tisdag 20 november 2007

Ratos står ännu starkt


Ratos Q3 rapport dök idag upp i brevlådan gammaldags som jag är föredrar jag att läsa rapporter och årsredovisningar i pappersformat. Ratos som bolag skall man inte bedöma efter resultat för något enstaka kvartal eller inte heller något enstaka år. Som alltid när man utläser Ratos rapport finns ett antal guldkorn bland bolagen och ett antal besvikelser.

Den uteblivna börsnoteringen av Bisnode är givetvis en ordentlig snyting för Ratos som ägarbolag och betyder att Ratos inte har lyckas frigöra kapital till nya investeringar. Någon fara på taket är det nog inte frågan om och jag har uppfattningen att det så här i efterhand var bättre att Ratos drog tillbaka erbjudandet än att börsnotera till varje pris varpå Bisnodes aktie säkerligen inte hade fått något vidare mottagande på börsen. Det är bra att Ratos tänker långsiktigt och upprätthåller det goda förtroendet man har som ägarbolag idag på marknaden. Många kanske tror att det bästa vore om Ratos krämar ur varje krona vid en börsnotering för de egna aktieägarnas skull men samtidigt äventyrar man då framtida börsnoteringar och ryktet blir lätt att Ratos just säljer till överpris varpå kanske ingen vill köpa vid kommande börsnoteringar. Därför är det bra att det finns en samsyn mellan nya och gamla ägare vilket Lindab är ett lysande exempel på. Man skall helt enkelt kunna lita på att Ratos inte säljer bolag till överpris utan det skall uppfattas som att Ratos säljer innehav för att det är det bästa för bolaget som säljs. Vilket också kommer gynna Ratos aktieägare på lång sikt. En förutsättning för att upprätthålla Ratos goda förtroende som ägarbolag är att Bisnode nu fortsätter att utvecklas bra som onoterat bolag och aktiemarkanden istället får sig en omvänd snyting av att man inte lyckades köpa Bisnode som utvecklades så bra. Bisnodes utveckling för Ratos är också viktigt av det skälet att det utgör ett av Ratos tre största innehav med ett eget kapital investerat på över miljarden.

Bland innehav som idag utvecklas bra i Ratos portfölj idag kan nämnas Inwido och Anticimex som båda expanderar under god och ökande lönsamhet. I Inwido har Ratos helt klart skapat från "lilla" Elitfönster till en koncern som har en mycket stark position på den europeiska scenen inom sitt område. Anticimex går från klarhet till klarhet och de farhågorna som fanns på att Ratos hade betalat alldeles för mycket för detta företag när man köpte tror i alla fall jag på lång sikt kommer visa sig ganska överdrivna. Inom sitt verksamhetsområde har Anticimex starka "skyddsmurar" vilket i mina ögon visar på att Ratos har lyckats lägga beslag på en "Warren Buffet liknande investering" och min förhoppning är att detta innehav blir ganska långlivat inom Ratos hägn. Bland problemföretagen kan nämnas Medifiq Helathcare som sista tiden haft mycket stora problem. Jag är inte speciellt insatt i deras verksamhet men att omsättningen minskar så ordentligt som den gjort kan inte ses som något positivt minst sagt. Medifiq får nog svårt att möta Ratos avkastningskrav är min uppskattning.

När det gäller att värdera Ratos aktie använder jag mig av principen att utgå ifrån de målsättningar som Ratos som bolag har vilket jag skrivit om i tidigare inlägg. Målsättningen idag för Ratos är att avkastningen på eget kapital över tiden på lång sikt skall vara 20%. Med tanke på Ratos verksamhet där exitresultat kommer stötvis i kombination med portföljens olika utvecklingsstatus och lönsamhet leder detta till att resultatet per aktie kan variera kraftigt år från år utan att värdet på verksamhetens för dens skull kan tänkas variera på samma sätt. Av det skälet är det bäst att utgå ifrån bolagets egna kapital per aktie enligt mig.

I rapporten från sista september uppgick det egna kapitalet till 71 kr per aktie. Med något undantag är i stort sett hela Ratos portfölj bestående av 21 olika bolag idag lönsamma och tjänar pengar detta betyder att det egna kapitalet växer i bra takt och idag kan vi säkert räkna med att det egna kapitalet uppgår till kanske 72-73 kronor per aktie. Målsättningen var som bekant att över tiden och på lång sikt avkasta 20% på det egna kapitalet. 20% av 72 kronor är som bekant en "avkastning" på 14,4 kronor per aktie. Till det kommer ett incitamentsprogram som gör att all vinst inte tillfaller aktieägarna utan utgörs av ett aktie/optionsprogram till de anställda för väl utfört arbete. För beräkningens skull kan vi tänka att 5% av avkastningen används för detta ändamål, i själva verket är det lägre. Kvar blir således en avkastning på 13,68 kr per aktie sett till dagens kapitalbas. För egen del gör inte jag någon skillnad på om bolaget väljer att dela ut pengar eller investera pengar i verksamheten och jag litar på att styrelsen gör kloka beslut på detta område.

Ratos aktie har den sista tiden gått ner ganska kraftigt i spåret av kreditoro och farhågor om en försämrad konjunktur beaktat detta är det ändå min förhoppning att Ratos över tiden kan fortsätta generera 20% på eget kapital även de kommande låt säga 10 åren. Däremot kanske det kan bli lite kärvare med målsättningen på kort sikt. Priset på aktien är idag ca. 160 kr och ställer vi den långsiktiga avkastningen på dagens kapitalbas i relation till priset ger detta en teoretisk effektiv låg siktig avkastning på 13,68/160=8,6% per år. Även om detta kanske kan ses som något lågt för en aktieplacerare med högt avkastningskrav är det ändå en avkastning klart överstigande räntebärande tillgångar och något skäl att sälja aktien finner inte jag.

2007 kommer för Ratos del gå till historien som ett ganska bra år där avkastningen blir återigen högre än målsättningen och en vinst per aktie om ca. 19-20kr bedömer jag. Ratos har kommunicerat att portföljen skall byggas ut till mellan 20 och 30 bolag. Idag innehåller portföljen 21 olika bolag varav 2 är börsnoterade (Lindab och HL display) vilket medför att man kan anta att Ratos det kommande året kommer utöka portföljen något. Moderbolaget Ratos har idag ca.1 Mdr på banken och en kreditfacilitet på 1,4Mdr om man skulle vilja överbryggnadsfinansiera sig men man har kommunicerat att man i normalfallet skall vara obelånat. Senaste kvartalet har man också höjt investeringsintervallet för hur stora bolag man kan tänka sig köpa detta pga att prisnivåerna på onoterade bolag överlag har sjunkit till följd av kreditoron där Ratos högbelånade konkurrenter har fått allt mer svårt finansiera sig. I det läget är det enligt mig betryggande att Ratos sitter med 1 Mdr på banken. Jag tror däremot ändå att Ratos kommer öka aktieutdelningen till aktieägarna med tanke på årets goda utveckling. Det är nog inte otänkbart att den ordinarie utdelningen till våren blir ung 7 kr per aktie. Ratos aktieägare har de sista två åren varit bortskämda med ett inlösenprogram på 9,5kr per aktie (omräknat för split) våren 06 och en extra utdelning på 5,5kr per aktie våren 07. Något liknade tror jag inte kommer i år av det skälet att man vill utöka portföljen och höja investeringsintervallet. Tillväxtstrategin som bolaget har medför däremot förhoppningsvis att Ratos i framtiden har förmåga att öka utdelningarna till aktieägarna vilket den tidigare teoretiska kapitalbasen inte medförde på samma sätt.

En utdelning på 7 kr per aktie ger sett till dagens aktiekurs en direktavkastning på 4,2% och skulle det bi någon 25 eller 50 öring högre utdelning kan detta ses som ett plus. Även om konjunkturen skulle försämras tror jag ändå att denna utdelning kan ses som förhållandevis stabil.

3 kommentarer:

 1. En felskrivning 73 kr per aktie var visst det egna kapitalet. ursäkta felet.

  SvaraRadera
 2. Intressant analys av ett riktigt intressant bolag.Där nästan alla bolag går bättre än tidigare år och framtiden ser mycket ljus ut.

  Anticimex tror jag blir en kanon affär.De utbildar ju livsmedelsföretag och restauranger om hygien och tar hand om deras livsmedelskontroller.Detta är ganska dyrt vilket borde innebära feta checkar till Anticimex. EU kommer snart med ännu hårdare regler än de tidigare mycket stränga reglerna vilket borde innebära att fler säljer ut sin egenkontroll.

  Visserligen finns det konkurens med Anticimex med sitt mångåriga förflutna och starka varunamn känns starka.
  Onödigt vetande Cimex är det latinska namnet för vägglus.Anti vet väl alla vad det betyder.

  SvaraRadera
 3. Jag anlitade faktiskt anticimex när jag fått just det, vägglöss. En stark rekommendation till er alla är; få aldrig det.

  SvaraRadera

MediaCreeper