torsdag 13 maj 2010

Hur är Handelsbankssfären uppbyggd? del 1

Senaste numret av tidningen Affärsvärlden (ännu ej tillgängligt på nätet) har ett reportage som av handlar om vad som nu skall komma i Handelsbankenssfären efter att i särklass mest inflytelserika individen Tom Hedelius nu som 71 åring har valt att kliva av de mesta av sina styrelseuppdrag. Tom Hedelius är en av våra absolut mest inflytelserika näringslivspersonligheter och definitivt nummer ett inom den så kallade ”Handelsbankssfären”. Tom Hedelius är nog sinnevärlden för en lojal medarbetare då han arbetat inom Handelsbankssfären sedan 1967, 43 år.

Respekt! som barnen säger. Han var VD i Handelsbanken under 13 år, Styrelseordförande under 10 år och nu senaste 8 år som styrelseordförande i Industrivärden. Varit med om både en och två kriser som sagt och en av de som lotsade Handelsbanken med bravur genom den svenska 90-talskrisen.

Den svenska makten kring våra största svenska företag är i de allra flesta fall koncentrerade kring ett antal Sfärer som man säger, Wallenberg, Douglas, Stenbeck osv. Många gånger ganska så komplicerande förhållanden med sk ”ask-i-ask” ägande. Exempelvis består Wallenbergsfären av ett antal stiftelser (varav Knut och Alice Wallenbergs är den mest kända). De olika stiftelserna i Wallenbergs har ett gemensamt förvaltningsbolag som heter Foundation asset management (FAM). FAM äger i sin tur aktier i mest kända Investor och direkt i deras innehav. Sedan har man utanför Investor också ägande i t.ex. kända SKF och Stora Enso men även lite mindre kända såsom ontoterande Bergvik. Investor i sin tur är ju sedan huvudägare i bolag såsom SEB, AtlasCopco och Mölnlycke mfl. Den som styr i Marcus och Amalia Wallenbergsstiftelse styr då i några steg indirekt en hel del genom ask-i-ask oc röststarka A-aktier. Även om det är till viss del är en komplex struktur som det tar några minuter att förstå så är ju detta ingenting mot komplexiteten i Handelsbankssfären.

Handelsbankssfären är uppbyggd på investmentbolaget Industrivärden och sedan har man ett antal kärninnehav såsom SCA, Handelsbanken och Sandvik mfl. Även i fallet Wallenbergs så är ett traditionellt ask-i-ask och röststarka A-aktier som gäller.

Först så tittar vi då på huvudägarna i Industrivärden. I särklass största ägare i Industrivärden med 15,5% av rösterna är Lundbergföretagen AB som i sin tur kontrolleras av Fredrik Lundberg. Direktör Lundberg har sedan själv som privatperson knappt 1,5% i röster och hans båda döttrar ca. 0,7% var. Alltså så måste Lundbergs vara den centrala maktfaktorn i Handelsbankssfären med 20% röster av Industrivärden?

Inte alls!
Lundbergs har inte mycket att säga till om i sfären trots sina inköp av 2% av Handelsbanken och 5% av Sandvik och "största" ägare i Industrivärden. Skulle Lundberg komma på kant med andra huvudägare så hade nog Lundberg åkt ut snabbt med badvattnet (tidningen affärsvärlden se Lundberg som en rookie i sfären) och fått bli en lika passiv ägare som andra småsparare. Märk väl att Hagströmer & Qviberg ett tag också var "största" ägare i Indsutrivärden i slutet av 90-talet.

Tittar man vidare i ägarlistan i Industrivärden så har Handelsbanken (banken alltså) ett ägande på 2% (något som man får leta riktigt, riktigt nog i Handelsbankens ÅR för att hitta. Mao banken äger Industrivärden och Industrivärden äger banken (till 10,2%). Precis samma sätt gäller det andra kärninnehavet i Industrivärden, SCA. SCA äger 3,8% av Industrivärden och Industrivärden äger i sin tur 29% av SCA. Men det är mer än så. Både handelsbanken och SCA har pensionsstiftelser där personalens pension förvaltas. I SHB har man en pensionskassa som äger 9.8% Industrivärden, och en pensionsstiftelse som äger 9,8%. Båda dessa stiftelser kontrolleras givetvis av banken.

Utöver detta så har Handelsbanken också en personalstiftelse dit personalen får pengar från banken om banken har en högre avkastning på kapital än andra nordiska banker 8vilket man i stort sett alltid har). Denna personalstiftelse(Oktogonen äger idag några procent av Industrivärden) sedan har Handelsbanken Fonder givetvis lite aktier . Sammantaget kontrolleras knappt 30% av industrivärden av Handelsbanken vilket är dubbelt upp mot Lundberg.

SCA det andra kärninnehavet har givetvis också stiftelser som äger ca. 10-15% av Industrivärden och är jämnstor med Lundbergs totalt sett. Handelsbanken inkl. stiftelser mm äger sedan också 13,5% av SCA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper