måndag 30 november 2009

Lär dig läsa genom tidningsnotiserna

Jag tillhör de individer som anser att det som investerare är betydligt mer relevant att läsa olika företags rapporter och redovisningar än vad det är intressant att läsa notiser och rubriker i affärspressen. Det är nog få som blivit rika på att investera efter den dagsaktuella uppfattningen i Dagens Industri.
Redovisning är svårt, eller närmare bestämt är det min personliga uppfattning att det är så. Självklart är en del av förklaringen att jag inte är någon företagsekonom utbildad på Handels utan i själva verket är jag novis eller amatör. Dock så får man ju per automatik någon form av grundläggande kunskaper enbart genom att år efter år läsa rapporter och redovisningar.

Det första man bör lära sig är att redovisning inte är en fullständigt exakt vetenskap. I själv verket är det dock så att redovisningen skall med betryggande säkerhet ge en god bil över företagets ekonomiska ställning och resultat. Betänk här att denna ekonomiska ställning inte enbart är till för att berätta för aktieägarna hur duktig man varit utan också, för företagets banker för skatteverk osv.
Det finns en hel del ”snabbtjänster” idag där man snabbt och lätt kan gå in och se över ett företags redovisade vinst per aktie, eget kapital per aktie och tom historik över många av dessa siffror. Jag slår gärna ett slag för den föredömliga hemsidan www.borsdata.se t.ex. där man kan hitta mycket information väldigt enkelt även om det gäller att sila en del av det som står där.

Problemet är att redovisningen i många fall för aktieägare (och för den delen för obligationsägare också) kanske inte riktigt speglar utvecklingen i ett företag eller att det är mycket saker som påverkat resultat men som kanske inte direkt är något som speglar framtiden. Ett lysande exempel är ju fastighetsbolag. Ett fastighetsbolag tjänar sina pengar på att hyra ut fastigheter och för hyran betala räntor, fastighetsdrifts osv. Det som blir över är det som en lekman skulle säga är ”vinsten”. ”Vinsten” kan man ju sedan använda för att amortera på lånen, man kan hålla kvar dom i bolaget och använda dom för en expansion eller så kan man dela ut pengarna till sina ägare. Dock i ett fastighetsbolag så utgör värdet på själva fastigheterna en stor summa, inte minst i relation ”vinsten”. I det fallet utgör värderingen av fastigheterna ett betydande osäkerhetsmoment i redovisningen.

Man kan jämföra med en privatperson som kanske räknar med att det exempelvis kostar 9000kr i månaden att drifta runt ett ett hus med 1 Mkr i lån. Samtidigt om det skulle vara så att huset faller 10% i pris så innebär detta kanske 150 000kr i ”kostnad” att äga huset då blir det dyrt. Men så länge man inte byter bostad så är detta något som inte direkt påverkar det månatliga flödet. Även omvänt om huset stiger i pris så medför ju detta vinster, en del har väl tom haft större ”vinster” än lönen man haft under de senaste 10 åren i storstadsområden.

Även industriföretag kan ha många punkter i redovisningen som kan göra det mycket svårt att se den bakomliggande lönsamheten och ekonomiska ställning. Det kan vara att man redovisat vinster till följd av att sälja någon del av företaget, kanske engångsförluster till följd av att man skrivit ned värdet på ett dotterbolag, men det kan också vara att just en del av företaget gör stor förluster men företaget i övrigt är synnerligen välordnat. En försäljning eller nedläggning osv. av just denna del kan helt förändra företaget möjligheter till uthållig lönsamhet och det där p/e talet man studerade visade sig inte alls vara korrekt. Ibland kan det också vara stora skillnader mellan kassaflödet och vinsten

Så även det är klokt att ta del av nyckeltal och snabböversikter så bör man ”läsa igenom” resultatet genom att studera företagets egen redovisning, om just detta resultat är företagets potential eller genomsnittliga lönsamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper