onsdag 19 december 2007

SCA skriver upp och skriver ner


SCA har idag kommunicerat lite åtgärder som kommer genomföras som ett resultat av den strategi och verksamhetsöversyn som den nye Vdn Jan Johansson har inlett i SCA. Det är ömsom vin och vatten som aktieägarna får ta del av.

Uppskrivning
De allt högre virkespriserna som skapat lönsamhetsproblem i hela skogsindustrin de senaste åren har skapat en angenäm situation för landets alla skogsägare. SCA som är Europas största privata skogsägare har givetvis indirekt också dragit nytta av denna utveckling då man själva sitter på skogen samtidigt som man självklart också en är stor förbrukare av skogen (egen skog täcker ung. halva förbrukningen). De högre virkespriserna leder till att SCA ”tvingas” skriva upp sitt värde på skogen med hela 5,2Mdr men man behåller däremot kalkylräntan på 6,25% som skogen långsiktigt skall ge i avkastning (värdet på virkesuttaget är såldes räntan). I mina ögon är det ingen förvånande uppskrivning utan det nog en korrekt bedömning av uthålligt högre virkespriser och det är nog ganska klokt att behålla kalkylräntan även om skogsinnehav som idag säljs med större förväntningar av prisökningar på virke och därmed lägre avkastningskrav. Jag tycker SCA gör helt rätt som behåller skogen och man sitter här på en stor realförmögenhet i jämförelse med många konkurrenter. En tillgång som dessutom är till största delen inflationspositiv dvs där värdet kan tänkas öka om inflationen tar fart.

Uppskrivningen medför i praktiken att biologiska tillgångar ökar med 5,2Mdr i balansräkningen och även resultaträkningen i år får en extra engångsvinst på lika stor summa.

Tyvärr innehöll översyn inte bara en positiv resultateffekt utan i linje med de andra skogsbolagen tar SCA detta kvartal också nedskrivningar vilket i hela branschen börjar bli något av en tradition lika stark som att tomten kommer varje år. SCA gjorde t.ex. stora avskrivningar så sent som år 2005.

Nedskrivning
SCA nedskrivning berör denna gång tre olika områden Mjukpapper, förpackningar och skogsindustriprodukter. Jag uppfattar att nedskrivningarna har två syften dels är det kostnader som uppkommit i samband med det stora förvärvet av Proctor & Gamble mjukpappersverksamhet dvs inga direkt problem även om avskrivningen är så stor som 3,7 Mdr och en koncentration av produktionen betyder nedläggningar av fabriker. SCAs VD och styrelse bedömer idag att långsiktigt så skall man kunna hämta ut en hel del synergier i detta förvärv med så mycket som en extra miljard per i rörelseresultat på marginalpengar. Lägg därtill P&G nuvarande vinster så tycker i alla fall jag att det ser ut som SCA får bra avkastning på investerade pengar. Marknadsandelen på mjukpapper är nu upp mot en tredjedel av hela den europeiska marknaden. Man bekräftar också idag att man i år lyckas höja sina priser på dasspapper, näsdukar osv. men ung. 5%. Det är bättre än på många år.

Nedskrivningarna inom förpackningar och sågverk är desto tristare och här beror nedskrivningarna helt enkelt på att efterfrågan börjar vika och SCA måste precis som de andra konkurrenterna rätta munnen efter matsäcken. Inom förpackningsverksamheten handlar det om att avveckla 80 miljoner kvm wellpappproduktion och ca. en kvarts miljon ton papperskapacitet. Maskiner kommer försvinna och säljas och arbetare kommer sägas upp för att bättre svara mot efterfrågan. SCA uppskattning är att detta på sikt kommer leda till bättre lönsamhet och årliga besparingar på omkring 150 Mkr per år.

Även inom sågverken kommer det framöver bli neddragningar av personal och kapacitet för att bättre svara på en minskad efterfrågan. Det är givetvis tråkigt för de berörda men höjer förhoppningsvis SCAs uthålliga lönsamhet.

Nedskrivningar berör givetvis balansräkningen på pappret med totalt 4,9mdr (skogsuppskrivningen är på 5,2) men i reda pengar måste man ”bara” ut med 1,2mdr av dessa 4,9Mdr vilket kommer att försämra finansnettot något då skogsuppskrivningen inte ger några mer pengar på banken.

Summan av kardemumman av dessa upp och nedskrivningar blir att SCA nu är allt mer viktade mot konsumentprodukter som mjukpapper och personliga hygienprodukter. Det ser jag överlag som mycket positivt i rådande läge och är rätt väg att gå långsiktigt. Ett litet plus av nettot av upp och nedskrivningar är en något starkare balansräkning och ett litet extra plus i resultaträkningen i år men lite sämre finansnetto vid nästa år. Jag tippar att SCA har goda förutsättningar att höja aktieutdelningen med kanske en 50öring per aktie dvs en höjning med 12,5% vilket ger av direktavkastning på knappa 4% men är man en riktigt optimist som tidningen affärsvärlden så tror man att det blir en höjning med 1 kr per aktie dvs en höjning med 25% men så mycket tror inte jag det handlar om.

1 kommentar:

 1. Jobbar själv på ett utav SCA's största sågverk, och mycket riktigt så ska vi skära ner produktionen med ca 10% för nästa år.
  Detta innebar att 10 personer försvann.

  Men sågverket där jag jobbar har istället några månader senare förhandlat fram ett kontrakt om att vidareförädla våra egna produkter.
  Investeras nu ca 100 miljoner, och ca 20 tjänster. Detta lär räcka lång tid framöver.

  Ett alternativ till fortsatt lönsamhet inom sågverken iochmed minskad efterfrågan på sågat virke kan vara att själva vidareförädla. Öppnar möjligheten till nya marknader i sviktande konjuktur.

  För övrig tror jag att SCA kan bli en bra aktieplacering på lång sikt.

  SvaraRadera

MediaCreeper