fredag 23 oktober 2009

Midway måste lära sig förklara bättre

Midway Holding är ett gammalt klassiskt blandat konglomerat dvs ett rörelsedrivande drivande bolag med dotterbolag inom vitt skilda områden som egentligen inte har så mycket med varandra att göra mer än att kassflöden kan som koncernbidrag lämnas mellan bolagen med ett moderbolag som ”paraply”. Midway är också blandat i den omfattningen att man också har en kapitalförvaltningsverksamhet där man som ett komplement till de rörelsedrivande bolagen också har en inte oäven börsaktieverksamhet.

Midway har en mycket spartansk ekonomisk redovisning och det är inte lätt som utomstående att alla gånger förstå vad som händer och sker inom bolaget. Kortfattat så kan man säga att man delar upp sin redovisning i affärsområdena teknikföretag, handelsföretag och kapitalförvaltning och kort och gått nöjer sig med en summarisk resultat och balansräkning samt en kassaflödesredovisning. Så det är rena rama motsatsen till det uppsatsskrivande som många andra bolag numera glädjande enligt mig ägnar sig åt för att redovisa för omvärlden vad man är för typ av bolag och hur den finansiella situationen ser ut. Midways redovisning är idag ungefär lika upphetsande som att läsa Investor årsredovisningar från 1930-talet.

Hur kapitalförvaltningsverksamheten ser ut i bolaget är i mångt och mycket även den höjd i dunkel och den enda informationen man får är resultatet i respektive rapport och sedan så brukar det gömma sig en och annan not i årsredovisningen som talar om de större innehaven vid respektive årsskifte. Man brukar dock ibland även starta dotterbolag som har som uppgift att äga belånade aktier i något större börsbolag. År 2007 gjorde Midway t.ex. en rejäl vinst på TeliaSonera aktier på detta sätt. Vad som kanske är desto knepigare är att Midway i alla fall vad jag upplever det som ibland gör olika former av saminvesteringar med Sten K Johnson (huvudaktieägaren i Midway)och hans glada vänner investeringsbolaget i Telia t.ex. var enbart delägt av Midway och för vara minoritetsaktieägare i Midway så måste man ha benhård tro på Sten K Johnsson ibland har han tom gjort affärer med Midway genom att köpa loss fastigheter och hela dotterbolag ibland. Men baserat på historiska prestationer så är han bevisligen framgångsrik.

En annan sak som man bör ta sig en funderare kring är att Midway i alla fall enligt mig har en synnerligen konservativ redovisning och här redovisas minsann inga vinster i onödan och hela balansräkningen är ”hard assets” och det bolaget prioriterar är kort och gott kassaflöden. Även om kassaflödensanalysen är svår att helt vara införstådd i och hur mycket som är kapitalförvaltning respektive rörelsedrivandebolag. Även där får man nöja sig till att få reda på mer en gång om årets i årsredovisningen.

Kort och gott Midway är ett mycket välskött och konservativt skött bolag med god ordning på sina siffror men när det gäller att förklara detta för omvärlden så finns det mycket övrigt att önska. Man borde enligt mig precis som Ratos löpande redovisa resultaten för respektive dotterbolag och sedan så kanske man också borde likt Kinnevik och Latour och redovisa en uppskattning av hur bolagets substansvärde kan se ut.

7 kommentarer:

 1. Hej!

  Mycket bra blogg. Du tar upp precis det dilemma som jag har avseende Midway. Fick leta i årsredovisnignen för att se vilka aktier som ingår i kapitalförvaltningen. Svårt värdera bolaget när man inte vet om de sitter med högrisk eller lågrisk innehav. Ej heller någon värdering av dotterbolag ala Latour. Dock tycker jag ändå bolaget är köpvärt om med tanke på den goda historiken och den låga risken. Tror det blir fina kassaflöden när konjunkturen blir bättre.

  Vänligen Sololja

  SvaraRadera
 2. Att redovisa de noterade innehavet kvartalsvis är en mycket enkel sak och jag tycker att man borde vara tvungen att göra detta för att uppfylla kravet på en "rättvisande bild" av bolaget resultat och finansiella ställning.

  SvaraRadera
 3. Hej,
  Investors rapporter från 30-talet kan nog trots allt vara ganska intressanta inte minst åren efter Ivar Kreugers (själv-)mord. Vet du hur man kan få tag på kopior på sådana gamla rapporter?

  SvaraRadera
 4. anders )absolut själv har jag faktiskt läst igenom samtliga investors årsredovisningar och dom ligger alla på investors hemsida. även industrivärden håller just nu på att scanna in och skall lägga ut alla bolagets årsreovisningar. men investor spelade inte samma stora roll i wallenbergsfären än idag. då var det mycket mer banken och privata innehav.

  SvaraRadera
 5. Håller med om mycket av den kritik som riktas mot midway, det jag tycker det brister i är dålig information.

  Sen att årdredovisningarna är trista och föga upphetsande finner jag positivt. Inga "flashiga" bilder a 'la H&M. Bara kalla fakta

  SvaraRadera
 6. Utdelningsbombad> problemet är ju att Midways årsredovisningar inte innehåller den information som man anser intressant...te.x vilka företag för en kvarts miljard som dom har i sin kapitalförvaltning.

  SvaraRadera
 7. Riskminimerarenoktober 27, 2009

  Eftersom jag på min blogg har ägnat en del möda åt att bena ut Midways verksmahet skulle jag vilja tillföra två punkter till denna debatt.

  1) Sten K kanske inte vill berätta vilka bolag han har investerat i - förrän har redan delvis har fått utväxling på sina investeringar. Likt hedgefondförvaltarnas redovisning är det lite black box över det hela. Vi vet bara vad som kommer ut. Så länge Sten K är frisk, och det går bra är det inga problem. Men om någon annan skulle ta över spakarna blir denna lösning problematisk.

  2) Utdelningsbombad skriver:
  "...årdredovisningarna är trista och föga upphetsande finner jag positivt. Inga "flashiga" bilder a 'la H&M. Bara kalla fakta" Enligt Peter Lynch är detta något synnerligen positivt för aktieägare, inga pengar ägnas åt glättighet. Oglamourösa årsredovisningar skall man hålla utkik efter enligt Lynch. Vidare är Midways innehav både tråkiga, stabila och verkar i branscher som inte är heta - men gör bra ifrån sig där. Ytterligare bra anledningar till aktieinvesteringar, allt enligt Lynch.

  Balansräkningen i Midway är urstark. En anledning att investera enligt Riskminimeraren.

  SvaraRadera

MediaCreeper