lördag 10 november 2007

AssaAbloys tredje kvartalAssAbloy redovisade häromdagen sin senaste rapport för perioden juni till september i år. I mångt och mycket var utvecklingen mycket likartad deras andra kvartalsrappport. Företaget har idag en organisk tillväxt på ca. 7% per år plus genomfört några förvärv och därtill en viss marginalexpansion. I år har man jämfört med förra året en stor negativ omräkningseffekt på den fallande dollarn. I detta inlägg tänkt jag inte gå in speciellt mycket i sffror utan lite mer beskriva om hur verksamheten fungerar. Den osm vill läsa siffor mer i detalj hänvisas till bolagets rapport som finns tillgångling på deras hemsida.

Om vi tar den stora valutaförlusten som i år kommer uppgå till mer än en miljard kronor detta skvallar om att AssaAbloy är ett dollarkänsligt bolag precis som många andra verkstadsbolag på Stockholmsbörsen. Dollarexponeringen är däremot inte lika alvarlig som hos andra bolag av det skälet att produkterna som säljs i USA också tillverkas på andra sidan Atlanten och då har sina produktionskosnader där. Den svaga dollarn drabbar således inte bolagets marginaler utan blir bara en omräkräkningförlust då både produktionskostnader och försäljningsintänkter minskar.

Det är i stort sett så på alla geografiska marknader att produkterna som säljs där också tillverkas där. Varför är det så kan man ju tänka? Vore det inte bättre att köra ut all produktion till lågkostnadsländer som andra verkstadsbolag gör? Det vore givetvis ett alternativ men då måste man ta hänsyn till hur låsmarknaden fungerar.

Låsmarknaden och annan fysisk säkerhet som branddrörrar etc styrs väldigt mycket av lokala standarsdiserade krav. I Sverige har vi en viss typ av krav på hur bra ett lås skall vara och i USA och Japan finns helt andra krav och däremed också ganska olika produkter. Ett storföretag som AssaAbloy sitter dessutom med många stora viktiga patent som istort sett blivit standard. Detta gör att det är svårt att få stordriftsfördelar genom att slå samman tillverkningen. Vad som däremot är positivt för AssaAbloy är att det är synnerligen svårt för konkurrenter att börja tillverka lågprisprodukter. Expansion på låsmarknaden och annan fysisk säkerhetsmarknad måste helt enkelt ske via förvärv på nya geografiska områden. Detta ställer höga krav på ständigt effektiviseringsarbete då det inte är lätt att räkna hem samordningsvinster inom företaget mellan olika enheter.

Den monopolartade ställningen som AssaAbloy har på många marknader inom sin nisch skapar otroligt fina marginaler. AssaAbloys bruttomarginal ligger klart över 30% vilket knappast något annat verkstadsbolag kommer i närheten av om man studerar företagen på lång sikt. Räknar vi bort höga kostnader för försäljningskostnader, admidistration och FoU så hamnar rörelsemarginalen på ca. 17% också det en synnerligen respektabel siffra ändå. Med tanke på den spridda produktionen och massviss med olika stadarder och produktionsanläggningar och FoU mm. Så är en framångsfaktor att man ständigt jobbar med stor effektivitet. Glädjande läste jag i rapporten att man nu skall initera ett program för hållbar utveckling i syfte att förbättra både i miljö situationen men självfallet också spara pengar. Man skall bla. jobba med energieffektivisering och förbättrad kemikaliehanering. Sånt tycker jag om att läsa i rapporterna.

Med tanke på att mycket verksamheten är belägen i västvärlden binder AssaAbloy enligt mig ganska stor tillgångar i balansräkningen. Detta i kombination med en ganska stor förvärvad goodwillpost som är naturlig med tanke på att expansionen i mångt och mycket måste byggas på förvärv. Bindningen av kapital en sådär avkastning på eget kapital där målsättningen är 20% i avasktning på eget kapital över tiden

Den kommande kvartalsrapporten är ganska intressant då man kommer konsolidera två intressanta förvärv. Sydkoreanska bolagen iRevo som är marknadsledande i Asien på mycket högteknologiska lås (elektromagnetiska lås) och det kinesiska bolaget Baodean som är störst i Kina på lås. Konsolideringen kommer inte har någon större ffekt för år 2007 och troligtvis bromsas vinsten per aktie lite. Förhoppingsvis medför detta att den organiska tillväxten ökar en del till kommande år med bibehållna marginaler. Lite anmärningsvärt är det att man bara ar lyckats att köpa drygt 50% av iRevo (som är börsnoterat) samt 70% av Baodean där de gamla ägarna behåller 30%. Bokföringsmässigt har det ingen skillanden då resultaten ändå konsolideras i räkenskaperna.

Hur konjunkturkänsligt kan man då se AssaAbloy vara? Konjunkturkänsligt är man inget snack om saken men ändå förhållandevis stabil är min uppfattning. Sedan bolaget bildades fram till idag har den organiska tillväxten pendlat mellan 0% och 8%. Det finns inget år med negativ organisk tillväxt. Ung 1/3 av försäljningen är kopplat till nybyggnationer dvs nya sjukhus, nya köpcentrum, hotell och dörrar i hus. Den kommersiella delen står för den allra största biten. Resterande 2/3 delar av omsätntingen står för eftermarkanden och uppdateringar. Här går trenden mot att det blir allt mer avacerade produkter vilket skapar bättre marginaler förhoppningsvis. KOnjunkurkänsligt men hyffsat stabilt är min mening.

Med tanke på utvecklingen hitills i år gått förhållandevis bra är det nog troligt att anta att utdelningen höjs en smula även om Assa av tradition varit ganska snåla med utdelning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper