onsdag 24 oktober 2007

Köpa eller sälja?


En intressant aspekt att diskutera är hur aktiv man som aktiesparare bör vara för att få en långsiktigt god avkastning. Vissa individer förspåkar att man skall vara aktiv och kanske lite mer kortsiktig och vissa indvider förespåkar att man skall ha ett långsiktigt perspektiv på sina placeringar det finns tom dom som förespråkar att aktier aldrig skall säljas.

Egentligen finns det tre sätt att förhålla sig till finansiella tillgångar (låt vara obligationer, realtillgångar eller aktier) Det ena är en fundamental inställning dvs man köper saker som man uppfattar som för billiga och sedan säljer man tillgångar som man uppfattar som för dyra dyra. Det andra sättet är att följa trender dvs en vinnare förblir en vinnare. Detta synsätt används mest inom teknisk analys där starka aktier köps och när sedan trenden bryts och aktierna går ned då säljer man sina aktier. Det tredje sättet att förhålla sig till investeringar är att köpa indexfonder dvs man tror sig inte kunna skapa någon överavkastning dvs man köper oavsett om saker är dyra eller billiga och man bryr sig inte om situationen idag.

Själv är jag helt och fullt fundamentalt inriktad dvs jag skulle inte investera i en indexfond då nackdelen med alla indexfonder är att dyra aktier är överviktade och tvärt om samt det faktum att börsens största bolag väger tyngt oavsett hur väl investeringsvärt detta bolag är. Jag är heller inte intresserad av teknisk analys. För mig återstår såldes att göra köp i vad som är billigt och sälja det är dyrt. Vad som sedan är dyrt och billigt är givetivis en fråga för sig. Mitt råd i allmänhet när det gäller värdering är att det är bättre att hitta ett fantastisk bolag hyffsat billigt än ett hyffsat bra bolag fantastiskt billigt. Mer om detta kommer säkert skrivas i kommande inlägg. Detta inlägget som som bekant handla som hur aktiv man skulle vara med köp och försäljningarna.

På tidningen privata affärers nätforum hittade jag följande mycket sunda inställning till denna fråga skriven av skribenten Solnamannen som förövrigt också har en mycket välskriven blogg

Man ska inte fortsätta äga en aktie (eller aktiefond) som man inte skulle kunna tänka sig att köpa till dess aktuella kurs (utan hänsyn till dess vikt i portföljen). Tycker du att något är för billigt, köp det. Tycker du något är för dyrt, sälj det. Om du inte vet hur du ska ta ställning till om något är dyrt eller billigt - köp inte alls.

Detta låter ju verkligen sunt och rimmar helt mot Benjamin Grahams fundamentala inriktning på aktieinvesteringar som jag skrev om i tidigare blogginlägg.

Tidsaspekten beaktas inte utan öppnar såväl för aktieägande under såväl kort som lång sikt om värderingsmåttet (priset) förändras från billigt till dyrt. Detta ställer stor krav på att kunna räkna på vad som är dyrt och vad som är billigt. Forskning talar ju dessutom om att ju mer aktiva aktiespare är i sitt ägande desto sämre avkastning får man och de med högst avkastning är de som istort ett är passiva men som köpt aktie i rätt bolag.

Jag tror alla individer som ägt aktier under längre tid i både uppgångar och nedgångar har upplevt problem med värderingen av bolag. Ibland har man tyckt att en aktie är snorbillig för att sedan det kommande åren bli ännu billigare likaså tror jag man har upplevt att den dyr aktie blir ännu dyrare. För två år sedan träffade jag en mycket duktig investerare som sa att Broströms ja det är börsens bästa investering då det fanns en fantastik bra historik av växande vinster, låg värdering, bra aktieutdelning osv. Som sagt har kursen de sista två åren minskat ganska kraftigt samtidigt som börsen gått upp betänkligt. Problemet var att historien framåt inte var lika bra som historien. Samma sak med en aktie som jag själv ägde som hade bra utveckling några år fram till år 2003 då aktien gick att köpa för p/e 10 med hög direktavkastning. Problemet sen var att lönsamheten sjunk strukturellet och vinsterna mer än halverades. En bilig aktie blev såldes dyr...eller i alla fall upplvedes så

Denna risk av temporär felvärdering gäller såväl professionella analytiker, proffsinvesterare och vi vanliga medemåttor. Viss indivder kanske är duktiga och vissa individer är mindre duktiga men jag tror att med handen på hjärtat att ingen människa kan med 100% säkerhet säg att kursen på en aktie inte kan sjunka 30% från nuvarande nivå och kommer kanske istället stiga med 100% de kommande 3 åren.
Vem kunde i början av år 2000 tro att Ericsson då ett av världens 20 störst företag några år senasre skulle vara på ruinens brant och aktien kunde gå att köpa för några kronor? Vem kunde så sent som år 2002 tro att storföretaget ABB bara några år senare mångdubblat sin kurs? Vem hade kunnat tro att SEB, en av sveriges största banker bara 15 år efter finanskrisen skulle kunna ge lika mycket i årlig aktieutdelning som priset på aktien var 1992? Vem hade kunnat tro att ett tråkigt och trist företag som Ratos med medioker avkastning egentligen från 50-talet fram till år 2002 sedan kunde gå upp 10-dubbelt till idag?---I stort sett ingen!

Däremot är det min fulla övertygelse att man kan avgöra om ett företag är billigt eller dyrt problemet är att man inte kan avgöra hur dyrt respektive billigt bolaget är. Detta behöver inte utgöra någon risk enligt mig om man är långsiktig. Speciellt inte om vi lyssnar på ett citat av Warren Buffet.

I think I can know if a woman is old enough to vote without knowing her age. So I think I can know if a company is cheap enough to buy with out knowing the precise value of it.

Dvs om man lär sig värdera vad som är billigt och vad som är dyrt är sannolikheten mycket stor att du får en långisktigt god avkastning men du måste vara beredd att företaget du köper aktier i kan bli ännu billigare men på lång sikt kommer värdet på företaget avspegla sig i dess pris. Ett ännu större problem uppkommer i att värdera om ett företag är allt för dyrt och bör säljas. Enligt mig mycket svårare än att avgöra om ett företag kan anses som billigt. Ett gott råd är att att om ett företag har haft en mycket bra utveckling under några år samtidigt som företaget ständigt har värderas upp mer än vinst och försäljningsutvecklingen, lönsamheten är på rekordnivå, analytiker öser beröm över bolaget och priset på aktien i relation till försäljningen är mycket hög. Ja d är risken stor att framtiden inte blir som historien.

Min åsiktigt är däremot att den bästa innehavs tiden för ett fantastiskt företag är för alltid. För hittar du ett företag som har exceptionära egenskaper och behåller detta företag under lång tid vad som än händer och hur företaget värderas så kommer avkastningen bli mycket bra. Tänk t.ex. på HM som rasade 50-60% mellan år 200-2002 men trots detta var man ändå en aktie som haft en av de bästa avkastningen under en 20 års period. Var det ett bra säljläge på HM aktien år 2000?

Nej häng inte läpp Warren Buffet(Bank of America) och Fredrik Lundberg(Husqvarna). Även om ni ligger med ganska stora förluster idag på dessa placeringar så kommer aktier som dessa säkert få en god avkastning om ni har en långsiktig ägarhorisont och återinvesterar utdelningar i fler aktier.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper