måndag 1 september 2008

konsolideringsdags i många företag den närmsta tiden

Helt klart är det nu så att vi går mot lite sämre tider eller i värsta fall ganska mycket sämre tider I vilket fall som helst så kommer många företag i olika branscher den kommande tiden att få prioritera sk. Konsolidering framför allt för vidlyftiga expansionsplaner. Egentligen behöver det inte vara av ondo långsiktigt att ett företag genomgår en period där man prioriterar lönsamhet framför tillväxt och kloka företag som tidigt tar tag i problemen när lönsamheten viker och under en tid försöker arbeta intensivt med sina kostnader är ofta de företag som vid nästa uppgång i ekonomin är de som främst lyckas nytta av detta volymerna återigen ökar.

Kan man då tänka sig ge några exempel på företag där nu lönsamheten bör vara främst i förhållande till tillväxt.

Ett slående exempel är Hemtex. Hemtex har de senaste åren varit en mycket stark tillväxtmaskin som kunnat dra nytta av den ökande konsumtionen och ökade realinkomster. Även det ökade intresset för hemmet har säkert hjälpt hemtex tillväxt. I dagsläget är det inte riktigt lika muntert när högre räntor, högre inflation och därigenom sämre utrymme hos oss svenskar för konsumtion. Detta slår som sagt mot Hemtex och idag så har Hemtex en vikande tendens där försäljningen i jämförbar butik minskar (likt många andra sektorkollegor också) denna minskning om än ganska marginell så betyder detta att lönsamheten i butikerna minskar samtidigt som det också betyder att det blir allt svårare att etablera nya butiker då dels vinstgenereringsförmågan i nya butiker inte alls blir lika bra som tidigare samt också givetvis det faktum att de "gamla butikerna" inte generar lika mycket pengar som tidigare som bekostar denna expansiordan.

Hemtex möter idag denna förändring med en delvis förändring av strategin. Expansionsplanerna dras ned ordentligt samtidigt som man använder viss del av överskotten som då frigörs till åtgärder i syfte att öka lönsamheten. Man skall också löpande pröva butikerna lönsamhet och de minst lönsamma butikerna skall läggas ned. Huruvida detta är akieägarvänligt eller inte återstår att se men i grunden s ror jag Hemtex gör rätt. För första gången på länge så möter man ju också konkurrens inom hemtextilbranschen och då är de viktigt att hålla koll på lönsamheten. Själv tror jag åtgärder som dessa kommer vidtas i fler detaljhandelsföretag och tiden med kraftig butiksexpansion tar nog en paus den kommande tiden och säkerligen kommer tillväxten mattas av ordentligt.

Ett annat exempel på företag som nu borde slå till på bromsen är industriföretaget Trelleborg. Trelleborg är i mångt och mycket ett tudelat företag idag, vissa delar går alldeles utmärkt och visar en fin tillväxt med andra delar av företaget (det som är kopplat till bil och byggindustri) går ganska dåligt och har så gjort ett tag. Bolaget har i mångt och mycket hanterat detta genom att trycka gasen i botten ökat expansionen i de sektorer som går bra och byggt på sin skuldbörda samtidigt som man gjort mindre åtgärdsprogram i syfte att stärka upp lönsamheten. Skulle ekonomin svikta ordenligt så är det en ganska farlig väg som Trelleborg ger sig ut på med ökad skuldbörda mm. Dessutom står företaget inför juridiska dilemman efter att dotterbolag i Frankrike har deltagit i olika kartellbildningar på området marina fendrar. Och jag skulle nog personligen föredra att bolaget väljer att sälja av någon del av företaget i syfte att banta ned skuldbörda och använda pengarna till att prioritera lönsamhet i den kvarvarande verksamheten för i grunden har Trelleborg en fin verksamhet med bra marknadspositioner på flertalet områden. Kanske man säljer Wheels till någon private-equity fond?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper