torsdag 4 oktober 2007

Så här kan man också tjäna pengar på aktier
Marknaden för nyemissioner har de sista åren varit mycket bra. Allt från stora till små företag söker nu kapital från allmänheten för att antingen starta en ny verksamhet eller eller som riskkapitalföretag göra exit.

Härom dagen snubblade jag över ett prospekt från en grannby där jag har haft min uppväxt med en intressant företagsidé.

Så här kan det gå till att tjäna pengar på en nyemission:

-Fundera ut en bra affärsidé med några vänner över en öl eller två, gärna någon som bygger på realvärdesförändringar och främst en form av passivt ägande t.ex. fastigheter, skog eller jordbruksmark (i detta fall jordbruksmark i Rumänien).
-Ta kontakter med förmedelare av sådana tillgångar och sätt in dig i verksamheten.
-Se till att skaffa mäklarkontakter för att kunna köpa realtillgången.
-Starta bolaget (i detta fall i början av augusti 2007)
- Sätt ett snyggt namn på bolaget gärna något som direkt kan förväxlas med andra bolag som är på väg mot börsnotering. I detta fall Black Earth East kontra Vostok Naftas och Kinnevik bolag Black Earth Farming.
-Starta ett aktiebolag med minsta insatsen 100 000kr fördela aktiekapitalet efter de egna insatserna i detta fall 65% för 65kkr, 25% för 25 kkr och 10% för 10kkr.
-Använd de egna pengarna till att ta fram ett "prospekt" och reklam på internetsidor som tillhandahåller information om nyemssioner. Inkludera inte sådana bagateller som en balansräkning i prospektet.
- När du genomför kapitalanskaffning för investeringen vänd dig då inte till en bank eller riskkapitalist när genomför istället en nyemssion till allmänheten där du låter allmänheten betala 20ggr högre pris än vad du själv har haft för insats. dvs varje krona som du satsat blir i en substansvärdeberäkning värd ung. 19,50kr (det minskar ju din risk...). Hypotestiskt skulle ni kunna likvidera bolaget direkt och tjäna en hacka.
-Använd en del pengarna till att köpa realtillgången i detta fall någon/några åkrar i Rumänien, försök att arrendera bort åkern direkt så du får några intäkter.
-Börja arbeta i bolaget någon dag då och då (kan med fördel vara extraknäck till ordinarie arbete) de dagar ni arbetar tar man givetvis ut en lön, resor, traktamenten så att ni får tillbaka satsade pengar och lite till.
-Se till att ni inrättar en kontorsplats i den egna bostaden också så att ni också kan ta ut hyra av bolaget.

Summa summarum blir satsningen bra så tjänar ni drygt 30% av all vinst mot en insats på 1,2% av bolagets kapital och skulle investeringen inte bli lyckad så har man i alal all fått ut några hundratusen för besväret även om bolaget går i konkurs...

Nej teckna inte aktier i Black Earth East det är i alla fall mitt råd. Men det är säkert en bra affärsidé med liknande projekt. Affärsidén är säkert spännande men detta är en emission på tvivelaktiga villkor.
Länk till erbjudandet
Företagets hemsida

12 kommentarer:

 1. Riktigt bra granskning!

  Grabbarna har redan fått in fyra miljoner kronor...

  Det behöver inte vara skumt, men det finns onekligen en hel del oseriositet i projektet som gör att hugade investerare bör se sig för ordentligt.

  SvaraRadera
 2. Behöver inte ens börja jobba i bolaget för att få tillbaka pengarna eftersom de 5% av emissionslikviden mer än väl räcker för att täcka kostnaden för annonseringen. Sedan så har man ju redan gjort upp med sitt egna bolag Tectona Capital om att de ska hjälpa till med framtida kapitalanskaffning så man kan få in lite pengar där också.

  Kolla gärna på Asken Förvaltning som också vill ha lite av våra pengar. Där har man verksamhet som drivits länge men inte heller där anser man att investerare bör få ta del av någon form av redovisning...

  SvaraRadera
 3. Hihi, bra manual där. Om jag blir fattig och desperat någon gång kanske jag provar.

  SvaraRadera
 4. Bra!

  Jag kom till samma slutsats. Men du uttrycker det väldigt mycket bättre!

  Hyperboré

  SvaraRadera
 5. Det har kommit till min kännedom att det florerar rykten beträffande Black Earth East på denna blogg. Vanligtvis rör jag mig inte alls på denna typ av sidor då jag helt fokuserar på vår egen verksamhet. Jag känner mig dock tvungen att bemöta de oklarheter som verkar råda kring vårt bolag. Signaturen Cristoffer har en del poänger beträffande Black Earth East AB men drar tyvärr en hel del förhastade slutsatser som önskar en del övrigt att önska. Dessa slutsatser är tyvärr så många att det är svårt att veta var man ska börja. Jag kommer i vart fall bemöta de jag kommer ihåg. Vi involverade har hittills lagt ner över 1 000 timmar på projektet under snart 1,5 år och har hittills plockat ut 40 000 sek brutto i ersättning i form av traktamenten och fakturering etc.

  Till att börja med har bolagets ledning en stor erfarenhet av förvärv av mark i det vi idag kallar forna Östeuropa. Undertecknad har genomfört ca 50 fastighetsförvärv, främst i Lettland för ett andra bolags räkning. Marknadsvärdet har på dessa fastigheter ökat från 2001 och framåt med allt mellan 100 % till 1 200 %. Detta är höga siffror och ett resultat i det högre intervallet är inte att tänka på när det gäller Black Earth East av flera orsaker. Bland annat är Rumänien redan från början en mer mogen marknad än vad Baltikum var när det begav sig. En annan anledning är att jordbrukets potential i Rumänien är globalt känd vilket gör att arealerna redan från början handlas på en högre nivå. Vår samlade bedömning är, om du inte redan läst detta, att potentialen lågt räknat är en uppgång om ca 3 gånger under de kommande fem åren. Black Earth Farming, som ägs av bl.a. Kinnevik och Vostoknafta tror förövrigt att marken i Ryssland kommer vara värd mellan 8-10 000 USD om ett par år (VD Per Brillioth). Jag personligen tror att det är att sikta lite väl högt eftersom man idag inte ens har lagfart på marken men å andra sidan hoppas jag att han får rätt eftersom samma mark i EU borde vara värd en halv gånger mer som riskpremie (i Rumänien erhålls full lagfart som står under EUs grundlagar). Detta skulle i sådant fall innebära att priset på den rumänska marken skulle nå en nivå om minst 12 000 usd inom 2 år = ca 78 000 SEK. Som jag sagt tidigare tror jag att nivåer kring 60 000 SEK om 5 år är mer realistiskt. Rumänien har allt som Ryssland saknar, stabilitet, geografiska förutsättningar, EU- medlemskap etc.

  Bolaget är som du säger nystartat. Augusti 2007 är fel, februari 2007 är rätt, förmodligen har du sökt på datum för beviljande av F-skatt vilket bolaget ansökte om och erhöll i augusti. Ingen har ännu uppburit lön från bolaget. Däremot har undertecknad som enda individ kvitterat ut 1 650 SEK för 5 dagars traktamente i Rumänien (5 dagar av ca 30).

  Att bolagets namn är likt ett annat har du en poäng i och det är lite olyckligt. Detta är dock så som ni försöker påskina ingen uttänkt strategi. Vi jobbar inom segmentet svartjordar i östra Europa och där av namnet. En äldre dam är den ende som förväxlat oss med annat bolag där jag personligen förklarade att vår emission inte är den samma som det större bolagets förestående. Vi är inte intresserade av andra investerare än de som tror på idén. Något annat är uteslutet.

  På punkten att ”Starta ett aktiebolag med minsta insatsen 100 000kr fördela aktiekapitalet efter de egna insatserna i detta fall 65% för 65kkr, 25% för 25 kkr och 10% för 10kkr har du helt rätt Cristoffer. Förutom att kronor och ören kanske inte fördelades så som du tror. Jag som inte är invigd undrar vad detta är för fel? Det verkar ju som att bloggen är din och den gör ju reklam för aktiebolag med AK om 5 000 SEK. Jag säger inte att det är fel även om vi aldrig skulle starta ett bolag med 5000 sek. 5000 eller 5 milj sek, allting beror på hur seriös man är i sin utövning, eller hur?

  Bland de som på marknaden kan vara behjälpliga med kapitalanskaffning i det lägre skiktet återfinns ersättningsnivåer om 8-20 %, flera med en fast summa om 150- 300 000 SEK. Ingen av dessa attraherade oss i detta läge varför vi utnyttjat befintligt register i Tectona Capital AB till en kostnad av 5 % utan fasta avgifter. DVS betydligt lägre än någon annan på marknaden, allt för att så mycket av kapitalet skall oavkortat gå till substansvärden i form av åkermark. Vi har dessutom redan planer för nästa emission vilket ytterliggare späder grundarnas andel och framför allt kommer vi att själva teckna aktier om minst 450 000 sek i denna emission därför att vi anser att det är en attraktiv nivå.
  Att vi tar en stor del av bolaget är sant. Men eftersom vi håller stenhårt i kostnader och budgeterat för bruttolön, (inkl Soc.avgifter om 150 000 kr) samt har stort know how anser vi att andelarna är balanserade.

