tisdag 22 juni 2010

Industrivärden anno juni 2010


Tidningen Börsveckan har enligt utsago rekommenderat att ett antal investmentbolag ät värda att sälja och andra värda att köpa såsom det alltid brukar vara. Huruvida råden är baserad på absolut (dvs plus i avkastning) eller relativt (dvs bättre/sämre än andra investmentbolag) har jag ingen aning om.

Ett av bolagen som Börsveckans läsare rekommenderas att sälja är Industrivärden så varför inte titta lite på hur det ser ut för industrivärden idag.

Industrivärden har idag ett substansvärde på omkring 49,7Mdr kronor eller mellan 128-129 kr per aktie om jag räknat någorlunda rätt. kursen på bolagets C-aktie är idag 92,5 och sammantaget handlas då industrivärdens aktie med en substansrabatt om ung. 28% mot det fulla substansvärdet. På inget sätt ovanligt utan det är nog inom rimlighetens gräns att aktien handlas med 10-40% rabatt mot substansvärdet.

Bolagets totala aktieportfölj är värd ung. 61,5Mdr idag. Nettoskulden ligger omkring 11,8Mdr och skuldsättningsgraden ligger således idag på cirkus 19,2% av tillgångarna. (som att som husägare ha lån på 20% av bostadens marknadsvärde). I Januari emitterade Industrivärden ett 5årigt konvertibellån på ung. 5Mdr som påverkar situationen idag. Emissionen av konvertibellånet medförde att Industrivärden fick gott om likvida medel i kassan. Någon miljard av dessa pengar är idag redan investerade men man kan nog anta att Nyrén har likvida medel på knappt 4Mdr så den finansiella rörelseförmågan är förhållandevis god även om nettoskulden är på 19,2%. Konvertibellånet löper på en ränta om 2,5% de kommande 5åren och det kan nog ses som synnerligen förmånligt. Konvertibellånet har en konverteringskurs på 116kr (i ev. nyemitterade C-aktier). Och till denna konverteringskurs krävs det att kursen på C-aktien stiger med 5% per år i genomsnitt de kommande 5 åren. I Händelse av konvertering tillförs bolaget ca. 5Mdr i eget kapital och skuldsättningsgraden går ner mot behagliga 10% (uppgången oräknat). En kraftig uppgång på aktierna de kommande 5 åren medför dock en ev. utspädning i substansvärdet för nuvarande aktieägare kontra konvertibelägarna. Men jag kan tänka mig att aktieägarna trots allt blir komfortabla med detta då kursen i så fall ändå går upp.

Industrivärden har det senaste året gjort stora köp i Volvo. Ganska nyligen löste man ut en option om att köpa volvoaktier för 63kr vilket var en mycket god affär då kursen idag är knappa 90. De stora köpen i Volvo (samt inte minst uppgången i denna aktie) har medfört att Industrivärdens tillgångsfördelning skiftat betydligt sista halvåret.

Största innehavet i Industrivärden är idag Sandvik med knappt 23% av aktieportföljen därpå följer Handelsbanken med 21% dvs 44% av bolagets exponering ligger mot dessa båda företag. Tredjestörsta inneha är nu Volvo om jag räknar rätt med 12% en storförändring beroende på tilläggsköp och kursuppgång. Sedan följer SCA med 11%, Ericsson med 10,5%, SSAB på 10% bland de största innehav. Resterande 12% av aktieportföljen består av Skanska 6% Indutrade 4%, Höganäs och Munters med ung. 1% varderas +/- några tiondelar och slutligen Hemtex som Industrivärden numera bokför som kortfristiga finansiell placering.

Industrivärden har genom att dela ut lite för lite i aktieutdelningar de senaste två åren byggt upp en liten skatteskuld i bolaget och det troliga är nog att Industrivärden nu ”kvittar ut” denna skuld genom att även nästa år dela ut 3kr per aktie även om den skattepliktiga utdelningen är lägre med knappt en krona. Så räkna med 3kr i utdelning nästa år, en direktavkastning på dryga 3% idag. Om man skall tro på tidningen Affärsvärlden och deras SME prognoser om de utdelningar som kommer till våren så kommer dessa att stiga i takt med att konjunkturen förbättras. Vid oförändrad aktieportfölj så skulle då Industrivärden våren 2011 få in 1,75Mdr i mottagna utdelningar och Industrivärden skulle då vid en egen utdelning på 3kr få ett överskott om ung. 0,6Mdr nästa vår och även om man har räntebetalningar omkring knappt 0,5Mdr och lite förvaltningskostnader (kort handel oräknat) så får man trots allt ett litet överskott vilket Industrivärden inte haft sedan länge.

De förväntade utdelningshöjningarna till nästa vår skvallrar också om att Industrivärdens utdelningar kan komma att öka till våren 2012 med minst en 50öring per aktie i alla fall (till 3,5kr) men detta är som bekant beskaffat med stor osäkerhet.

Business as usual. och Sverre är sig lik as usual också

13 kommentarer:

 1. hej har nyss börjat blogga på blogspot. undrar om man kan se någonstans hur många som är inne på ens sida?

  SvaraRadera
 2. google analytics kan du använda, eller det är vad jag har registrerat mig på.

  SvaraRadera
 3. Känner mig lite förvirrad vad det gäller rabatt på rabatt när ett bolag som Lundbergs äger industrivärlden. Om jag köper Lundberg har jag först 30% rabatt sedan 30% på dom 70% som är kvar av industrivärldens portfölj? Tex köper jag SHB över börsen betalar jag 200kr st. Köper jag genom Lundberg via Industrivärlden får jag först030% = 140kr sedan 30% på Lundberg = 98kr. Tänker jag rätt eller behöver jag tänka om?

