tisdag 23 augusti 2011

Asset Allocation

Nä en ha lita penga i plånboka så ät ju ganska så brau um en sparer i lita olika tellgångar för i garderoba hemma så gör dum inga nötta. Först å allt, skau en absolut int sätta alla pennniga på den sytliga börsa för de vetju inge hur den nöckfulla sauka utveklas, de kan gau riktigt illavûlet um de vell se ella
 
Nej först ska en ha e lita slant på bånkboka för en vejju aldriger när en behöva lita penninga te och renovera baudrumma eller köpe nött fårastängsel äller um en blir alldeles leâbrûten å inte kan gå te jobbe’. E å annen gulltåcka kan en gärne ha i bånkfacke för en vettu aldrier när rössa kommer över gränsa å en behöver fly mä familja te norrbaggarna elle ta fram älgastudsna å skjutna ner’n dendäringa rössen, nej då kan'et va bra å plocka fram gulltåcka.
 
Faust um ett bler fred å lita inflationa kummer fram så ät ganska bra å ha i alle fall lita penga i åktier för då stige ju dera vensta å utdelninga så en få lita penga på de sätta. Fast um en ha åktier så ät bäst att en int´ lägga alla penga i samme åktie utan en ska sprida sina besparinga. Menst fem te ti åktier ä nog bästa å sprida de pengar en ha på börsa eller så taur en å köpa sånne där investmen…ä skit samme va de heter, men e kan osså ta rögg på de däringa rikepajkarna på börsa sum Wallenberga å han norrköpingapajken, va en nu heta. Å inga sketåktier i massa tråmsföretaginga, de skau en inte ha! Sen ska en la egentliga ha lite i bonnatillgånga i form av e skaug å en å an åker med lite pärer på så en få kompensationa när prisera bliir dyra i mataffärn å på brägårn. 
 
Men kanske ät änna bästa att först å allt betala å sina skulda lit så en inte behöva söva ouroligt um att inte få brö på boort hemma.  De geringa e par procenta i åkastning eller fåvauro å utgifta i alle fall.

Nej lite av vaer ska en nog ha, för då kan en va ganska gla åt i alla fall någating som går öpp när nåt anent går näjr.
 
Sen um en e lita åktiv i sina placeringa så kan en sälje å lita av de som stiger å köpa litt mer å den som sjungker men de bruka inte va så lycka um en prata om enbart åktier. nä där ska en satsa på de goda företaginga. Män nu tellaexempel när prisa på gulltacker steget öpp i hemmla så sälja en å lita sånt å köpa mer av det som gått näjr, sum åktier i år. För då behöver’n inte va lika aouroliger för att gulllpriset skau åka ner ejän å en behöva inte ligga för tongt i e tellgång sum gått opp. Himmla makkligt å göra sau estället faur å gessa hela tia um framida och måximera sina resker.

Nä en sa ta å plocka hem lita vinster då å då um vart annet, de et no de bästa. Fast en sa nog änna va lite långsiktier ändå, för de staure vinstena de får int’ på e da uten de tar flere år innan de växter te sig ordentliger så haull inte på å feppla söönder pörtfölja i töprahemma.

Så lita å vaert i portfölja käre bluggläser, de et no ett ganske bra raud å ge te er.

Men vektigas å allt är la att en försöka lev’  lit åckså för den seste svepninga ha inga fecker, å tida den ta snar slut sen legger en där i grava.

PS. Nu undrar du säkerligen varför jag skrev "bluggläser" och inte kanske mer korrekta "blåggläser" på Marbodialekt och detta beror på min Morfar, född 1924 och still going strong är Hallänning och säger "Blugg" och inte mer marbodialektala "Blågg". Morfar har förresten inte en dator men han går till biblioteket i Tvååker och läser min blogg vilket jag tycker är helt fantastiskt. Hej på dig Morfar om du läser detta!

12 kommentarer:

 1. Jag är ledsen, pallar inte läsa det här. Gör ett nytt försök imorgon :-)

  SvaraRadera
 2. Härlig läsning för en Falkenbergare som mig ;)

  SvaraRadera
 3. Fram för fler dialektala blogginlägg!!
  Själv håller jag mej te öschöttskan:
  Di ä helt oduglia dänna nere i Bryssel.

  SvaraRadera
 4. Som granne (västgöte) känner jag igen nästan allt,kul att läsa lite dialekt!

  SvaraRadera
 5. Som småländska. Trodde det var aktiestinsen först...

  SvaraRadera
 6. Jau söm ä en pajk frau Mark kunne begrepa allt sum de sto i blöggen tror jau. Riktiger sköj å läsa.

  SvaraRadera
 7. Jo, he va bra tips e henna.

  Hälsninga frå Norrlann!

  SvaraRadera
 8. Det vore intressant med en översättning.

  SvaraRadera
 9. Orginell tanke, tyvärr oläsligt utförande. Ämnet är ointressant men presentation är som alltid viktigt.

  SvaraRadera
 10. Verkar va en förståndiger kär morfarn, inga problem för en smålänning att hänga med i den dialekten

  mvh Hemmansägaren

  SvaraRadera
 11. Läste det med Birgers röst från Stefan och Krister :)

  SvaraRadera
 12. Jag lyckades få en kredit mellan privata sir. Diego Zumerle, förhållandena är bra såväl som återbetalningsläget. Det är verkligen allvarligt att räntan är 3%. Om du också behöver en kredit på 20000 kr upp till 120.000.000 kr, här är hans e-postadress: diegozumerle71@gmail.com  Jag lyckades få en kredit mellan privata sir. Diego Zumerle, förhållandena är bra såväl som återbetalningsläget. Det är verkligen allvarligt att räntan är 3%. Om du också behöver en kredit på 20000 kr upp till 120.000.000 kr, här är hans e-postadress: diegozumerle71@gmail.com  Jag lyckades få en kredit mellan privata sir. Diego Zumerle, förhållandena är bra såväl som återbetalningsläget. Det är verkligen allvarligt att räntan är 3%. Om du också behöver en kredit på 20000 kr upp till 120.000.000 kr, här är hans e-postadress: diegozumerle71@gmail.com

  SvaraRadera

MediaCreeper