tisdag 11 december 2007

Stora skogsdöden kommer allt närmare


De senaste veckorna har allt mer tecken dyka på att "stora skogsdöden rycker allt närmare". Stora Enso gör en nedskrvning på 1,3Mdr Euro och lägger ner pappersbruk som man tom vägrar sälja!, Norske Skog gör en stor nedskrivning och därtill stora produktionsneddragningar, Billerud överväger nu att lägga ner viss produktion, Rotteros får allt svårare att överhuvudtaget överleva, M-real blöder och gör storförluster, UPM kymmene vinsvarnar och får allt svårare att tjäna pengar och nu sist ut raden av besvikelser är Holmen som är det stabilaste bolaget av det ovannämnda men även Holmen tvingas skriva ner goodwill och lägga ner produktion. Inga muntra miner här inte...

Det vi börjar bevittna är nog en form av "skogsdöd" som börjar dra in över den nordiska pappersindustrin. Det finns givetvis en mängd förklaringar till varför detta kommer just nu. Konjukturavmattning, dollarförsvagning, dyr el, dyr ved osv. Men den enskilt viktigaste orsaken är enligt mig överutbud i relation till efterfrågan som funnits under de senaste 5-10 åren dvs helt enklet att det finns för mycket pappersindustri i relation till hur mycket papper och kartong det går åt.

Som alltid när det kommer strukturella nedgångar och stora nedläggningar för en sektor så kommer de bolag som inte lägger ner produktion medan konkurrenterna gör det samtidigt som man fortsätter att tjäna pengar stå än starkare den dagen det vänder och utbudet står i relation till efterfrågan därför ha de det senaste åren varit en form av "chicken race" där alla bolag gärna har sett att konkurrenterna har lagt ned produktion medan man själv inte vill göra detta. Det senaste årets allt sämre möjligheter för pappersbolaget har nu mer eller mindre tvingat fram åtgärder i de flesta bolag och nedläggningarna börjar nu komma allt tätare och jag tror det kommer bli än värre.

Vilka blir då de långsiktiga vinnarna på denna förmodade nedgång? Enligt mig finns det ett antal identifierabara framgångsfaktorer.
 • Attraktiva produkter, tex. hygienprodukter (blöjor, bindor..), vätskekartong, viss form av förpackningsindustri men också biprodukter som bioenergi. Tidningspapper, finpapper osv kommer få det mycket svårare.
 • En långsiktigt hållbar energisituation. Skogsindustri i olika former är och förblir energikrävande detta kräver att man antingen har en mycket effektiv produktion alt. egen energiprduktion och gärna en kombination av detta.
 • En långsiktigt hållbar åvaruförsörjning. Bolag som äger skog har lättare att klara av prishöjningar och detta fungerar som en skyddsmekanism.
 • Finansiell styrka och bra lönsamhet idag.
Så även om rubrikerna nu är svarta och trolitgvis kommer bli än värre så är den nu påbörjade "skogsdöden" bara av godo för de skogsföretag som kommer rida ut stormen på samma sätt som fastighetsbolagen och bankerna som klararde av fastighetskrisen blev vinnare, rederibolagen som klararde av rederikrisen, stålbolagen som klarade stålkrisen.....

2 kommentarer:

 1. SCA, med andra ord...

  SvaraRadera
 2. Även "lilla" Korsnäs kan jag tänka mig kan bli en långiktig vinnare. Ett bolag som istort sett aldrig gjort förlust och alltid tjänat pengar och har idag sin största del riktat mot vätskekartong (mjölkpaket etc).

  Lite skog, mycket energieffektivisering, stark huvudägare i Kinnevik (men man är hårt belånad), bra produkter. och mycket export till Asien.

  http://korsnas.se/templates/node2____1972.aspx

  SvaraRadera

MediaCreeper