måndag 20 december 2010

Dags för nyemission i Industrivärden?

Industrivärdens C-aktie har idag en slutkurs på 118,70 kr. Detta är synnerligen intressant och säkerligen något som media kommer uppmärksamma mer än på tidningarnas kursnotiser. Varför då denna intressanta kurs? I våras så emitterade Industrivärden ett konvertibellån till den finansiella marknaden i Europa. En begivenhet som kanske inte utröner så stort intresse men som i praktiken handlar om väldigt stora ekonomiska belopp i suspekta värdepapper och makten över några av våra största svenska företag.
Ett konvertibelån är som bekant en form av hybrid mellan en obligation och en aktie då konvertibelinnehavarna kan välja att konvertera sitt lån till aktier eller att få tillbaka pengarna på slutdagen som en obligation. I Industrivärdens fall så är just denna magiska konverteringskurs 115,5kr (C-aktien) där detta kan ske. Om man lånat ut t.ex. 1Mkr till Industrivärden så kan man om man så vill (fram till 2015) konvertera detta lån till 1M/115,5=8658 C-aktier.  I teorin så är konvertibeln en obligation där ägarna alltid får tillbaka sina pengar men då aktiekursen är över lösenkursen så transfererar konvertibeln mer att likna en aktie då konvertibelinnehavarna vid konvertering får mer betalt än man har lånat ut (ja plus att man fått ränta under tiden förstås också). De som äger konvertiblerna står nu valet och kvalet att begära konvertering och kanske ”casha in” en  vinst på investerade pengar (utöver räntan) eller om man vill ha kvar sina värdepapper och den trygghet detta ger.
För Industrivärden och dess aktieägare är den aktuella kursnivån också intressant. För om konvertibelägarna nu så smått börjar konvertera sina konvertibler till aktier så inträder den pikanta situationen att Industrivärden i praktiken lyckats med konstycket att genomföra nyemission trots att detta i praktiken är omöjligt då ett investmentbolag alltid handlas med substansrabatt och därmed är utestängd från denna möjlighet.
Industrivärden har idag utestående konvertibellån på ca. 5Mdr. Så det handlar om stora pengar. Om vi tänker oss att konvertibler konverteras till aktier så innebär detta att Industrivärden förstås får fler aktier men samtidigt att bolagets skulder sjunker, substansvärdet hålls vid kursen 115,5 intakt, för kurser över denna blir det en viss utspädning för nuvarande aktieägarna där konvertibelägarna ”snyltar” en knappt tiondel av substansvärdesökningen över denna nivå.
Om samtliga konvertibler konverteras så innebär detta att ca. 5Mdr av bolagets skulder ”försvinner” och skuldsättningsgraden sjunker markant. En fullständig konvertering nästan halverar Industrivärdens skulder och sett till dagens nivå innebär detta att Industrivärdens skuldsättning sjunker från 17 till enkelsiffrig skuldsättning. Huxflux så skulle Industrivärden nästintill få lika låg skuldsättning som den eviga kombattanten Investor som gärna slängt lite ord om vikten att hålla finanserna i skick.
Så vem vinner då på detta?
Det finns två tydlig vinnare, dels konvertibelägarna som gjort en bra affär men också de som innehar stora poster av A-aktier. Det sista pga att kapitalet förvisso späds ut medan röstmakten inte alls späds ut i samma takt då konvertering av konvertibler sker till C-aktier. Fler aktier på bolagsstämman, men lika många A-aktier och därmed blir dessa mer värdefulla ur ett maktperspektiv. C-aktieägarna gr nog ändå att blidka då kursen har gått så bra de senaste åren. Bolagets rapporter kommer nog bli lite mer komplexa
I praktiken innebär sammanfattningen att Fredrik Lundberg får mer att säga till om i ett större industrivärden, kanske inte helt oväntat....

3 kommentarer:

  1. Bra artikel (som vanligt), ska bli kul att följa detta framöver.

    SvaraRadera
  2. Har inte substansrabatten minskat en del på sistone?

    SvaraRadera
  3. Jopp substansrabatten har gått ned.ligger mellan 20-25 % idag. mot lite höre i början av året.

    SvaraRadera

MediaCreeper