måndag 5 november 2007

Kvicktänka tankar om SSAB 3 kvartal


Ett inlägg som skrivs på 2 minuter, ni får ursäkta den tveksamma kvaliten.

SSAB är ett av företagen som i förra veckan avlämnade en rapport som inte mottogs speciellt positivt på marknaden.

Kortfattat kan man beskriva rapporten i olika delar. "Gamla SSAB" gör sitt bästa kvartal i historien och uppvisar så väl kraftigt ökande vinst, bra försäljning och bra kassaflöde. Det är trevligt att se att spetsprodukterna ständigt ökar som andel av försäljningen samtidigt som investeringarna som SSAB nu genomfört har medfört det positiva att volymen på produktionen nu kan öka. Dvs glada dagar i Sverige ännu.

Problemet och orsaken till varför rapporten mottgs lite negativt för SSAB ligger på andra sidan Atlanten inom det nyförvärvade kanadensiska bolaget IPSCO där nu försäljningen börjar svikta samtidigt marginellt samtidigt som SSAB idag tvingas till att ta stora avskrivningar som förhoppningvis är av engångskaraktär. Att analytikerkåren missat engångsavskrivningen i IPSCO prospektet är synnerligen anmärkningsvärt. Andra genomförda stora förvärv av svenska industribolag i Nordamerika kan ju ge lite obehagliga rysningar så att säga.....på tal om avskrivningar. Förhoppningvis kan SSAB vara ett undantag.

En del av IPSCOs problemområden idag förutom då dollarfallet som drabbar all verksamhet i USA verkar vara inom rördivisonen som är ett helt nytt område för SSAB. Vilket är lite illavarslande enlig mig. Någon fara på taket är det dock ännu inte och lönsamheten och rörelsemarginalerna är idag ännu på bra nivåer och IPSCO tjänar idag tillräckligt med pengar för att med lätthet täcka finansieringskostnaden för örvärven gånger två.

Styrelsen i SSAB har kommunicerat att Rördivisionen skall vara under särskilt startegiskt övervägande och min förhoppning är att man kommer fram till att sälja rördelen och istället fokusera helt på de kylda platta stålen inom IPSCO vilken är ett prioriterat segment inom SSAB där man ännu innan förvärvet av IPSCO är världsledande. Vad Rören skulle tänkas kunna vara värda inte en anning, kanske 20 Mdr? Pengar som med fördel skulle kunna användas till amortering.

SSAB har nu en mycket hög skuldsättning även om lånet till viss del är hedgat genom att det är utställt i USD så har helt klart har de finansiella riskerna i SSAB. Kort sagt ett ganska osäkert läge och jag avstår från att ha någon speciell uppfattning om aktien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper