tisdag 10 mars 2009

Är det dags för skogspriserna att falla nu?

Skogsfastigheter är en tillgång som nu under ganska så lång tid i relation till många andra tillgångar haft en mycket god avkastning. Tyvärr har det resulterat i att det blivit allt svårare att ”räkna hem” investering i skog då priset ökat betydligt snabbare än den löpande avkastningen. Sedan kan man ju givetvis också diskutera i vad man skall lägga in avkastningen från skogen, idag sker den normala avsättningen från skogsfastigheter till sågverk och pappersindustri. Kortfattat så gör man plank och bräder eller massaved som används till pappersindustri. Utöver detta så plockar man normalt sett också ut ved ur skogen för att exempelvis värma upp huset. På senare år har det också tillkommit en hel del inkomstkällor såsom kraftigt ökade priser på jakt och fiskrättigheter men också är det inte allt för ovanligt att man också satt upp ett vindkraftverk på en plats som lämpar sig för detta.

Men när det gäller huvudråvaran, timmer och massaved så är det idag en mycket svår situation för skogsägarens kunder. Skogsindustrin har idag en väldigt bevärlig konjunkturiell situation plus då att redan i högkonjunkturen hade de flesta skogsföretag en dålig lönsamhet till följd av en överkapacitet i branschen. I Högkonjunkturen så var det dock glada tider för skogsägarna då priset på timmer och massaved steg kraftigt vilket ökade avkastningen från skogen. Idag när masungnen fått omvänt flöde för att vara lite bildlig så vänds högkonjunktur till lågkonjunktur och nu fullkomligt rasar priset på timmer och massaved. Sågverken har goda lager och lika så gäller detta pappersindustrin. Med största sannolikhet så leder nog denna djupa nedgång till att en stor del av svensk skogsindustrin helt enkelt kommer packa ihop, jag kan aldrig tro att alla nuvarande bruk överlever, minst 20-30% av kapaciteten ska bort. För skogsägaren blir detta nu initialt trist även om priserna på timmer och massaved gått ned så mycket som 25% redan kan det säkerligen falla betydligt mer, till glädje för den starka delen av skogsindustrin men det medför kanske också en ordentlig press nedåt på priset på skogsfastigheter.

Den stora majoriteten av skogsägare är dock av naturen många kloka män och kvinnor, det är få som sågar ned hela skogen för att Pohlman säger att en storm är på väg. Men det gäller nog nu i dessa tider som skogsägare att vara stadd i kassan med låga likviditetsbehov för skogen (räntor på ev lån ex..) samt inte minst att jakten på alternativa inkomstkällor nu kanske intensifieras. Skogen är en av Sveriges vikigaste råvaror och kommer nog säkerligen så förbli (i alla fall till den dagen vi börjar gräva i våra enorma uranreserver) sedan är frågan vad vi skall använda den förnyelserbara skogen till. Värme? Papper? Husbyggen? jakt och fiske? Biodiesel? Blöjor?, hugga ned och göra till åkermark?.....

3 kommentarer:

 1. Södra har gått ut och begränsad leveranskontrakt för 2009. Högst 50 m3fub barrmassa, 25 m3fub lövmassa och 25 m3fub timmer. Är man en större skogsägare är det där ingenting. Är man belånad kan det betyda att intäkter för räntebetalningar helt försvinner. Så ja, skogspriserna borde dyka.

  SvaraRadera
 2. Hejsan,
  Om skogsindustrin i Sveriger har det tufft forstar man att Euro Finland har det betydligt varre. Andelen bruk som laggs ned kommer nog att vara betydligt storre i Finland om inte kronan starks snart. Kanske en liten raddning for Sverige (inte bara inom papper/massa).

  SvaraRadera
 3. Cornu> Jo jag har förstått att just Södra inte utvecklas så bra just nu. Värö Bruk exempelvis utvecklas inte fullt så bra idag exempelvis även om man investerat mycket pengar där.

  Anders> Ja finsk skogsindustri går nog emot något man skulle kunna kategorisera som slakt. Finns det exempelvis något finskt skogsföretag som visar vinster idag, sista halvåret?

  SvaraRadera

MediaCreeper