  Som sagt tidigare är det inte mycket att bemöta men beträffande kontor i egna bostaden har du än en gång rätt. Ja, det är i min villa där även min fru och två döttrar bor, 1 och 3 år gamla. Förhoppningsvis skulle en riktig blåsare lämna sin familj och hem utanför. Bolaget har tillträde till nya lokaler i Kungsbacka under november månad och fram till des har bolaget och dess ägare sparat ca 30 000 kr på den rådande adressen (vilket är ytterliggare 1,5 hektar mark) eftersom jag upplåter denna lokal gratis. Någon annan tanke har aldrig varit intressant.

  Vidare så diskuterar du balansräkningen. Detta är självklart en viktig faktor för investerare men eftersom du skriver att bolaget grundats i augusti så undrar jag hur intressant denna faktor är? Nu är ju läget sådant att bolaget är ett uns lite äldre och därmed kan jag bekräfta att bolaget har just nu ca 55 000 Sek i kassan och är ej belånat och utan förpliktelser. En redovisning är av denna anledning inte heller särskilt intressant.

  Om du eller annan vill veta mer är ni välkomna att maila ert intresse till info@blackeartheast.se . Trots tongångarna hyser jag en positiv attityd till Cristoffer och övriga samt inbjuder till dialog.

  PS. Christoffer som bor så nära mig är välkommen hem till mig, även om kontoret har hunnit flytta innan dess. DS.

  PS.2. Just nu 5 miljoner i rest kapital DS. 2

  Välkomna!

  Henrik Cedergren,
  Black Earth East AB

  SvaraRadera
 6. Det verkar ju onekligen seriöst med tanke på deras glädje över att Novus Finans är intresserade av dem. Googla dem så dränks man i artiklar om skattebrott, bedrägerier, skojarnas marknad osv. "Varje investering föregås av en noggrann analys säger bolaget." ang. Novus Finans. Det är ju bra att de gör en due diligence på er men det skulle ju inte skada om ni gjorde det på dem heller.

  Novus Finans, tidigare Ellenbogen Kapital, har specialiserat sig på att sälja aktier i nya företag som vill bli börsnoterade. Novus Finans har som mål att självt bli noterat under 2008.
  Ellenbogen Kapitals grundare, Jonas och Mikael Ekeblom, dömdes i november till två års fängelse och fem års näringsförbud för bokföringsbrott och grovt skattebrott.

  SvaraRadera
 7. Jag har själv investerat i Black Earth East AB. Har lärt känna Henrik Cedergren och har stort förtroende för honom. Han har även en god kompetens för Jord - skog och stor arbetskapacitet. Givetvis är riskerna större med nystartade små bolag men även större chanser till vinst om man kommer in tidigt.
  Jag har även investerat i jord i Ryssland men mycket större risk där förnuvarande men givetvis mycket lägre priser. Rumänien och Black Earth är en mycket bra medelväg enligt mej.

  MVH Lars D.

  SvaraRadera
 8. Hursomhelst så var din manual riktigt bra.

  SvaraRadera
 9. Skönt att såna här bloggar finns så man inte blir blåst av giriga dumburkar. Funderade över en eventuell investering men fick en känsla att det var nåt lurt med bolaget. Som tur var googlade jag och hittade hit så nu är jag inte sugen på att ta investeringen längre.

  För övrigt tycker jag det luktar illa kring kommentaren av Lars D. Det känns onekligen som en representant från själva Black Earth East har lagt in det inlägget...

  SvaraRadera
 10. Ellenbogen Kapital AB & Novus Finans är inte samma bolag överhuvud taget.

  SvaraRadera
 11. Ellenbogen Kapitals tidigare ägare har fått resningsansokan beviljad i Europa domstolen. Enligt EU lag sa ar de domda oskyldigt. Sverige har vagrat anpassa sig efter EUs lagar gallande skatt. Det blir ett stort skadestand som de kan kvittera ut.

  SvaraRadera
 12. Jag lyckades få en kredit mellan privata sir. Diego Zumerle, förhållandena är bra såväl som återbetalningsläget. Det är verkligen allvarligt att räntan är 3%. Om du också behöver en kredit på 20000 kr upp till 120.000.000 kr, här är hans e-postadress: diegozumerle71@gmail.com  Jag lyckades få en kredit mellan privata sir. Diego Zumerle, förhållandena är bra såväl som återbetalningsläget. Det är verkligen allvarligt att räntan är 3%. Om du också behöver en kredit på 20000 kr upp till 120.000.000 kr, här är hans e-postadress: diegozumerle71@gmail.com  Jag lyckades få en kredit mellan privata sir. Diego Zumerle, förhållandena är bra såväl som återbetalningsläget. Det är verkligen allvarligt att räntan är 3%. Om du också behöver en kredit på 20000 kr upp till 120.000.000 kr, här är hans e-postadress: diegozumerle71@gmail.com

  SvaraRadera

MediaCreeper