måndag 8 oktober 2007

Svar på frågor från köksbordskapitalisten


Till föregående inlägg "var inte rädd för nästa börsras" skrev skribenten köksbordskapitalisten följande kommentarer som jag tycker är så intressant att det förtjänar ett svar i inläggsform:

Köksbordskapitalisten skrev:
Eftersom du förespråkar direktavkastning som enda likviditetskälla under orostider skulle det vara intressant att höra dina tankar på temat preferensaktier eller common stocks.

Svar:
För det första är det nog ett missförstånd att jag enbart skulle förespråka direktavkastning som enda likviditetskälla. Självfallet skall man komplettera erhållna utdelningar och ränteintäkter med ett regelbundet sparande. Detta regelbundna sparande kan göras på olika sätt antingen genom att spara i fonder (aktie eller räntebaserade) eller sparande i likvida medel. Båda sätten att spara har sina för och nackdelar.

Kompletterande likviditetskällor till direktavkastning och regelbundet sparande kan vara utställande av köpoptioner på det egna aktieinnnehavet eller utlåning av innehavda aktier mot ränta. Utställande av köpoptioner går att göra på aktieinnehav där man äger mer än 1000 aktier i de mest omsatta aktieslagen. Utställande av optioner kräver en betydande erfarenhet samt att man har en fast uppfattning om värdet på de egna aktierna. Mitt råd är att inte jaga stora premier vid optionsutställande (såvida du verkligen inte vill sälja aktierna då man med fördel kan ställa ut optioner med ett slutpris under dagens kurs) utan istället se det som små kompletterande intäkter hellre tjäna hundralappar än förlora tusenlappar. Det är lätt att köra i diket på utställande av optioner så ta inte för stora risker och ställ aldrig ut optioner naket är mitt råd. Framförallt bör du vara ordentligt påläst hur optioner fungerar innan du väljer att ställa ut optioner.

Utlåning av det egna aktieinnehavet är en intressant intäkt. Det går till på så sätt att man lånar ut sina aktier till individer som vill blanka aktierna. Blankaren tvingas såldes betala en ränta till dig för att låna aktierna det ger ett litet likviditetstillskott till dig som ägare av aktierna utöver utdleningen. För småsparare är det tyvärr idag endast nätmäklaren Netfonds som erbjuder utlåning min förhoppning är att andra mäklare tar efter. Tänk på att du själv inte har möjlighet att sälja aktierna under utlåningstiden så du bör endast låna ut aktier som du vill behålla under lång tid.

Preferensaktier, konvertibla förlagsbevis, företagsobligationer med tilläggsränta, mm är ett intressant komplement till aktier under förutsättning att de går att köpa till rätt pris. Preferensaktier är ett mellanting mellan andelar i bolagets egna kapital (aktier=common stocks) och andelar i företagets lån (obligationer). Preferensaktier ger ett större skydd än aktier i händelse av konkurs å andra sidan så är det knappast bra att köpa preferensaktier av enbart den anledningen. De ger också en trygghet i att utdelningen (som oftast är betydligt högre) alltid måste betalas till prefensaktieägarna innan de vanliga aktieägarna å andra sidan kommer preferensaktieägarna inte på samma sätt ta del av företagets långsiktiga värdeskapande. Idag finns det knappt preferensaktier att få tag i och hittar du några bör du räkna väldigt noga. Du bör kunna se betydande säkerhet för kommande utdelningar och ett mycket fördelaktigt pris på preferensaktierna.

Konvertibelt förlagsbevis är en mer intressant produkt enligt mig. Warren Buffet har gjort några av sina bästa investeringar med just konvertibelt förlagsbevis bla. i Gilette. Konvertibla förlagsbevis fungerar på så sätt att grund och botten är det en obligation där du har ett lån gentemot företaget som du får ränta på. Till detta finns en inbakad option som ger dig rätt att omvandla din obligation till en aktiepost under en förutbestämd tid. Om "intrinsic value" på företaget överstiger konverteringspriset kan Konvertibla förlagsbevis vara så bra att dom kombinerar obligations trygghet med aktierna avkastningspotential. Var dock observant på att det finns många tvivelaktiga förhoppningsbolag som emitterar KVB och då är det mer en form av spekulation så räkna och fundera noga. KVB är idag sällsynt överlag i Sverige.

Andra former av investeringar är t.ex. Företagsobligationer med tilläggsränta. Jag ägde ett tag själv en sådan företagsobligation i gamla Vostok Nafta som gav en grundränta på 5,5% på nominellt belopp har jag för mig och sedan extra ränta om substansvärdet ökade för Vostoks investeringar. "Tyvärr" ökade substansvärdet så snabbt i Voktok nafta att jag blev tvångsinlöst något år senare då dom kunde lösa sin finansiering fördelaktigare på annat håll. Men jag tyckte det var en bra produkt som gav en bättre vinst än bankkontot.

Köksbordskapitalisten Skrev:
Jag är också nyfiken på hur du ser på diversifiering mellan tillgångsslag i en aktivt förvaltad långsiktig portfölj, kan det gynna den långsiktiga utvecklingen att t.ex. lägga direktavkastningen på hög under tre år för att därefter passa på att snappa upp bolag som under tiden blir allt mer undervärderade?

Svar:
Direktavkastningen från aktier utgör normalt mellan 1-5% före skatt på de aktier som ger utdelning. Detta betyder att en aktiepost på 100 000kr kanske ger 3000kr i utdelning före skatt. Så små summor är kanske inte rationella att återinvestera i nya aktier. Så en viss form av tålamod för nyinvesteringar bör man ha med utdelningar i kombination av regelbundet sparande. Det absolut viktigaste är ju att inte göra dumma investeringar med direktavkastningen!

Det är ett ganska teoretiskt resonemang att man kan vänta några år och sedan "snappa upp" ett visst bolag på billigare kursnivåer. Det är nog så svårt att avgöra om ett bolags aktie är köpvärd att tala om att någon aktie är säljvärd och kommer att sjunka är än svårare. Man kan ta exemplet Ericsson. Tänk att du i mitten av 1998 tycker p/e talet på Ericsson börjar bli väl högt på 25-30. Det var en helt korrekt analys visar de sig fram till år 2003 men mellan dessa år hinner först omsättningen och vinsten i bolaget öka otroligt snabbt och priset på aktien slår nya rekord på löpande band innan orderingången i stort sett över en natt kollapsar och bolaget får uppleva en krisartad situation de kommande 3 åren. Mitt råd är att inte gissa speciellt mycket om framtidens kursutveckling utan fokusera på det som upplevs som billigt här och nu tyvärr är det oerhört svårt att förutsäga att en aktie kommer att gå ner de kommande tre åren. En motverkande faktor är den faktorn att de flesta bolag tjänar allt mer pengar över tiden. Tänk också på det faktumet att i händelse av en generellt dålig aktiemarknad så tenderar ofta billiga aktier att bli ännu billigare av detta kan många dra fel analys av att man själv har köpt för dyrt vilket det på några års sikt inte visat sig.

Det viktigaste rådet är att återinvestering av utdelningar alltid bör ske i aktier där du ser en bra avkastningspotential och det är mycket viktigare att köpa vid rätt tillfälle än att köpa vid en viss förutbestämd tidpunkt.

1 kommentar:

  1. Tack för ditt utförliga svar! Jag uppskattar det verkligen!

    På min blog har jag lagt ut ett svar fördelat på två poster, ett och två.

    SvaraRadera

MediaCreeper