  SvaraRadera
 4. Anonym> Med största sannolikhet så kommer rabatten att finnas kvar på Industrivärden (och Lundbergs), idag och "för alltid". Den enda "vinst" du gör är att du får en rabatt på dessa bolags utdelningar. Utdleningar är ju alltid.

  T.ex. Handelsbanken delar ut 8kr per aktie, kurs 200.

  Industrivärden tar emot 8kr.

  Nästa år betalar Industrivärden ut sin utdelning (som indirekt är lika med den utdelning man mottog året innan dvs samma kronor som rann in i Industrivärden rinner nu ut till Industrivärdens aktieägare). Detta ökar direktavkastningen.

  Sedan mottar Lundbergs Industrivärdens utdleningar som då har en något högre direktavkastning än industrivärdens portfölj (minus räntor och kostnader) å andra sidan ett år senare.

  Lundebrgs i sin tur (som inte är ett investmentbolag) har att välja på att behålla pengar eller dela ut.

  Dvs på lång sikt så får du en rabatt på utdelingar men inte något mer.

  SvaraRadera
 5. Lundberg kan som du säger välja på att dela ut eller köpa mer aktier i tex Industrivärlden. Men efter som all avkastning i längden måste komma från ökande vinster och värden i bolagen och inte av att vi köper och säljer aktier till varandra måste denna rabatt på rabatten vara värdefull för den som investerar på 10-20 års sikt.

  SvaraRadera
 6. Anonym>Absolut!
  I den teorin så gör en ständig 20% rabatt på en aktieportfölj/investmentbolag som utvecklas som index att totalavkastningen (återinvesterad utdelning) blir över tiden 1% bättre per år än index.

  och inte helt förvånande är även detta det långsiktiga resultatet för Industrivärden sedan bolagets bildande 1944, dvs index+1%.

  Så rabatten gör skillnad, men främst på lång sikt.

  SvaraRadera
 7. Lundbergs har å sin sida en portfölj väldigt olik index (fastigheter 50%) så här kan man säga att rabatten gör att Lundebrgs i alla fall kommer utvecklas bättre än sin portfölj av aktier.

  i teorin så skall ett bolag som handlas med stor rabatt gärna ha stora aktieutdelningar/återköp/inlösenprogram då ökar aktieägarnas totalavkastning (återinvetserade pengar) då utdleningar är fulla substansen och bolaget handlas till rabatt.

  Lundbergs har å sin sida mycket skral utdelning och återinvesterar istället. Det minskar totalavkastningen men Lundbergs kan å andra sidan bli ett större bolag. vissa kallar det maktambitioner andra kallar det klokt.

  SvaraRadera
 8. Cristoffer. Har du någon uppgift på hur många miljarder Lundberg har återinvesterat av vinsten dom sista 10 åren?

  Jag får det till att bolaget värderas till p/e 7 på 2010 års vinster.
  Tror du det kan vara en realistisk bedömning?

  SvaraRadera
 9. Vad blir då kontentan av detta? Är Industrivärden dyrt eller billigt?

  SvaraRadera
 10. Den lilla detaljen är upp till dig själv!

  SvaraRadera
 11. Nog är det väl märkligt att Börsveckan har säljråd på Industrivärden. Man får ett tiotal fina kvalitetsbolag till rabatterat pris. (Handelsbanken, Sandvik, SCA, SSAB, Skanska, Volvo mfl)

  Efter sin konvertibelemission har bolaget starka finansiella muskler. En god direkavkastning. Billiga förvaltningskostnader. Jag tror vi kan se fram emot många bra kommande delårsrapporter i Industrivärdens bolag.

  SvaraRadera
 12. Anonym>Lundbergs nettoinvesteringar (ökning av skulder oräknat) de senaste åren framgår av kassafllödesrapporterna i årsredovningarna. Brukar vara några hundra miljoner per år. Får ta och skriva ett inlägg om det

  Anonym> p/e talet på Lundbergs är inte speciellt relevant då det är så mycket realkapital i Lundbergs.

  om du vill räkna p/e talet så bör du beräkna för varje enskilt innehav och justera för Lundbergs fördelning av tillgångar. och dela upp Industrivärden efter deras tillgångar.

  p/e 7 är då för lågt då 50% av Lundbergs portfölj (fastigheterna+Hufv) är p/e tal omkring 18-20. Ev. värdeförändringar på fastigheter oräknat.

  Lundbergs redovisar i sin redovisning ett visst resultat men det är ganska svårt att översätta till verkligenheten då det ofta i det resulattet ingår reverseringar/nedskrivningar/rörelseresulattet i Holmen och Hufv mmm mmm. Så det gäller att läsa mellan raderna.

  Men det kanske största problemet i Lundbergs idag är Holmens dåliga lönsamhet. och den lönsamhet som finns bygger helt på att man har egen skog och egna energitillgångar.

  SvaraRadera
 13. Holmen är ett intressant kapitel. Har en del erfarenhet från sektorn. Jättebygget i Braviken må vara industriellt riktigt men kommer att vara en kvarnsten runt Holmens nacke i säkert 3-4 år. Mycket vinst över till aktieägarna lär det inte bli på ett tag. Den tävling vi ser nu mellan Södra och Holmen om marknadsandelar på råvarumarknaden i Götaland kommer sopa bort alla konkurenter i regionen, bara dom två stora kommer att bli kvar, Vi vet alla att holmen inte tar upp sin skog till mycket mer än 1/3 av verkligt värde, för att kunna visa en anständig avkastning, Detta gäller även energitillverkningen. Långsiktigt kommer det att finnas mycket stora värden i Holmen men undrar om inte kvartalskapitalismen kommer sänka priset på Holmens aktie och därmed även Lundberg till en trevlig nivå.

  SvaraRadera

MediaCreeper