onsdag 4 mars 2009

Myggan Buffett

Warren Buffetts konglomerat och investeringsföretag Berkshire Hathaway avlämnade för någon vecka sedan årets "letter to shareholder" som är ledningens beskrivning över hur året har utvecklats sig för bolaget och en andra massa skrivningar om ekonomin i stort.

Liksom tidigare år så dokumentet fullt av så väl humoristiska inslag som allvarliga förmningar om den ekonomiska utvecklingen. 2008 var ett väldigt speciellt år för Berkshire då substansvärdet i företaget minskade med 9,5%, det resultatet är det sämsta resultatet någonsin för Buffett vilket säkerligen också förklarar allvaret i denna ekonomiska kris, samtidigt är det så att BSH i relation till S&P 500 gör sitt bästa år på ca. 25 år, -9,5% är över 25% bättre än börsen i fjol.

I sin årsbeskrivning så gör Buffett liknelsen mellan kollapsen i det finansiella systemet och utbrott av en könssjukdom. När det väl kom fram att någon var smittad så visade det sig att de flesta finansbolag hade legat med varandra.

Tittar man på utvecklingen i BSH så finns det sm alltid bra och dåliga investeringar. I vissa fall så har man haft investeringar där årets avkastning varit -90% men detta täcks upp av ett ständigt fint inflöde av pengar in i BSH med hjälp av de helägda bolagen. Plus givetvis det faktum att BSH de senaste åren varit väldigt stadda i kassan med väldigt stora reserver av cash och obligationer.

Av de helägda bolagen så framstår allt mer MidAmerican (där BSH äger 87%)som en riktig pärla och där värdet ökar mer och mer. MidAmerican är en av USAs allra största kraftföretag med en nettovinst efter skatt mm som uppgår till 1,8Mdr dollars. Sedan Buffett tog kontroll över bolaget så har man också slutat med aktieutdelningar och allt kassaflöde i MidAmerican återinvesteras i företaget. I år har man fortsatt att satsa hårt på vindkraft och man är idag USAs allra största producent av vindkraftsel med 794MWh.

Försäkringsrörelsen som är en annan grund i BSH har också haft ett hyffsat år även om vinsterna är sänkta sedan i fjol. Men att tjäna 2,8Mdr dollar ett år som detta i den finansiella krisen kan nog ses som ett styrkebesked. Däremot så får konsumtionsbolagen det allt svårare när Joe Average har fått mindre pengar i kassan. Buffett har en solid grund i denna verksamhet där man i stort sett inte har några lån alls men Buffett varnar om att här kommer de bli än mer besvärligt de kommande åren och viinsterna kommer att sjunka.

Aktieportföljen (I aktieportföljen redovisas företag med mindre än 20% ägarandel) har däremot inte varit någon större hit under 2008, framförallt tilläggsinvesteringen i ConocoPhillips har varit bedrövlig men likväl avslutar man året med ett marknadsvärde på 49 Mdr dollar si så där 4ggr större än investors substansvärde. Coca-Cola är största innehavet tätt följd av Wells Fargo och Proctor & Gamble.

Buffett skriver också i letter to shareholder att statsobligationer är direkt övervärderade och något som inte lockar och årets preferensaktieköp i Goldman, Genereal electric och Wrigleys det ser Bufett rätt och slätt som obligationsinvesteringar med en hygglig ränta. Man har också tvingats sälja lite aktier för att finansiera dessa investeringar.

Så var det detta med att Buffett skriver att han i nuvarande läge citat, feel like two hungry mosquitoes in a nudist camp. Juicy targets are everywhere.

2 kommentarer:

MediaCreeper