måndag 12 november 2007

Hur illa är det ställt med säkerhetsjätten?


Securitas är ett bolag som utvecklats riktigt dåligt de sista åren på börsen. Inte minst senaste halvåret har kursen utvecklats ordentligt kasst och aktien kostar idag runt 80kr vilket ung är knappa hälften av vad bolaget har som omsättning per aktie. Några Securitasaktier har jag aldrig ägt och någon shoppingrunda på sådana aktier står jag heller inte inför men anser att Securitas är ett intressant bolag att följa då man står i en intressant utvecklingsfas och jag tror man kan lära sig en hel del nyttiga erfarenheter av att följa bolaget. Securitas kan mycket väl på lång sikt visa sig billigt sett till dagens prisnivå om man får ordning på de problem som idag finns i bolaget.

Studerar man däremot Securitas på lång (20 år) så är det en framgångssaga utan dess like. Bolaget har växt så det knakar både organiskt och via mängder av förvärv och man har ständigt arbetat med specialisering som en viktig punkt i bolagets utveckling. När något bolag har utvecklats starkt och har förmågan att stå på egna ben har man knoppat av företaget från modern Securitas. Det började med låsbolaget AssaAbloy och sedan har man knoppat av Telelarm, Attendo, Securitas Systems och Securitas Direct (som nu är under uppköp). I företaget har också inte minst många framgångsrika ledare fostrats. Individer som Melker Schörling och Carl-Henrik Svanberg för att nämna några. Företaget är en av enbart tre nya bolag som lyckats ta sig in på listan över 20 Sveriges största företag sett till omsättningen de sista tio åren. Någon bloggläsare kanske kan lista ut dom andra två?

Securitas av idag består av den ursprungliga kärnverksamheten, Bevakning och man finns främst representerade i Nordamerika och Europa. Utöver bevakningen finns det också ett kontanthanteringsföretag vid namn Loomis inom Securitas famn. Från början var det tänkt att Securitas skulle sälja Loomis men efter diverse tveksamheter i bolaget fick den försäljningsprocessen ställas in. Styrelsen beslutade då att Loomis skulle delas ut till aktieägarna under år 2006. De "eviga" problemen inom Loomis har ideligen försenat utdelningen till aktieägarna och senaste budet är att bolaget skall delas ut under år 2008. Den som lever får se. Kanske är inte sista ordet sagt ännu.

Securitas är ett renodlat tjänsteföretag vilket får till följd att man inte binder speciellt mycket kapital i balansräkningen och därigenom inte har några större investeringsbehov för en organisk tillväxt. Däremot har man stora rörliga personalkostnader då bevakning är en personalintensiv verksamhet. Den övergripande målsättningen är dock att avkastningen på eget kapital skall uppnå till 20% per år. Eget kapital per aktie uppgår idag till knappt 25 kronor per aktie vilket skulle medföra om Securitas skulle uppfylla sin målsättning att uthållig vinst till dagens situation skulle vara 5 kr per aktie och ett p/e tal på 16. Men tanke på att Securitas också har en skuldportfölj på 10,8Mr ser tillgångarna och balansräkningen lite klena ut och skuldsättninggraden är på 1,21.

Securitas har ett antal stora problem idag som inte går att negligera för en potentiell investerare i bolaget. Det allvarligaste är inte enligt mig problemen i Loomis vilka kanske är mest omtalade i affärspressen idag utan det faktum att bevakningstjänster de senaste åren haft en strukturell nedgång i marginaler. Från att ha varit en bra tillväxtbransch med bra marginaler och synnerligen god avkastningen på eget kapital så har man de senaste åren förändrats till en lågmarginalbransch med tuff priskonkurrens och en tillväxt mer i linje med allmänna ekonomiska utvecklingen. Studerar man däremot säkerhetstjänster ur ett globalt perspektiv så kvarstår säkerhetsbranschen i näst intill alla dess former som en global megatrend där tillväxten i bättre takt än global BNP kan fortsätta många år till.

Bevakningsbranschen har som sagt präglats av prispress där bevakningsföretagen har krigat med varandra att erbjuda vakter till den lägsta kostnaden per timme för kunden. Ett uppenbart problem är att bevakningsföretag idag inte klarar av att ta betalt för prestation av sina kunder. Kunderna har inte sett skillnaden på att köpa vakter ifrån det ena eller andra bolaget utan har valt det lägsta priset för att exempelvis har en vakt stationerad i en entré x antal timmar per dygn. Egentligen är ju detta förhållandevis ovanligt som tjänsteföretag. Om man exempelvis skulle se till IT-konsulter och avlöna alla IT konsulter med samma pris vore detta synnerligen korkat och en framgångsrik It konsultbyrå skaffar sig givetvis de bästa konsulterna och inte de billigaste. Securitas har ett bättre läge när det gäller mer rörlig bevakning där det är lättare att få bättare lönsamhet.

För att lyckas strukturellt öka marginalerna måste prissättningen gentemot Securitas kunder förändras år prestationshållet då det enligt mig inte är troligt att kontraktspriserna per timme för standardtjänster inte kommer kunna gå att höja mer procentuellt än löneutvecklingen på Securitas säkerhetsvakter. Detta är verkligen ingen lätt uppgift för nye VDn Alf Göransson som i alla fall förhoppningsvis lär försöka med detta konststycke. Han var uppenbart framgångsrik på NCC med att strukturellt höja lönsamheten och marginalerna och lyckas han på samma sätt på Securitas lär han få hjältestatus. Ett troligt scenarie är att Securitas vill förhandla kommande kontrakt till allt mer rörlig bevakning det vore i alal fall önskvärt.

Ett annat problem för Securitas idag är avsaknaden av marknadsandelar på utpräglade tillväxtmarknader. Det är enlig mig enklare ordnat och det är knappast troligt att Securitas om låt säga 5 år har samma geografiska fördelning av omsättningen som idag. Enda farhågan med denna expansion är att det eventuellt kan bli dyrt och kostsamt med förvärv. Det är inte helt otänkbart att en kraftig expansion in på emerging markets kräver nyemission.

Så var det då Loomis. Kontanthantering är likt snus inte att betrakta som någon tillväxtbransch. Säkerligen kommer mängden kontanter i samhället minska de kommande åren vilket troligtvis kommer medföra en negativ organisk tillväxt i alla fall i länder som Sverige. Men likt snuset och Swedish match så kommer säkert Loomis ha förmågan att tjäna pengar om man inte ställer till det allt för mycket för sig själva med förlorade tillstånd. De ideliga rånen och missskötsamheten inom bolaget har slagit hårt mot både Loomis och Securitas. Enligt mig med all negativ medial uppmärksamhet oc ideliga problem fasst en i grunden tabil verksamhet med bra kassafllöde så kanske Loomis hade passat bättre hos ett riskkapitalföretag? Synd att utköpet nu ser ut att bli Securtias Direct istället...

Så hur skall vi då ställa oss till Securitas aktie?
Skall jag vara riktigt ärligt så har jag inte riktigt hela bilden klar för mig då mycket hänger på vilket värde man tillsätter Loomis. Enligt mig vore nog det allra bästa om Loomis trots allt såldes vilket skulle ge övriga Securitas bättre investeringsutrymme.

Men vad kan de tre bevakningsdivisionerna tänkas vara värda då?

Totalt sett omsätter dessa tre divisioner knappt 50 Mdr innevarande år.
Vad kan en långsiktig marginal tänkas vara? tja mellan 5-8% kanske vi hoppas på det bästa räknar på 7% vilket ger ett rörelseresultat på 3500 Mkr med en skattesats på 30% blir det kvar 2450 Mkr till aktieägarna. Ett p/e tal på 13 kanske är rimligt att anta på lång sikt vilket ger ett värde 31 850Mr. Ta bort 8Mdr i Nettoskuld (Loomis får knappt 3 Mdr) och det blir kvar 23850 Mkr som delas med de utestående aktierna till ett långsiktigt värde om 69 kr per aktie.

Skulle däremot tillväxten i bolaget värderas upp till p/e 15 kan värdet på bevakningsdelarna skrivas till 82 kr och då är Securitas billigt och Loomis blir så att säga gratis.

Så om Securitas blir ett bra eller dåligt köp beror mycket på hur mycket man får betalt för Loomis och inte minst om Alf Göransson lyckas vända den mediokra utvcklingen för bolaget de senaste åren.

2 kommentarer:

  1. Vilka är de andra två företagen som lyckats ta sig in bland de 20 största? Vore kul att veta.

    Tack för en bra blogg och ännu en bra analys förresten.

    SvaraRadera
  2. Ok då kanske vi skall avslöja det redan. Ett börsnoterat och ett onoterat företag. Ett klädföretag och ett oljeföretag.

    Hennes & Mauritz och Preem.

    SvaraRadera

MediaCreeper