måndag 2 november 2009

En hel del fina kaassaflöden

Efter att ha läst ett antal kvartalsrapporter från diverse börsbolag så kan man konstatera att många bolag inte direkt har några lysande rörelseresultat i långkonjunkturens spår och att efterfrågan för det stora flertalet bolag ligger klart lägre i år än för ett år sedan men att man nu börjar se lite tecken på att efterfrågan är bättre än tidigare i år. Den stora tusenkronorsfrågan är om vilken som nu är ”nivån” på efterfrågan och hur mycket av denna efterfrågan som utgöra av olika statliga stimulanser.

På en punkt har däremot en del bolag fantastiska siffror, deras kassaflöden. I många bolag rinner det in rejält med pengar numera till aktieägarnas fromma och i många fall så är också kassaflödena betydligt bättre än vad bolagens redovisade resultat är.

Ett bolag som fått upp sitt kassaflöde ordentligt är exempelvis SCA. På månaderna juli till september så hade bolaget ett operativt kassaflöde om 4,8Mdr(!!) Vilket var mer dubbelt så mycket som det redovisade resultatet före skatt. Ett bolag som Sandvik redovisade förluster men hade ändå klarat att få in rejält med pengar i bolaget så att man kunnat betala av sin nettoskuld.

Vad beror då dessa i många fall direkt urstarka kassaflöden på? Och varför är det en så stor skillnad mot de redovisade resultaten?

Många bolag har i lågkonjunkturens spår gjort stora kostnadsbesparingar. Man har sagt upp personal, man har skaffat mindre lokaler, man har försökt minska sina lager osv. En annan hjälp på traven har många företag också fått av riksbanken om sänkt sina räntor vilket medför att många företag nu har lägre ränteutgifter än tidigare. En del av dessa kostnadsbesparingar syns i resultaträkningen direkt som te.x. minskade ränteutgifter och mindre löneutbetalningar. Andra syns inte i resultat.

Om ett företag säljer av sitt lager så märks detta inte speciellt mycket i resultaträkningen (såvida man säljer för upptaget värde i balansräkningen) nej detta påverkas i mångt och mycket inte alls. Däremot så medför det givetvis att kassaflödet in i bolaget blir bättre på bekostnad att man då säljer av tillgångar i balansräkningen. Vi kan t.ex. ta liknelsen med en familj som får 40 000kr i månadslön efter skatt varje månad och har en miljon i bostadslån. Och månatliga utgifter på låt säga 20 000kr i månaden. Om denna familj nu bestämmer sig för att sälja bilen en månad så medför ju detta att familjen får extra inkomster på kanske 80 000kr om bilen nu är värd så mycket. Det gör inte familjen rikare eller fattigare men däremot så kanske familjen har möjlighet att betala av sina lån med 80 000kr, precis så fungerar det fört.ex. Sandvik när dom säljer av delar av sitt enorma nickellager inget som syns i deras resultat, men i deras kassaflöden i rena pengar. Trots att dom går med förlust så får dom in mycket pengar och kan tom betala av lån.

Om vi t.ex. tar SCA som brukar vara ganska så stabilt från kvartal till kvartal så medför ett kassaflöde på 4,8Mdr som dom redovisade för senaste kvartalet en årstakt på 19,2Mdr, tror man att detta är SCA uthålliga kassaflödesnivå så framstår ju dagens aktiekurs som rena rånet då det operativa kassaflödet då blir 27kr per aktie och aktien då handlas i lite knappt ett pris på 4ggr kassaflödet (tänk 25% i årlig ränta) vilket är rejält billigt. Givetvis är så inte fallet (troligtvis) utan mycket av dessa kassaflöden är precis som SCA VD sa i kvartalsrapporten, en form av engångseffekter en lagarneddragning kan man som sagt bara göra ”en gång”. Precis som familjen som sålde av bilen som får det svårt att skaffa sig extra inkomster på 80 000kr månaden efteråt.

2 kommentarer:

 1. Lysande genomgång!

  Jag har lagt märke till samma sak och tror liksom dig att det största är lagereffekter! Men när man dessutom nu sparar och drar ner på "överflöd/dökött" som man haft i högkonjunkturen så kommer många bolag att komma ur lågkonjunkturen med rena och fina balansräkningar och en liten kostnadskostym vilket borgar för mycket god lönsamhet 2011 och framåt!

  Bra blogg Christoffer!

  SvaraRadera
 2. tack tack!
  visst är det så att många bolag kommer att ha fått bort mycket "dökött". Men man kommer också i ett läge där man förr eller senare måste börja bygga lite lager och kapitalbindningen ökar.

  SvaraRadera

MediaCreeper