla kategorier i Ryssland och verksamheten var olja och gasproduktion. Det var givetvis en stor prestation att två bröder Nobel (dock inte brodern Alfred nobel som bara var aktieägare) att bygga upp en sådant stort företag. Enligt Wikipedia utgjorde BraNobelaktier ca. 12% av Alfreds Nobels donation för Nobelpriset så för Alfred var det ett mycket viktigt innehav fram till hans död.

Tyvärr finns inte BraNobel kvar idag. Företaget förstatligades rakt upp och ned i samband med den ryska revolutionen där Rysslands i stort sett hela privata näringsliv och aktieägande försvann över en natt. Mycket av industrin dog mer eller mindre medan exempelvis oljetillgångar levde vidare. Det som en gång i tiden såldes ägdes av främst svenska aktieägare är idag främst ett statsägt Gazproam (där familjen Lundin också har en minoritetspost).

Även Sverige har ju inte heller ett fläckfritt förlutet. Kung karl XI lade beslag på mängder av privata tillgångar som en räddning efter att statsfinanserna kört fullständigt i botten

Vem litar du på i framtiden? Litar du på Putin? Litar du på Obama? Litar du på pensionsystemet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper