torsdag 15 oktober 2009

Avanza goes into debt?

Nätaktiemäklaren Avanza har sedan lång tid tillbaka haft som ett övergripande mål att icke-courtageintäkter skall vara större än bolagets samlade kostnader. För en aktiemäklare så utgör givetvis aktiecourtage den viktigaste intäkten men är också en intäkt som svänger i takt med börsutvecklingen går börsen upp så ökar intäkterna och går börsen ned så minskar intäkterna för Avanza och det finns en risk att en expansion av förvaltat kapital och fler kunder ökar bolagets kostnader till följd av expansion och sedan när börsnedgångarna kommer så minskar bolagets vinster betänkligt då relation kostnader-intäkter försämras. För att då försöka stabilisera den bakomliggande ”svängigheten” i ett aktiemäklares lönsamhet så har Avanza målet att icke-courtagebringande intäkter utgör ”taket” för bolagets kostnader, mycket klokt resonerat enligt mig.

Hur tjänar då en internetaktiemäklare pengar förutom courtage? I huvudsak finns tre olika intäktskällor dels kostnader som man fakturerar sina kunder som t.ex. depåavgifter, kostnader för försäkringar, uppläggningsavgifter för blankningsaffärer osv. Sånt har Avanza inte mycket av. En annan intäktskälla av mer återkommande karaktär är kick-backs på fonder. Det fungerar på så sätt att alla avanzakunder är en gemensam kund hos de fondbolag som mäklaren erbjuder och att denna stora kund då får rabatt på fondavgiften medan kunderna faktureras fullt ut på fondavgiften. Låt säg att en fond har en förvaltningsavgift på 1,5% och Avanza har förhandlat fram att man får en kick-back på 0,4% av insatt fondkapital. Om Avanzas kunder då gemensamt sätter in 1Mkr i denna fond så får Avanza en årlig kick-back på 4000kr per år och per miljon.

Kanske inte låter så mycket men man ser samtidigt vitsen med att ha många kunder med långsiktigt pensionssparande t.ex.

Sedan finns den traditionella intäktskällan för alla banker. Räntenettot. Dvs skillnaden mellan räntan som banken betalar sina inlåningskunder och ev. kreditgivare samt räntan som man själv får in på de kunder som tagit upp lån i banken.

Nästan alla banker har idag ett stort inlåningsunderskott bland sina kunder vilket kortfattat betyder att vi svenskar har mindre pengar på sparkontot än vi har i lån på våra bostäder mm. För att balansera detta ”underskott” i banken så måste banken själv ta upp lån för att kunna ge lån. (en vanlig missuppfattning är att banken lånar ut luft men så är givetvis inte fallet). T.ex. om Banken har stora bostadslån bland sina kunder så ger banken i sin tur ut bostadsobligationer för att få in de pengar som krävs för att kunna finansiera sina kunders lån och kunna ta del av ränteskillnaden.

Alla banker har dock inte inlåningsunderskott. Avanza Bank har i själva verket ett inlåningsöverskott på ca. 6,5Mdr dvs Avanzas kunder har istället mer likvida medel på sparkonton, i kapitalförsäkringar och depåer än vad kunderna har i lån hos banken. Har banken ett inlåningöverskott så måste ju själv banken placera detta överskott till en högre ränta än man själv ger sina kunder. Beroende på vilken risk banken vill ta så kan man placera pengarna på olika sätt. Avanza är en bank som vill ta väldigt låg risk och man inte ens placerat sitt överskott i svenska banker utan lagt överskottet i det säkraste som finns, riksgälden mao.

När nu riksbanken chocksänkt räntan till noll och intet så har detta klart drabbat Avanzas räntenetto (ungefär halverat!) och inlåningsöverskottet har knappt kunna förvaltas med vinst alls (räntan är i stort sett noll!) vilket då gjort det mycket svårare för Avanza att uppfylla sitt mål om att ha icke courtageintäkter som är större än kostnaderna.

I syfte att öka förräntningen på inlåningsöverskottet så lanserar man idag en helt ny produkt, sk. ”Superlånet” där räntan sätts till 0,99% på upptagna värdepapperslån till låg risk (maximalt 35% av ett antal likvida och förutbestämda aktier som kunderna innehar). Och syftet är givetvis att minska bankens inlåningsöverskott och på så sätt även öka bankens räntenetto. Att räntan sedan sätts till nivåer som är lägre än gängse bostadslåneräntor lär säkert locka en och annan kund att ta ut ett värdeppapperslån och för dessa pengar betala av lån med dyrare räntesatser även om det säkerligen främst kommer locka kunder att med lånade pengar köpa mer aktier och Avanza tjänar både mer courtage och räntenetto…
Skall bli intressant och se om Avanzas inlåningsöverskott blir kvar eller om Avanza framgent ger sig ut på kreditmarknaden att själv ta upp lån för att låna ut till sina kunder.

Lite intressant kuriosa är att det börsnoterade Investmentbolaget Industrivärden skulle faktiskt kunna sänka sina lånekostnader en del om man satte in sina aktieinnehav i en depå hos Avanza och ersatte sin korta finansiering på någon miljard med Avanzas ”superlån”. Avanzapojkarna Storåkers och Hemberg får väl ringa upp direktörer Nyrén och Hedelius…..

12 kommentarer:

 1. Grymt bra sammanfattat!

  SvaraRadera
 2. Summa sumarum: Inte kompenserad risk!

  Vi småsparere er skyddade för våre "triviale" belopp, men bolag har dock en motpartsrisk vilket Lehman Brothers konkurs tydligjör.

  SvaraRadera
 3. Grymt skrivet, stort tack för en fantastiskt blog!!

  SvaraRadera
 4. Apropå låna ut luft. Det är väl så att bankerna endast behöver ha typ 10% i säkerhet för sin utlåning? Eller var det reglerna i USA kanske?

  SvaraRadera
 5. Anonym> Jo precis dom behöver enbart ha ca. 10% i säkerhet för sin utlåning dvs EGET kapital (och förlagslån). Men likt förbaskat så måste man ta in pengar (låna själv mao) för att kunna låna ut man kan inte enbart låna ut siffror på en skärm.

  Dvs ung 90% av utlåningen består av lån som banken själv tagit upp.

  Bankernas problem i USA består av att eget kapital blir utraderad till följd av värdepapper i eget förvar faller i värde samt likviditetsproblem dvs att banken inte får lån...men måste betala tillbaka lån som löper ut.

  Sedan behöve rju banken också ha stora likviditetsreserver. Handelsbanken t.ex. har ca. 450Mdr(!!!) i likviditesreserver. Det är dyrt att ha så mycket i "bankvalvet" men å andra sidan så kan man går ganska obehindrat igenom tider då kapitalmarknaden "stänger".

  SvaraRadera
 6. Vad anser ni om filmen Money as Debt?

  SvaraRadera
 7. Foг ѕome bіzarrе reаѕon I nearly had
  a femаle moment аt a dog that dieԁ in futurama.

  Now to catch a man fіlm to make amenԁs foг my
  mistake.

  Revieω my web page fast payday cash loan

  SvaraRadera
 8. Theгe's usually a new problem waiting to be solved. Never done huh.

  Here is my web blog: personal loans uk

  SvaraRadera
 9. Infoгmаtіve гead, еspecially replу numbeг two I think.
  Hоρefully Ι'll remember it.

  Also visit my homepage; http://www.sofoca.cl/jbrown/testmw/index.php?title=User:ChastityR

  SvaraRadera
 10. I've seen that many comments on this matter that I couldn't be more confused.


  Αlso visit my blog post: fast loan

  SvaraRadera
 11. bbq time іs aрproaсhing. If I can just compгehеnd thіs cоntent іn the neхt few minuteѕ I'll be able to relax and have fun.

  Also visit my page :: fast loans

  SvaraRadera
 12. Sο - "Avanza goes into debt?" - Ι wouldn't have thought it would be so good a read as this. Now I have to really go and do some WORK!

  My webpage ... fast cash loans for bad credit

  SvaraRadera

MediaCreeper