torsdag 19 november 2009

Allemanskonto/spardepå ett riktigt skitförslag!

Beskattningen av aktier har alltid varit en politisk diskussionspunkt med många förändringar hit och dit i takt med de politiska vindarna. Tänk på 60-talet då behövde man inte skatta alls för vinster man realiserade om man haft aktierna längre än 5 år, men däremot i sanna pomperipossa-andra så fick man i vissa fall betala över 60% av hela kapitalet(!!) i skatt om man råkade ärva föräldrarnas miljonförmögenhet. Huga, det var tider det…

De senaste åren är det många som krävt att beskattning av aktier/kapitalinkomster måste förändras och den verkliga spiken i kistan slog Skatteverkets generaldirektör när han i media sa att skattereglerna är så komplicerade (in minst vid splitt-inlösenprogram) att det är dags att vi inför schablonbeskattning av aktier på något sätt. Aktiespararna och inte minst fondbranschen har krävt att man måste kunna byta aktier och fonder utan att skatt utlöses. Nätmäklarna började skrika att svenska folket måste få friheten att köpa och sälja i högre takt.

Regeringen tillsatte utredningar…

Idag har det börjat läcka ut lite hur regeringen tänkbara beskattning kan tänkas se ut. Enligt gammelmedia så införs en ny sparform spardepå/allemanskonto. I denna spardepå kan man enbart föra in kontanter. Man blir ägarregisterad för alla innehav i spardepån, ev. utdelningar, inlösenprogram och köp försäljningar blir skattefria. Istället så kommer spardepån att schablonbeskattas månatligen eller årligen oklart om det blir med höga eller låga avkastningsskatten. Det blir mao en hybrib mellan gamla kapitalpensionen, kapitalförsäkring men med ägarregistrering. En övergång till spardepå blir frivillig och kräver att nuvarande innehav realiseras och kontanter sätts in i spardepån.

Personligen anser jag att förslaget bör återremitteras till papperskorgen! Ett riktigt uselt skitförslag.

Införande av en spardepå/allemanskonto löser i stort sett ingenting av de problem som påtalats mer än insiderregler kan bli bättre och att spardepåägarna får äta räkmackor på bolagsstämmor samt att Kapitalförsäkringen också blir stendöd som placeringsform om nu det sistnämnda var något eftersträvansvärt?.

Löser spardepån det problemet med att många idag har gamla allemansfonder från 70-talet? Nej, förändrar det beskattningen av aktier? Nej, Blir det mer valfrihet och konkurrens? Nej Skapar det ytterligare förvirring mellan olika sparformer? Ja

Vi tar t.ex. faster Svea 68 år gammal. Hon har sparat och gnetat med några hundralappar i sparbankens allemansfond varje månad sedan Olof Palmes glansdagar. Idag är allemansfonden värd 1Mkr och anskaffningskostnaden 300 000kr, latent reavinst 700 000kr. Svea skulle gärna byta till Avanza Zero då den fonden är i stort sett lika i innehav i respektive fond med 1,4% lägre årliga avgifter. Det skulle ge henne bättre avkastning i framtiden, med ung. 1,4% per år. Är det rationellt för Svea att sälja av allemansfonden betala 210 000kr i skatt och placera 790 000kr i spardepå i Avanza Zero? Knappast! Det skulle ta henne över 20 år innan den nya bättre fonden tog igen kostanden att realisera trots att nya fonden är ett bättre val. Svea bli mao även framgent inlåst i sin dåliga fond!

Ragnar 38 år köpte Ratos och Hexagonaktier för 13 år sedan istället för en ny tjock-tv. Han har god tro på Ratos och Hexagon och vill ha kvar sina aktier. Är det rimligt för honom att sälja av sina aktier med kanske 500% i vinst, betala skatt sätta in pengar i spardepån och köpa tillbaka Ratos och Hexagonaktier? Knappast! Men däremot är det rimligt för honom kanske att nyspara i spardepån med påföljden att han har än mer depåer, konton och skatteregler att hålla koll på

Vi tar Personaldirektören René 42 år som arbetar på börsnoterade stora firman AB. Dom har ett personalaktieprogram där man kan avstå lön mot tilldelade aktier med inlåsning på 10 år i ett ”incitamentsprogram”. Skulle detta fungera i en spardepå som hon kanske ändå har en slant i? Knappast

Nej, Sverige behöver inte ytterligare en sparform för aktier och fonder! Sverige behöver en förändring i beskattning av finansiella tillgångar. Vi behöver också skapa lösningar som förhindrar banker att fortsätta ta ut oskäliga avgifter på gamla och vi behöver en sparform som förenklar byten av finansiella tillgångar.

Stockmans alternativa förslag på spardepå
Till en spardepå kopplas ett anskaffningsvärde som depåförande bank åtar sig att kontoföra och rapportera till skatteverket på samma sätt som en aktiefond. Till spardepån skall föras alla VPC-registerade värdepapper (även optioner) och även kapitalförsäkringar. Gamla värdepapper läggs in i spardepån med sitt nuvarande anskaffningsvärde, kapitalförsäkringar läggs in med anskaffningsvärde=värdet på kapitalförsäkringen. Spardepån får såldes ett anskaffningsvärde och ett nuvärde och görs obligatorisk för alla som äger finansiella tillgångar, vips får vi en ny beskattning.

Inom spardepåns ram kan alla typer av förändringar genomföras helt utan skattekonsekvenser. Utdelningar görs skattefria som i en kapitalförsäkring och alla tillgångar ägarregisteras. För att kompensera staten för frånvaro av utdelningsskatt påförs den låga avkastningsskatten (hälften av skatten mot dagens kapitalförsäkringar o,58% år 2009) att tas ut med några ören/kronor varje dag automatiskt. Eventuella kontantuttag ur spardepån tas upp för reavinstbeskattning som sköts automatiskt av banken.

Te.x. du har ett anskaffningsvärde på spardepån på 1 Mkr och nuvärdet är 2Mkr. Och du plockar ut 100 000kr ur depån så tas 50 000kr tas så upp som kapitalinkomst, Är anskaffningsvärdet 1Mkr och nuvärdet 700 000kr och du tar ut 100 000kr så gör du en kapitalförlust på 30 000kr. Allt redovisas automatiskt i deklarationen helt utan några blanketter precis som aktiefonder.

I samma förslag sänks sedan reavinstbeskattningen till i ett första steg 20% på överskott av kapital och som en konsekvens sänks även avdragsmöjligheterna för kapitalunderskott till 20% (t.x. räntor på bolån) så dämpar vi lite boprisbubbla samtidigt.

Så tycker jag...

10 kommentarer:

 1. Maila ditt förslag till utredarna de har väl inte fattat vitsen själva, de äger säkert inte ens aktier

  SvaraRadera
 2. Utmärkt förslag, kan hålla med om att det är helt idiotiskt att man måste realisera sina aktier för att flytta dem.

  SvaraRadera
 3. Ja, nog är det ett dumt förslag alltid. Det är som att ge fingret åt långsiktiga aktiesparare. Undrar just vem man ska åka och och ge ett rejält sjömansbröst?

  / Johan

  SvaraRadera
 4. Om man nu tycker att det är svårt att deklarera aktieaffärer så är väl det mest självklara att införa ett system som automatiskt räknar ut vad man skall betala i skatt och redovisar det i deklarationen. Att införa ett sådant automatiskt system borde kosta mindre än de utredningar som redan gjorts. Jag har väldigt svårt att förstå att varför flera tusen aktieägare skall behöva spendera ett par timmar för deklaration bara för att bolaget de äger aktier gjort en split. Tidslöseri.

  Som sagt, är problemet att det är jobbigt att deklarera är det väl bättre att underlätta deklarationen än att göra om hela skattesystemet för kapitalinkomster, vilket det blir i praktiken.

  För övrigt så tycker jag idéer om att ha olika skattesatser beroende på hur länge man ägt aktierna är väldigt dumt. Tillgångar skall kunna handlas fritt och det är inte bra att låsa in ägare.

  Charlie

  SvaraRadera
 5. Helt rätt! Inom kontot, dit värdepapper kan flyttas utan att vinst realiseras, sker köp, försäljning och utdelning, skattefritt.

  Skatt tas enbart ut när pengar tas ut från kontot.

  Skattesatsen bör ligga på ca 0.5% konstant och inte vara kopplad till någon ränta. Jag vill veta vad jag kommer att betala i skatt.

  Resultatet blir att man måste uppnå en avkastning per år om ca 1.5% för att gå break even med dagens 30% om kontots fasta skattesats är 0.5%.

  Nackdelen är att den som satsar på tillväxtaktier drabbas negativt med 0.5% i.o.m. att de företagen i regel inte har någon (eller liten) utdelning.

  Istället skulle tillväxtinvesteraren behålla dagens system, men å andra sidan köper och säljer han fritt.

  Svår sits, men jag tycker att 0.5% bör vara ett maxtak i.a.f.

  SvaraRadera
 6. Ditt förslag är precis vad jag önskar mig. Jag vet inte om du är ingenjör, men det känns som en ingenjörsmässig och tydlig lösning. Tyvärr saknas ofta detta klara ingenjörstänk hos våra makthavare.

  SvaraRadera
 7. Ditt förslag är förstås väldigt mycket bättre. Men har du funderat på vad detta skulle kosta staten? Det system är ju betydligt mer generöst.

  Det gäller att vara lite realistisk också. Det är för få som äger aktier jämfört med de som jobbar/är pensionärer. Därför kommer man alltid prioritera inkomstskattesänkningar (t ex fler jobbskatteavdrag) framför kapitalskattesänkningar.

  SvaraRadera
 8. Tänkte på det där med ärvda aktier.
  Min mor ärvde Handelsbanken inköpta på 70-talet men med inga inköpsuppgifter kvar.
  Som jag förstår ska man då vid försäljning räkna på 500% värdeökning men det som inte räknas upp är inflationsuppgången sen 70-talet vilket jag tycker är märkligt?
  Har du några synpunkter på att ta med inflationsmåttet vid försäljning av aktier även vid kortare innehav?
  Vh Ronnie

  SvaraRadera
 9. Ditt exempel med Svea stämmer inte.

  Om pengarna i fonden nån gång ska användas så måste vinsten skattas, om det görs nu genom att flytta över till Avanza Zero eller när pengarna nån gång plockas ut har väl ingen större betydelse.

  SvaraRadera
 10. Hur funkar ditt förslag när anskaffningsvärdet inte är känt ? Vad ska banken hålla inne då- Det är ju bara ägaren som vet om han/hon vill använda schablonregeln eller ej.

  Investeringskontot är ett mycket bra förslag - vad som kommer att hända är att nysparandet i kapitalförsäkringarna kommer att minska och öka i de nya depåerna. Däremot kommer folk inte att flytta kapital från kapitalförsäkringar i större omfattning. So what, det behövs bara att det inte är riskavgifter i nya depån för att folk ska lägga om sitt nysparande.

  Med tiden, när folk tar ut kapital ur kapitalförsäkringarna för konsumtion (eller de löses ut pga ägarens död) kommer denna sparform att självdö som alternativ för den stora massan.

  SvaraRadera

MediaCreeper